Mesures i recomanacions de les administracions i agents socials per a la gestió del coronavirus – ACTUALITZAT 16/06

Mesures i recomanacions de les administracions i agents socials per a la gestió del coronavirus – ACTUALITZAT 16/06

 

Aedipe Catalunya us vol anar apropant, de forma actualitzada, les diferents mesures i recomanacions que les administracions, i altres agents socials, estan remetent per a la gestió des de les empreses del coronavirus durant l’Estat d’Alarma.

 

18/06/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l’Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

17/06/2020

Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms de el sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Consulta o descarrega-te’l

15/06/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

13/06/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma i s’estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

12/06/2020

Corts Generals
Resolució de 10 de juny de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

10/06/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

06/06/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per tal de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 3 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Consulta o descarrega-te’l

05/06/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED

Consulta o descarrega-te’l

03/06/2020

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
Mesures adoptades per a empreses, pimes i autònoms davant la situació excepcional generada per la COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

02/06/2020

Consell General Col·legis Oficials de Graduats Socials
Informació per a notificacions de la modificació de ERTOs FM Total / Parcial RDL18/2020.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 487/2020, d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 de el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims.

Consulta o descarrega-te’l

30/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 d’el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 27 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Consulta o descarrega-te’l

29/05/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED

Consulta o descarrega-te’l

27/05/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

26/05/2020

Ministeri de Sanitat
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Guia de la Fase 1.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Guia de la Fase 2.

Consulta o descarrega-te’l

24/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 442/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

23/05/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/439/2020, de 23 de maig, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Consulta o descarrega-te’l

22/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior.

Consulta o descarrega-te’l

20/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED

Consulta o descarrega-te’l

16/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

15/05/2020

Corts Generals
Resolució de 13 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED

Consulta o descarrega-te’l

13/05/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Consulta o descarrega-te’l

11/05/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/401/2020, de 11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Ordre TES/406/2020, de 7 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2020, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat, incloent aquelles destinades a l’execució de el Pla de Xoc per l’Ocupació Jove 2019-2021 i de el Pla Reincorpora-T 2019-2021.

Consulta o descarrega-te’l

10/05/2020

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura.

Consulta o descarrega-te’l

09/05/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

08/05/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT / 396/2020, de 8 de maig, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

05/05/2020

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Comunicat de l’AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

Consulta o descarrega-te’l

04/05/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Resolució d’1 de maig de 2020, de el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds de el subsidi excepcional per desocupació que regula l’article 33 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març , pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

03/05/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d’hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura a l’públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

Consulta o descarrega-te’l

01/05/2020

Corts Generals
Resolució de 29 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Consulta o descarrega-te’l

30/04/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED

Consulta o descarrega-te’l

29/04/2020

Ministeri de Sanitat
Pla per a la transició a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, en funció de les fases de transició a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Cronograma orientatiu per a la transició cap a una nova normalitat.

Consulta o descarrega-te’l

28/04/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer enfront de la COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

27/04/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED.

Consulta o descarrega-te’l

25/04/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 22 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/368/2020, de 24 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

22/04/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

Consulta o descarrega-te’l

Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona
Servei d’informació per a l’àmbit laboral i l’activitat econòmica davant l’efecte de la COVID-19

Enllaç online

21/04/2020

Presidència del Govern
Nota de premsa. Nou paquet de mesures de suport a la crisi de la COVID-19

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de l’Interior
Ordre INT / 356/2020, de 20 d’abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

18/04/2020

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Resolució de 14 d’abril de 2020, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, EPE, MP, per la qual es publica la Resolució de 6 d’abril de 2020, de el Consell d’Administració, per la qual s’amplia el pressupost de l’ Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril, pel qual es regula el Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa de el sector industrial.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Resolució de 16 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica el Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, per al desenvolupament d’una plataforma tecnològica que faciliti informació sobre oferta i demanda de material de protecció necessari perquè les empreses puguin exercir la seva activitat en condicions de seguretat enfront del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

17/04/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l’impacte del COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral .

Consulta o descarrega-te’l

Tribunal Arbitral de Barcelona
Via ràpida ‘FAST TRACK’ de resolució arbitral, o de mutu acord, de conflictes a conseqüència de la COVID-19

Enllaç online

16/04/2020

Tresoreria General de la Seguretat Social
Guia de recomanacions bàsiques per a la comunicació de moratòries, ajornaments, ERTO ‘s, reduccions de jornada i altres aspectes.

Consulta o descarrega-te’l

15/04/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Actualització a 15 d’abril de 2020 de les instruccions aclaridores relatives a el nou procediment de remissió de parts dels Serveis Públics de Salut (SPS) per Coronavirus.

Consulta o descarrega-te’l

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció general de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 8/2020

Consulta o descarrega-te’l

14/04/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Preguntes i respostes d’interès en matèria de Seguretat Social relacionades amb aquesta situació excepcional COVID-19.

Enllaços online

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Ordre ICT/343/2020, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les primesaplicables a la línia de circulant de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, SA, en el context dels efectes del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

13/04/2020

Corts Generals
Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

12/04/2020

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2

Consulta o descarrega-te’l

11/04/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
Resolució de 10 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/335/2020, de 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

09/04/2020

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
Mesures preventives generals per a garantir la separació entre treballadors davant COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Prefectura de l’Estat
Correcció d’errors de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Resolució de 6 d’abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d’ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny.

Consulta o descarrega-te’l

08/04/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

Consulta o descarrega-te’l

07/04/2020

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.

Consulta o descarrega-te’l

06/04/2020

SEPE
Guia bàsica per a la sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió o reducció de jornada conseqüència del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

03/04/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 319/2020, d’1 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 7/2020

Consulta o descarrega-te’l

02/04/2020

UGT Catalunya
Consulta tota la informació sobre la COVID-19

Enllaços online

01/04/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Jefatura del Estado
Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s’estableixen com serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

Consulta o descarrega-te’l

SEPE
Sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19.

Enllaços online

SEPE
Preguntes freqüents per a treballadors i empreses.

Enllaços online

31/03/2020

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Nota interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació de Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Instrucció 2/2020 sobre actuacions inspectores urgents per a la comprovació de l’acompliment del RDL 10/2020, de 29 de març pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

30/03/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència d’el Reial decret llei 10/2020.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 6/2020

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 25 de març de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert en l’article 52 d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 299/2020, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior
Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 10/2020

Consulta o descarrega-te’l

29/03/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

28/03/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 295/2020, de 26 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Nota sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Instrucció 7/2020 per a l’aplicació de mesures laborals per a les persones treballadores que tenen subscrits contractes de treball fixos discontinus, arran de la Crisi de la COVID-19 i per l’aplicació de les previsions normatives dictades en matèria laboral.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 9/2020

Consulta o descarrega-te’l

27/03/2020

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció general de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.

Consulta o descarrega-te’l

26/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

25/03/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Ordre PCM/280/2020, de 24 de març, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual es modifica l’Acord de Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 5/2020

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/278/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/279/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals.

Consulta o descarrega-te’l

24/03/2020

Ministeri de Sanitat
Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Hisenda
Resolució de 23 de març de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s’adopten mesures urgents i excepcionals en l’àmbit de control de la gestió economicofinancera efectuat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat com a conseqüència del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Resolució de l’Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l’acord de Consell d’Administració de data 26 de febrer de 2020 de delegació de les seves competències.

Consulta o descarrega-te’l

23/03/2020

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior
Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19.

Enllaços online

22/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT / 270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

21/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.

Consulta o descarrega-te’l

20/03/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19 aprovades pel Reial Decret Llei 8/2020.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mesures de caràcter laboral i fiscal COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

19/03/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
ERTOs per causa de força major derivats de COVID-19.

Enllaços online

Ministeri de Treball i Economia Social
Instruccions per a la presentació dels ERTOs per força major com a conseqüència del COVID-19.

Enllaços online

Ministeri de Treball i Economia Social
Preguntes freqüents sobre la presentació d’ERTO’s derivats del Coronavirus.

Consulta o descarrega-te’l

BOE. Ministeri de Sanitat
Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

18/03/2020

BOE. Prefectura de l’Estat
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 4/2020

Consulta o descarrega-te’l

CEOE
Informe Executiu sobre Criteri Operatiu Núm 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-COV-2).

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 8/2020

Consulta o descarrega-te’l

16/03/2020

BOE. Ministeri de Treball i Economia Social
Nota sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri Operatiu nº 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-COV-2)

Consulta o descarrega-te’l

15/03/2020

BOE. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA / 229/2020, de 15 de març, per la qual es dicten disposicions pel que fa a l’accés dels transportistes professionals a determinats serveis necessaris per facilitar el transport de mercaderies en el territori nacional.

Consulta o descarrega-te’l

CEPYME
Nota en relació a l’informe de l’AEPD sobre els tractaments de dades en relació amb el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

14/03/2020

BOE. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Suspensió dels actes de conciliació administrativa laboral.

Consulta o descarrega-te’l

Consell General del Poder Judicial
Suspensió de les actuacions judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RD 463/2020

Consulta o descarrega-te’l

13/03/2020

BOE
Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 3/2020

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 7/2020

Consulta o descarrega-te’l

12/03/2020

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Informe sobre els tractaments de dades personals en relació amb el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

CEPYME, CEOE, CCOO, UGT
Empresaris i sindicats acorden mesures extraordinàries per abordar la problemàtica laboral pel coronavirus.

Consulta o descarrega-te’l

11/03/2020

DOGC
Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-COV-2.

Consulta o descarrega-te’l

BOE. Prefactura de l’Estat
Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions
Instruccions aclaridores relatives a el nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut per coronavirus, d’acord amb el reial decret llei 6/2020, de 10 de març.

Consulta o descarrega-te’l

Consell General de Poder Judicial
Instruccions relatives a la prestació de Servei Públic Judicial davant la situació generada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 6/2020

Consulta o descarrega-te’l

10/03/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Mesures especials pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
Resolució del secretari d’estat de política territorial i funció pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’estat amb motiu del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

09/03/2020

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2.

Consulta o descarrega-te’l

28/02/2020

Ministeri de Sanitat
Procediments d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)

Consulta o descarrega-te’l

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya