Què implica la nova llei de la formació professional a les empreses?

Què implica la nova llei de la formació professional a les empreses?

El dijous 9 de juliol celebràvem a la Fundació Universitària del Bages, a Manresa, el seminari sobre la nova llei de la formació professional a les empreses.

Adreçat als directius i responsables de recursos humans i de formació a les empreses, es va tractar la qüestió de la llei des d’una perspectiva jurídica, primer, i de quina seria la seva aplicació pràctica, després.

Jesús Rubio, advocat del bufet Antràs Advocats Associats, va parlar sobre la llei en els termes següents:

 1. Finançament de la formació:

L’origen dels fons són les quotes FP, els pressupostos SEPE i CC.AA., i el Fons Social Europeu. L’aplicació d’aquests fons arriba a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, subvencions en règim de concurrència competitiva –‘xec formació’, i subvencions directes.

 1. Formació programada per les empreses:

Hi ha diferents modalitats en la manera de portar a terme els plans formatius.

 • Per sí mateixes i/o mitjançant contracció.
 • “Crèdit formació” – grups d’empreses
 • Participació de les empreses en el finançament:

– Empreses de 1 a 9 treballadors: 5 %

– Empreses de 10 a 49 treballadors: 10%

– Empreses de 50 a 249 treballadors: 20%

– Empreses de 25 o més treballadors: 40%

 • Permís de 20 hores anuals (art. 23.3 ET)

L’empresa contractada per a realitzar la formació té les següents obligacions:

 • Comunicar a l’Administració l’inici i final de l’acció formativa.
 • Contractar a l’entitat de formació acreditada i/o inscrita en el Registre.
 • Informar a l’empresa sobre l’aplicació de bonificacions.
 • Sotmetre’s al control de l’Administració (auditories).

S’hi concreten 3 tipus de formació: presencial, teleformació o mixta, que es poden impartir per la pròpia empresa, les Administracions Públiques i les Entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre. La subcontractació està prohibida.

La llei estableix l’existència d’una unitat especialitzada de la Inspecció de Treball en matèria de formació professional per al treball.

Les novetats de la Llei d’Infraccions i sancions són, d’una banda, la subcontractació de l’organització o qui imparteixi la formació, i, d’una altra, la responsabilitat solidària en la col·laboració per obtenir subvencions/bonificacions, per simulació de contracció de formació, per falsejament de documentació, i per subcontractació.

Tot seguit, Laura Ruiz H., Responsable Training Zona Est d’Espanya, de Randstad, va parlar de la nova llei de la formació professional a les empreses des del punt de vista de la implementació.

L’empresa que és un grup d’empreses, tant si contracta la formació com si l’organitza amb mitjans propis, té les obligacions següents:

 • Adequar la formació a les necessitats formatives de l’empresa.
 • Assegurar el desenvolupament satisfactori de la formació.
 • Comunicar l’inici i final de la formació.
 • Garantir el seguiment, control i avaluació.

Quan l’empresa no és un grup d’empreses sinó que n’és una de sola, a l’hora de contractar una entitat formativa acreditada i/o inscrita, té les mateixes obligacions anteriors i algunes més:

 • Facilitar la documentació i informació per la correcta aplicació de les bonificacions.
 • Sotmetre’s al seguiment i control de l’Administració.

L’entitat formadora també té obligacions:

 • Impartir segons prescripcions i mitjans inscrits
 • Facilitar i fer-se co-responsable del seguiment, aprenentatge i avaluació dels alumnes.
 • Actualització de metodologies i eines.
 • Sotmetre’s a controls i auditories de qualitat realitzades per l’Administració.
 • Mantenir les exigències tècnic-pedagògiques detallades en la inscripció.
 • Comunicar a l’Administració canvis de titularitat o forma jurídica.

L’entitat formadora no pot subcontractar a un tercer l’organització o impartició d’una formació, excepte personal docent.

Les infraccions per una mala praxis que es detectin pels mecanismes de control de la formació poden ser:

 • Lleus, per incompliment d’obligacions de caràcter formal o documental.
 • Greus, per gaudi indegut de bonificacions en la quota.
 • Molt greus, per gaudi indegut, desviació d’ajudes i incompliment d’obligacions.

La sanció per acció formativa i empresa en cas de tractar-se d’una infracció lleu pot anar de 60 € a 625 €; si la infracció és greu pot anar de 626 € a 6.250 €; i si és molt greu de 6.251 € a 187.515 €.

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya