Regulació, prevenció i salut per a planificar el retorn

Regulació, prevenció i salut per a planificar el retorn

 

Els passats 7 i 8 de maig vam celebrar una nova jornada online, organitzada per Aedipe Catalunya, per abordar la planificació del retorn als llocs de feina habituals abans de l’inici de l’estat d’alarma. Unes sessions que van ser seguides per més de 200 professionals.

 

La primera sessió es va centrar en l’anàlisi de la regulació, la prevenció de riscos laborals i la salut per poder tenir protocols de retorn adequats.

El president d’Aedipe Catalunya, Pere Ribes, va obrir la primera jornada destacant la importància de realitzar una bona planificació del retorn als espais de treball, tenint en compte les diferents fases que aniran pautant aquest retorn.

Antonio Benavides, advocat i Professor de la Universitat Ramon Llull i la UOC, i Exinspector de Treball i Seguretat Social, va enumerar els aspectes més rellevants del retorn des del punt de vista legal, destacant que el punt de partida, en cada cas, variarà segons el grau d’afectació que l’actual situació hagi provocat en l’activitat de l’empresa: nivell d’activitat normal mantingut, quantitat de professionals en teletreball, grau de suspensió o regulacions de jornada…

Va recordar que cal tenir en compte l’abast temporal d’algunes de les normes generades durant l’estat d’alarma i que, de moment, es mantenen en vigor, com el manteniment de la prioritat pel teletreball o les mesures de conciliació familiar amb adaptacions de jornada.

Un altre tema que no podem deixar de banda és el del registre de la jornada, que s’ha mantingut completament operatiu, però que ara, a més, caldrà adaptar a les condicions de prevenció necessàries.

Des del punt de vista de la Seguretat Social va recordar que aquelles empreses que s’han acollit a expedients de regulació per força major han de garantir el manteniment de l’ocupació durant 6 mesos per acollir-se als avantatges oferts.

I finalment, destacà que la salut laboral serà un dels principals punts a tenir en compte per establir els protocols que garanteixin el retorn de les persones treballadores amb garanties de seguretat.

Andreu Sánchez, Advocat i Director d’Assessoria Jurídica d’Aspy Prevención, va destacar que al que s’enfronten les empreses no és a un risc laboral, sinó de salut pública, i que, per tant, no parlem de la legalitat ordinària de prevenció.

Des del Ministeri de Sanitat han donat una sèrie de procediments d’actuació dels serveis de protecció enfront de la COVID perquè les empreses puguin adoptar les mesures sanitàries oportunes. [recopilació de documents per a la gestió de la PRL enfront el COVID-19]

Les empreses hauran d’avaluar el risc específic d’exposició al coronavirus dels seus treballadors i adaptar les consignes generals a cada centre de treball.

Especial atenció requereixen les possibles responsabilitats que es generin per possibles exposicions. A més, cal tenir en compte que totes les baixes per COVID es regulen com a accidents de treball a efectes prestacionals, però si el contagi es produeix al centre de treball, considerat accident de treball, això pot tenir incidència futura en les revisions per part de l’INSS, i a les possibles reparacions del dany, pel que serà important revisar si les assegurances que es tenen cobreixen tals eventualitats.

Finalment va valorar les decisions envers la pressa de temperatura dels treballadors i la realització de test, tenint en compte l’eficàcia d’aquestes accions.

Dulce Puget, Directora de medicina del treball i malalties professionals de la Direcció Sanitària d’Asepeyo, va parlar, des del punt de vista de la salut, de la situació actual i de les proves diagnòstiques i mesures bàsiques.

Va explicar que estem en la fase de la pandèmia en què encara intentem reduir l’impacte sobre els serveis sanitaris, i va repassar les principals causes de transmissió, remarcant que la que clarament està demostrada és la produïda per les secrecions provinents de vies respiratòries.

El període d’incubació de la malaltia, els símptomes més comuns i els perfils de major vulnerabilitat són els aspectes que, segons Puget, han d’analitzar les empreses, i valorar els riscos particulars.

Continuant el seu torn de paraula, va repassar els tipus de test que hi ha i les interpretacions dels resultats que poden donar, però va destacar que el test és una eina que ens pot ajudar, però mai ha de ser l’objectiu fonamental per decidir que fem amb un treballador des del punt de vista de la prevenció.

Finalment, davant la premissa de què la COVID seguirà un temps amb nosaltres, va apuntar com a eines fonamentals per al seu control la higiene de mans, el distanciament, i la protecció amb mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància.

La primera part d’aquestes sessions va finalitzar amb la resposta a algunes de les preguntes realitzades pels participants, i recordant que l’endemà es concretarà la temàtica amb la segona sessió dedicada a les experiències empresarials.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya