Els professionals que compleixen amb les circumstàncies establertes als nostres Estatuts, poden vincular-se, com a associats, a l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans -Aedipe Catalunya-.

Associat professional – Individual

 

Per una quota anual de 180€, un professional de forma particular i amb drets i deures com a associat de ple dret, gaudirà dels següents avantatges de caràcter personal i intransferible:

– Assistència gratuïta i preferent a totes les jornades gratuïtes que organitzem: jornades presencials, webinars i Foro Aedipe Catalunya.
– Assistència exclusiva a La Trobada Anual d’Associats.
– Condicions exclusives d’inscripció a les formacions que organitzem.
– Condicions exclusives d’inscripció al Congreso AEDIPE.
– Condicions especials d’accés a determinats congressos, jornades i formacions organitzats per entitats col·laboradores.
– Possibilitat de participar, en les diferents fases, en estudis sectorials.
– Accés als espais de networking que organitzem.
– Accés als apartats i informacions específics de l’àrea privada del nostre web.
– Recepció prioritària d’ofertes laborals de RH.
– Subscripció gratuïta a la Revista Dirigir Personas.
– Recepció del butlletí electrònic mensual Et Posem al Dia, d’un llibre de RH en format digital i del butlletí electrònic Informar Personas.
– Accés al clipping de premsa (3 cops per setmana) sobre notícies de RH.
– Accés als serveis d’Aedipe a través de la seva aplicació mòbil , així com a beneficiar-se de les ofertes i descomptes del Club Aedipe.
– Accés als serveis de mentoring davant una nova incorporació laboral, o pel disseny de carrera professional.
– Possibilitat de què el pagament de les quotes vagi a càrrec personal o a través de l’empresa per a la que s’estigui treballant.
– Assistir amb dret a vot a les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es convoquin.
– Possibilitat de participar activament a les comissions de feina creades dins Aedipe Catalunya.
– Condició d’associat de ple dret d’Aedipe.
– Ser representat a través de l’Associació a l’EAPM (European Association for People Management), a Fundipe (Fundació pel Desenvolupament de la Funció de Recursos Humans), i a CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius).

 

Sol·licita l'alta

 

 

Si desitges inscriure’t com a Empresa i que siguin més d’un els professionals de l’empresa que gaudiu dels avantatges d’associar-se, consulta les modalitats i beneficis de vincular-se com a Empresa Associada, segons el número de treballadors de l’empresa.