Organització

 

L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans – Aedipe Catalunya – es regeix per l’Assemblea General dels Associats i per la Junta Directiva, integrada per la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies.

 

 Junta Directiva

 

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Composició de la Junta Directiva:

President:

 • Pere Ribes Preckler. Director Corporatiu de RH a Grupo Catalana Occidente.

Vicepresidents:

 • Ricard Alfaro Puig. Sotsdirector General a Asepeyo.
 • Roser Segarra Parera. Directora de RH a Aldi España.

Secretari:

 • Esteban Ciria Lázaro. Director de RH a Quadis.

Tresorer:

 • Sergi Riau Urbano. Soci Director de Solutia Global Health Solutions.

Vocals:

 • Mateo Borràs Humbert. Conseller Àrea Laboral a Cuarecasas.
 • Laura Cots Mir, Sotsdirectora Corporativa de RH a Cirsa.
 • Jesús María García Martínez. fundador de Beruns.
 • Susana Gutiérrez Gutiérrez. Directora de RH a General Òptica.
 • Xavier Lamarca Alcaide. Soci de Keep Up Talent.
 • Antonio Martínez del Hoyo Clemente. Advocat Àrea de Dret de Treball a AGM Abogados.
 • Griselda Serra Casals. Directora de RH a Henkel Ibérica.
 • Liliana Wuhl, Responsable de RH a Loteries de Catalunya.