Els professionals que compleixen amb les circumstàncies establertes als nostres Estatuts, i volen vincular-se a l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans -Aedipe Catalunya- com a associats particulars gaudiran dels següents beneficis.

 

Avantatges de ser associat particular:

 • Assistència garantida al Foro Aedipe Catalunya que organitzem anualment a Barcelona.
 • Assistència gratuïta i preferent a totes les jornades que organitzem.
 • Accés gratuït i preferent als HR Experience.
 • Assistència exclusiva a La Trobada Anual d’Associats.
 • Condicions exclusives d’inscripció al Congreso Internacional Aedipe.
 • Condicions exclusives d’inscripció a cursos i seminaris formatius que organitzem.
 • Condicions especials d’accés a determinats congressos, jornades i formacions organitzats per entitats col·laboradores.
 • Possibilitat de participar, en les diferents fases, en estudis sectorials.
 • Accés a espais de networking que organitzem.
 • Possibilitat de proposar l’empresa pròpia com a amfitriona d’un HR Experience.
 • Accés als apartats i informacions específics de l’àrea privada del nostre web.
 • Recepció prioritària d’ofertes laborals de Recursos Humans.
 • Subscripció gratuïta a la Revista Dirigir Personas.
 • Recepció del butlletí mensual Et Posem al Dia.
 • Recepció anual d’un llibre de RH en format digital.
 • Recepció del butlletí Informar Personas.
 • Clipping de premsa (3 cops per setmana) sobre notícies de Recursos Humans.
 • Accés als serveis d’Aedipe a través de la seva aplicació mòbil.
 • Beneficiar-se de les ofertes i descomptes del Club Aedipe.
 • Servei de Mentoring davant una nova incorporació laboral.
 • Servei de Mentoring pel disseny de la carrera professional.
 • Servei gratuït d’outplacement. Programa Re_emplea. (consultar condicions).
 • Possibilitat de què el pagament de les quotes vagi a càrrec particular o de l’empresa per a la que s’estigui treballant.
 • Assistir amb dret a vot a les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es convoquin.
 • Possibilitat de participar activament a les comissions de feina creades dins Aedipe Catalunya.
 • Condició d’associat de ple dret d’Aedipe.
 • Ser representat a través de l’Associació a l’EAPM (European Association for People Management).
 • Ser representat a través de l’Associació a Fundipe (Fundació pel Desenvolupament de la Funció de Recursos Humans).
 • Ser representat a través de l’Associació a la CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius).

Sol·licita l'alta

 

Si desitges inscriure’t com a Empresa i que siguin més d’un els professionals de l’empresa que gaudiu dels avantatges d’associar-se, consulta els beneficis addicionals per ser Empresa Associada.