Estratègies per a la gestió de la PVE després del COVID-19. Observatori Aedipe Catalunya 16/04/2020