Compliance i canals de denúncia a les empreses

Compliance i canals de denúncia a les empreses

 

El 29 de juny vam celebrar la primera sessió de l’Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas, una aposta d’ambdues entitats per abordar, de forma periòdica i de manera monogràfica en cada sessió, qüestions d’actualitat i d’alt interès en matèria laboral.

 

 

Aquesta primera sessió, celebrada a l’Auditori Cuatrecasas per tractar el compliment normatiu i els canals de denúncia a les organitzacions, va comptar amb la inscripció de gairebé un centenar de professionals.

Pere Ribes, President d’Aedipe Catalunya, i Rubén Agote, Soci Laboral de Cuatrecasas , van obrir la jornada, destacant la col·laboració entre ambdues entitats per realitzar una sèrie de sessions per tractar temes d’interès pels professionals de RH des de l’ampli coneixement expert de l’àrea laboral del prestigiós bufet d’advocats.

La sessió la va iniciar Mateo Borrás, Conseller Laboral de Cuatrecasas, introduint la situació actual de les empreses respecte al compliance i dinamitzant la sessió amb preguntes que van focalitzar les intervencions dels experts de Cuatrecasas.

Rubén Agote, Soci Laboral de Cuatrecasas, va abordar què podem entendre per compliance en termes legals i va exposar el marc normatiu actual, incidint en punts com l’art. 48 de la Llei d’Igualtat, els art. 31 i 31 bis del Codi Penal o l’art. 24 de la LPDDD.
També va tractar què han de tenir les empreses, o fer avui en dia, per complir la llei, i, dins dels canals de denúncia, va introduir el concepte Wistleblowing, que fa referència a la denúncia d’irregularitats, conductes indegudes, activitats il·legals o comportaments delictius que poden permetre a les empreses trobar solucions internes que evitin perjudicis en la seva reputació.

Guillermo García, Soci Laboral de Cuatrecasas, ens va introduir el marc de la futura regulació i va exposar els àmbits d’obligatorietat d’implantació de canals de denúncia a les organitzacions, quines són les principals característiques dels sistemes interns d’informació que hauran d’implantar les empreses i qui pot denunciar.

Lara Vivas, Sòcia Laboral de Cuatrecasas, va explicar com es poden realitzar les denúncies, el conflicte existent amb els terminis d’actuació i els requisits que ha de complir perquè l’empresa hagi d’actuar.
També va tractar els abusos de denúncia i els mecanismes de protecció al denunciant, destacant el desequilibri important que hi ha entre la protecció a l’informant i a la persona afectada.

La sessió va finalitzar amb les respostes a les preguntes dels assistents, com quin paper juga la representació dels treballadors, l’existència d’un procediment clar per fer investigacions internes o si es podran agrupar tots els mecanismes necessaris en un únic canal.

Abans de donar per acabada la jornada, es va poder gaudir d’un espai de networking amb un petit refrigeri on els assistents i ponents van poder canviar impressions sobre els punts tractats a la sessió.

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*