Si la teva empresa vol que el màxim de professionals de la Direcció de Recursos Humans (DRH) gaudeixin del suport, acompanyament i serveis que ofereix Aedipe Catalunya, teniu l’oportunitat de vincular-vos com a Empresa Associada.

Per a empreses de fins a 50 treballadors tenim una quota i avantatges específics, de manera que pugueu fer ús dels serveis que ofereix l’Associació a través del professional de la DRH que més profit pugui obtenir.

Empresa Associada – Petita Empresa (fins a 50 treballadors)

 

Per una quota anual de 210€ un professional de la seva DRH* és associat de ple dret, gaudint directament de tots els beneficis d’aquests, però, a diferència de la quota professional, altres professionals de l’empresa poden accedir a una sèrie d’avantatges en cas que l’associat no els pugui gaudir.

Jornades presencials gratuïtes per a associats
Reserva d’una plaça per a un professional de la DRH a cadascuna de les jornades organitzades per Aedipe Catalunya.

 

Formacions
Descompte d’associat en la primera inscripció a cadascuna de les formacions organitzades per Aedipe Catalunya.

 

Webinars
La inscripció a les nostres sessions online seran obertes per a tots els directius i professionals de la DRH de l’empresa.

 

Congrés Aedipe
Descompte d’associat en la primera inscripció d’un professional de l’empresa al congrés.

 

Servei de premsa
Recepció per @ del recull de les principals notícies de RH que es publiquen a la premsa.

Per altra banda, l’empresa podrà gaudir, de forma gratuïta, de la publicació d’ofertes laborals per a vacants a la seva DRH.

 

Sol·licita l'alta

 

 

_____

* El professional designat com a associat/da haurà de complir amb les circumstàncies establertes als nostres Estatuts per a poder gaudir de tal condició.