El butlletí de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans és la publicació digital de caràcter mensual que s’envia a totes les associades i associats.

 

Et posem al dia és un recull informatiu de l’activitat de l’associació (jornades, signatura de convenis, acords de col·laboració, enquestes, promocions, vídeos, etc.) i de les últimes notícies jurídic-socials del món dels RH.

Aquest espai web, d’ús restringit per associats, recull els butlletins enviats des de finals de 2015 perquè estiguin a disposició dels associats que els vulguin consultar sempre que ho desitgin.