Sessió de setembre del Fòrum de Relacions Laborals

Sessió de setembre del Fòrum de Relacions Laborals

 

El dimarts 25 de setembre es van reprendre el Fòrum de Relacions Laborals després de l’aturada per l’estiu, la setena sessió de l’any organitzada per l’Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH i l’Esade Law School, amb la col·laboració d’AEDIPE Catalunya.

 

La sessió d’aquest mes va anar a càrrec de la Sra. Rosa Mª Virolés, magistrada del Tribunal Suprem, que va exposar i obrir a debat dels assistents les següents sentències:

– STS 3153/2018, de 02/07/2018. La magistrada va destacar aquesta sentència com a molt importat, ja que ha provocat molta divisió dins de la Sala Social, i per tant es possible que a mida que la composició de la Sala vagi canviant, el criteri també pugui fer-ho.

En el casos d’acomiadaments col·lectius, si hi ha acord entre la part empresarial i la part social sobre les causes dels acomiadaments, els treballadors afectats individualment no poden impugnar individualment aquestes causes. Aquest interpretació dona molta força a les negociacions i juga d’una manera molt potent la possibilitat d’arribar a un acord, ja que un cop aconseguit serà molt difícil que aquest sigui judicialitzat amb posterioritat pels treballadors individualment afectats.

– Contractualització del Conveni Col·lectiu que perd vigència. Hi ha hagut varies sentències darrerament en aquest matèria (5,6 i 21 de juny, i 3 de juliol ( recursos 364/2017, 427/2017, 663/2017, 2602/2017 i 1300/2017).

La discussió es centre en la interpretació de l’article 86.3 del ET, que en síntesi diu que transcorregut un any des de la denuncia d’un conveni col·lectiu, aquest perd vigència i s’aplica el d’àmbit superior, malgrat les seves condicions siguin inferiors al que ha perdut vigència. La discussió està en si les condicions que es perden s’haurien de conservar o no, com si d’un dret adquirit es tractés. La opinió de la ponent és que no, que no hi ha contractualització com a norma general.

– STS 739/2018, de 26/06/2018. En relació a una denegació de prestació per risc durant el període de lactància natural la magistrada considera que el fet de que no hi hagin espais (absència d’espais) a l’empresa que puguin garantir el Dret a la Intimitat de la treballadora per fer extraccions de llet materna, ja es motiu per concedir la prestació.

– STS 670/2018, de 26/06/2018 . En relació a una modificació substancial de condicions de treball de caràcter col·lectiu es declara la seva nul·litat per que l’empresa no va facilitar la informació de manera adequada als representants dels treballadors. No es suficient només entregar la documentació, sinó que cal indexar-la i exposar de manera sintètica el seu contingut, per facilitar la seva comprensió a la part social.

La pròxima sessió del Fòrum de Relacions Laborals serà el dilluns 29 d’octubre.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya