Vols formar part de la nostra associació?

 

Segons els nostres Estatuts, poden formar part de l’associació, com a associats, totes aquelles persones físiques majors d’edat i amb capacitat d’obrar sempre que es doni, al menys, una de les circumstàncies següents:

• Disposar de títol acadèmic universitari, acreditatiu de la completa superació d’un pla d’estudis, que habiliti per a l’exercici de les tasques professionals que representa l’Associació d’acord amb la normativa vigent.

• Haver finalitzat els cursos extensos de Direcció de Recursos Humans en centres que hagin estat reconeguts per l’Associació per a aquesta finalitat.

• Tot i no estar realitzant activitats específiques de la funció de Direcció de Recursos Humans, sentir-se vocacionalment inclinat a elles i tenir una autoritat o prestigi provat en aquest camp.

 

Podran formar part, en la modalitat Empresa Associada, aquells professionals designats per l’empresa que compleixin alguna de les circumstàncies anteriors i que formin part de la mateixa organització, empresa o administració pública amb seu a Catalunya.

 

Si ja coneixes els avantatges de ser associat pots iniciar el procediment per formar part de la major xarxa de professionals vinculats a la direcció de persones.

 

Omple la sol·licitud i associa’t a Aedipe Catalunya

 

Com a Empresa Associada                                     Com a associat/da particular

 

Omplint els formularis de sol·licitud s’inicia el procés d’alta. Pròximament rebràs un correu amb els formularis d’alta, que es revisaran abans d’atorgar la condició d’associat/da de ple dret. Un cop validats s’enviarà un nou correu al nou membre indicant el número d’associat/da i els codis per accedir als continguts específics del nostre lloc web.