Aedipe Catalunya, amb la col·laboració de Triangle Talent, ofereix, de forma totalment gratuïta, un complet programa de outplacement per a aquells associats/des que es trobin en un procés de transició professional i necessitin gestionar un canvi.

 

 

Programa d’outplacement

 

El servei, que tindrà una durada de 3 mesos, està dissenyat entorn de les 4 etapes de la transició de carrera:

• Coaching professional de carreres per afrontar el projecte de cerca amb garanties.
• Avaluació de carrera i eines de recerca de mercat per alinear interessos i aptituds amb l’objectiu professional.
• Desenvolupament de totes les eines de comunicació i CV a utilitzar durant la campanya de cerca.
• Perfeccionament de les aptituds per a entrevistes, gestió de la xarxa de contactes i negociacions.

Els principals beneficis que ofereix el programa són:

• Enfocament provat i estructurat que incorpora suport personal i una gamma completa d’eines en línia per a la cerca d’ocupació.
• Aprenentatge d’estratègies, habilitats i tècniques eficaces mitjançant una combinació de formació i consultoria.
• Formació i Coaching sobre habilitats i tècniques de cerca d’ocupació, inclosa la confecció del CV, la gestió de la teva xarxa de contactes, les entrevistes de treball i la negociació de l’oferta.
• Assessoraments sobre l’ús de les xarxes virtuals professionals (tipus LinkedIn) i socials per a la creació d’una marca personal i la cerca d’ocupació.
• Accés a les Plataformes d’Outplacement i Formació Triangle.

 

Si estàs interessat/da en fer ús d’aquest servei pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu administracio@aedipecatalunya.com.