Si la teva empresa vol que el màxim de professionals de la Direcció de Recursos Humans (DRH) gaudeixin del suport, acompanyament i serveis que ofereix Aedipe Catalunya, teniu l’oportunitat de vincular-vos com a Empresa Associada.

Per a empreses d’entre 51 i 200 treballadors tenim una quota i avantatges específics, de manera que pugueu fer ús dels serveis que ofereix l’Associació a través dels professionals de la DRH que més profit puguin obtenir.

Empresa Associada – Mitjana Empresa (de 51 a 200 treballadors)

 

Per una quota anual de 420€ es poden tenir fins a dos responsables de la DRH com a associats de de ple dret, que gaudiran directament de tots els beneficis d’aquests, i, a més, altres professionals de l’empresa poden accedir a una sèrie d’avantatges en cas que l’associat no els pugui gaudir.

Jornades presencials gratuïtes per a associats
Si un o els dos associats no han d’assistir, un o dos altres professionals de la DRH podran ocupar les places.

 

Formacions
Descompte d’associat en les dues primeres inscripcions a cadascuna de les formacions organitzades per Aedipe Catalunya.

 

Webinars
La inscripció a les nostres sessions online seran obertes per a tots els directius i professionals de la DRH de l’empresa.

 

Congrés Aedipe
Descompte d’associat per a 2 professionals de l’empresa.

 

Servei de premsa
Recepció per @ del recull de les principals notícies de RH que es publiquen a la premsa per a fins 2 professionals de la DRH.

Per altra banda, l’empresa:

Serà destinatària de les invitacions nominals, segons les especificacions de cada sessió, en les activitats de petit format exclusives que programem (esmorzars de treball, Observatori de Recursos Humans…).

 

Gaudirà de visibilitat en el nostre web, amb logo i enllaç, en l’apartat d’Empreses Associades.

 

Disposarà de descomptes en el lloguer de les sales de reunions del centre de negocis on té la seu Aedipe Catalunya.

 

Podrà accedir, de forma gratuïta, a la publicació d’ofertes laborals per a vacants a la seva DRH.

 

Sol·licita l'alta

 

 

_____

* Els professionals designats com a associats/des haurà de complir amb les circumstàncies establertes als nostres Estatuts per a poder gaudir de tal condició.