Organització

 

L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans – Aedipe Catalunya – es regeix per l’Assemblea General dels Associats i per la Junta Directiva, integrada per la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies.

 

 Junta Directiva

 

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Composició de la Junta Directiva:

President:

 • Pere Ribes Preckler. Director Corporatiu de RH a Grupo Catalana Occidente.

Vicepresidents:

 • Ricard Alfaro Puig. Sotsdirector General a Asepeyo.
 • Roser Segarra Parera. Directora de RH a Aldi España.

Secretari:

 • Lluís González Sancho. Director de RH de La Llave de Oro.

Tresorer:

 • Sergi Riau Urbano. Soci Director de Solutia Global Health Solutions.

Vocals:

 • Mateo Borràs Humbert. Vicepresident Corporatiu de RH a Grífols.
 • Esteban Ciria Lázaro. Director de RH a Quadis.
 • Jesús María García Martínez. People Services Director a CaixaBank Operational Services
 • Susana Gutiérrez Gutiérrez. Directora de RH a General Òptica.
 • Xavier Lamarca Alcaide. Director de RH a Health Transportation Group.
 • Antonio Martínez del Hoyo Clemente. Advocat Àrea de Dret de Treball a AGM Abogados.
 • Caty Planas Sacristán. Directora Associada a hêdron HR.
 • Griselda Serra Casals. Directora de RH a Henkel Ibérica.
 • Marcos Urarte. President de Pharos.