Tribuna d’experts: Salvador de Tudela

Tribuna d’experts: Salvador de Tudela

 

La revista Dirigir Personas, en el seu número 42, publica una sèrie d’entrevistes a destacats professionals per conèixer breument els reptes i tendències de RH per 2021.

 

La pandèmia que estem vivint ha estat afectant de manera directa a la gestió de RH accelerant aspectes que portaven anys avançant (teletreball, digitalització, treball col·laboratiu…), però també obligant-nos a reformular la cultura empresarial definint nous valors i estratègies, a gestionar el canvi continu, a convertir-nos en autèntics socis estratègics del negoci i a cuidar més mai a les nostres persones.

Tenim importants reptes per davant que es converteixen en una gran oportunitat per als professionals de la gestió de persones. Entre ells, l’aprofitament de la incertesa, la redefinició de la cultura corporativa, la flexibilització en sentit ampli, el desenvolupament sostenible o la protecció a l’empleat.

Per aquest motiu, hem consultat a alguns dels grans experts de RH de l’àmbit nacional i internacional.

 

 

Salvador de Tudela

Managing Partner hèdron HR

En la seva opinió, quins seran els 3 principals reptes als quals els departaments de recursos humans s’hauran d’enfrontar en els propers mesos?

La primera prioritat a curt termini serà l’aprendre a liderar a distància. Per a això serà essencial dedicar-nos a ensenyar aquelles coses que per la simple presència donàvem per descomptat. Em refereixo a temes com el gestionar des de la distància els contactes breus però eficaços, recuperant allò quan dèiem “Ah, per cert, ara que ens veiem…”.

Com a segona prioritat, RH haurà de fomentar la interacció dels equips ja que aquesta és crítica per temes com la creativitat i l’eficiència de les organitzacions.

En tercer lloc, en uns moments on la incertesa és gran i les reaccions que es requereixen han de ser immediates, Recursos Humans haurà d’orientar, assessorar i acompanyar les persones de l’organització, en definitiva, “protegir” els empleats amb el que tot això significa.

Quins canvis experimentats per les empreses el 2020 han arribat per quedar-se?

Sens dubte el teletreball o treball a distància, l’ús de les eines col·laboratives i la flexibilitat són elements que ja formen part del dia a dia de les nostres empreses.

Però hi ha també un element que ha aflorat amb força, aquest és, la preocupació per la salut de l’empleat.

El que dèiem gestió de l’absentisme, ara passa a ser la gestió de la salut global de l’empleat i això implica ocupar-nos i preocupar-nos pels hàbits i espais saludables.

El desenvolupament de l’empresa saludable i els plans de promoció de la salut en el treball passen a ser una prioritat en les empreses.

Com creu que influiran aquests canvis en la funció dels departaments de recursos humans i la seva evolució?

Els Departaments de RH s’han de transformar per actuar com un partner estratègic dins de l’Organització. Han de prendre una posició proactiva i prospectiva. S’han de crear de veritat, que les persones són el veritable controlador de l’èxit.

Com a líders de la Gestió de Persones en les nostres organitzacions, Quines habilitats haurem entrenar durant aquest any?

Com a líders de Gestió de Persones, sense deixar de ser empàtics i resolutius, haurem de ser capaços d’entendre l’actual complexitat i dominar les eines per a la gestió de dades, que ens permetin la recerca de tendències, patrons i correlacions en el comportament humà, aprofitant el conjunt d’oportunitats que se’ns presenten amb aquestes anàlisis i així prendre decisions basades en dades vinculades sempre a l’estratègia de negoci.

Les noves organitzacions exigiran implantar i aprendre a realitzar processos d’avaluació posant el centre més en els resultats d’equip que en els resultats individuals i això exigirà l’elaboració i implementació de plans de comunicació molt potents.

I quines altres competències haurem de buscar i entrenar en els nostres empleats?

L’empleat haurà de treballar i dominar tres contextos: primer el d’execució de tasques, definint bé els problemes amb anticipació, objectivitat i coneixement. En segon lloc, el treball amb i per mitjà de les persones amb empatia i equitat; i en tercer lloc l’avaluació i adaptació d’un mateix, tot això a través de l’adaptació i autoconeixement.

Finalment, no podrem oblidar, en temps com els actuals, la importància de la gestió de la incertesa, ensenyant als equips a sortir de la seva zona de confort, trencant l’estricta definició de el lloc de treball i “ensenyant a jugar a qualsevol posició de l’ camp “.

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*