Seminari Aedipe Catalunya: Relacions laborals per als responsables de persones. 25/01/2018

Seminari Aedipe Catalunya: Relacions laborals per als responsables de persones. 25/01/2018

 

A finals de gener reprendrem l’acció formativa de l’Associació amb el seminari de relacions laborals per als responsables de persones, dirigit als nostres associats i als professionals del sector que puguin estar interessats en aprofundir en el coneixement d’aquest camp.

 

En qualsevol situació on es relacionin persones cal conèixer “les regles del joc”, els drets i obligacions de cada un, els procediments a aplicar, els riscos en cas d’incompliment.

Molts problemes que es plantegen en la gestió diària, en relació amb les persones en les empreses, podrien ser evitats si es coneguessin i s’apliquessin adequadament aquestes normes, contribuint així a una significativa reducció de reclamacions, demandes i conflictes laborals.

A aquest coneixement pot arribar-se a través de l’estudi teòric de lleis i reglaments, però sempre serà molt necessari disposar de la visió pràctica, de l’experiència viscuda en la gestió d’aquests processos.

En aquest seminari es donarà resposta a qüestions com quines condicions de treball puc canviar a la meva empresa?, té el treballador dret a compensació si es produeix un trasllat de centre de treball?, poden ser acomiadats els representants dels treballadors?, quins mitjans hi ha per resoldre un conflicte?

 

 

Data: dijous 25 de gener de 2018
Hora: de 9.00 a 13.30 h.
Lloc: Aedipe Catalunya C/ Balmes 129 bis 4-2 · 08008 Barcelona
Programa: descarrega’t el programa en pdf
Formulari d’inscripció: descarrega’t el formulari d’inscripció

 


 A qui va dirigit

 

A tots aquells professionals que tinguin com a responsabilitat gestionar les relacions de treball, i que vulguin ampliar coneixements per l’aplicació de la normativa laboral.

Constataran com l’adequada aplicació de les normes suposa una reducció en la conflictivitat i veuran amb quins mitjans es poden tractar els conflictes laborals.

 Metodologia

 

El seminari es desenvoluparà a partir de la difusió de la normativa laboral, incidint en l’anàlisi de situacions ja experimentades, i com s’ha aplicat la regulació existent.

Es promourà l’anàlisi i la introducció de casuístiques de casos reals que siguin motiu de preocupació per part dels assistents.

 Programa i objectius

 

1. Modificació de les condicions de treball

Conèixer les modificacions funcionals: horitzontal o vertical (ascendent o descendent) i els seus límits.

Diferenciar desplaçament i trasllat en cas de mobilitat geogràfica, i com afecta la necessitat de canvi de residència.

Conèixer la regulació específica pel que fa a modificacions substancials. Necessitat de provar les causes que el justifiquen i procediment.

2. El poder disciplinari: faltes i sancions

Conèixer els requisits per a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus.

Analitzar quan és necessària l’exigència de tramitació d’un expedient disciplinari.

Saber quan hi ha l’obligació d’informar els representants dels treballadors de les sancions imposades.

Estudiar com afecta el temps sobre les infraccions laborals: la prescripció de les faltes.

3. La representació legal dels treballadors

Diferenciar les principals figures de representació: representació unitària, delegats de personal o comitès d’empresa. El comitè intercentres. El comitè d’empreses europeu.

Aprofundir en la representació sindical: els delegats sindicals.

Conèixer les “comissions ad hoc” en trasllats col·lectius, modificació substancial de condicions, suspensions de contracte o reduccions de jornada, acomiadaments col·lectius i expedients concursals.

Comitès de seguretat i salut i delegats de prevenció.

4. Procediments per a la solució dels conflictes laborals

Detallar els diferents mètodes de solució dels conflictes laborals: negociació, conciliació, mediació, arbitratge, la solució judicial.

I els diferents àmbits: conciliació administrativa, mediació per l’Autoritat Laboral, per la Inspecció de Treball, el Tribunal Laboral de Catalunya, la Fundació SIMA, el CEMICAL.

Descobrir si és possible la transacció en l’àmbit laboral. I què es pot conciliar en cada àmbit.

Conèixer el Tribunal Laboral de Catalunya: les comissions tècniques del TLC. El Tribunal TRADE de Catalunya.

 Horaris

 

Dijous 25 de gener de 2018

   9:00 h. Recepció d’assistents
   9:10 h. Seminari (Part I)
  11:00 h. Esmorzar
  11:30 h. Seminari (Part II)
  13:30 h. Fi del seminari

 Expert

 

Antonio Martínez del Hoyo

@AGMAbogados

Llicenciat en Dret. Expert Internacional en Relacions Industrials. Màster en Humanitats.

Coautor del llibre “Assignatures pendents en relacions laborals”. Articles a la revista “Mediació i Arbitratge”.

Responsable de RH durant 25 anys en grans empreses del sector energètic (carbó, nuclear, elèctriques).

Advocat de l’Àrea Laboral d’AGM Advocats.

Conciliador-mediador del Tribunal Laboral de Catalunya. Conciliador-mediador TRADE. Mediador en Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA).

Membre del Comitè Executiu de la Comissió de Sèniors de l’ICAB.

Ponent en el Màster de Mediació de l’ICAB i en el Curs de Seguretat Social de l’ICAB.

 Inscripció, preus i forma de pagament

 

Inscripció

Per a reservar plaça cal enviar el formulari d’inscripció degudament emplenat, adjuntant el comprovant del pagament de la quota d’inscripció al correu esdeveniments@aedipecatalunya.com.

Places limitades. La reserva de plaça es realitzarà per estricte ordre de recepció completa de la documentació requerida.

La inscripció inclou

• Assistència al seminari
• Material
• Esmorzar
• Certificat d’assistència

Quota d’ Inscripció

Per a la formalització de la reserva de plaça és imprescindible l’abonament de la quota d’inscripció:

  • Associats……………………….175 € + 21% IVA
  • No Asdociats…………………..250 € + 21% IVA

Consulta preus especials per a grups.

Cancel·lacions

Únicament es retornarà l’import de la inscripció a aquelles cancel·lacions realitzades, almenys, amb 48 hores d’antelació a l’inici del seminari.

Forma de pagament

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu a través de xec nominatiu o transferència bancària a favor de:

Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans
IBAN ES12 0182 4618 1702 0016 3056
Indicant en el concepte: SEMINARI RH + Nom i Cognoms.

 

 

Tornar al menú

Compartir a:

Deixar comentari

*