Celebrada l’Assemblea General Ordinària 2024

Celebrada l’Assemblea General Ordinària 2024

 

El dimarts 30 de gener vam celebrar l’Assemblea General Ordinària d’associats d’enguany. Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats unànimement.

 

Els principals càrrecs de la Junta Directiva, juntament amb el Gerent de l’Associació, van exposar els punts marcats a l’ordre del dia.

Es va iniciar la sessió donant la benvinguda als associats assistents i abordant el primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària celebrada l’any anterior.

Tot seguit, el President de l’Associació, en Pere Ribes, va donar una visió global de l’estat de l’Associació i dels diferents projectes duts a terme durant el 2023, destacant l’oferta d’activitats en diferents formats i el procés de reflexió estratègica que ha permès disposar d’un Business Model Canvas per guiar l’acció de l’Associació.

Jordi Goro, Gerent de l’Associació, va continuar amb el repàs, de forma resumida, de la memòria d’activitats de l’exercici 2023 on va destacar, principalment, l’altruista dedicació dels membres de la Junta, la implicació dels patrocinadors, l’alt volum de jornades i formacions realitzades, i va estendre l’agraïment a totes aquelles persones i empreses que han col·laborat durant el 2023 amb l’Associació.

Podeu veure el resum de la memòria d’activitats en aquest enllaç, i consultar la memòria completa en l’àrea d’associats del nostre web.

Resum Memòria 2023

Memòria Activitats 2023

 

L’Assemblea va aprovar, a proposta de la Junta, la ratificació dels dos nous nomenaments com a vocals de Junta:

– Laura Cots, Sotsdirectora Corporativa de RH a Cirsa.
– Liliana Wuhl, Responsable de RH a Loteries de Catalunya.

Sergi Riau, Tresorer de l’Associació, va fer la presentació del resultat econòmic del 2023, que ha tingut un petit dèficit, i del pressupost econòmic per aquest 2024, amb una previsió de benefici.

Novament va ser el President qui es va encarregar d’exposar el projecte d’activitat per a aquest 2024. S’incidirà en mantenir l’impuls donat a la formació, que tan bona valoració està rebent per part dels associats, i se seguiran organitzant jornades i altres activitats tant en format presencial com virtual. D’altra banda, es posaran en marxa accions per afavorir el creixement associatiu.

Finalment, es va aprovar un increment en les quotes, que es mantenien congelades des de 2017. Les noves quotes segons modalitat són:


Quotes vigents 2024

Categoria Import
Professional 180 €
Estudiants 90 €
Pensionistes 90 €
Aturats 80 €
Empresa Associada gran 630 €
Empresa Associada mitjana      420 €
Empresa Associada petita 210 €

 

 

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes es van fer públics els agraïments a la tasca duta a terme per l’Associació.

 

 


 

Durant la primera setmana de febrer s’iniciarà el procediment de cobrament de les quotes d’aquest any, i per aquest motiu creiem que és molt important tenir les dades ben actualitzades.

Si creus que has canviat alguna dada de facturació, vols constatar que tenim les dades correctes o ens vols enviar un número de compte per domiciliar el pagament envia un correu a gestio@aedipecatalunya.com indicant la modificació a tenir en compte, o omple i envia’ns el formulari que pots descarregar aquí i actualitza totes les teves dades.


 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*