Reflexions sobre la formació a les grans empreses

Reflexions sobre la formació a les grans empreses

 

El passat 12 de febrer vam celebrar un interessant esmorzar de treball amb un grup reduït d’associats, directors de RH i de formació, representants d’importants companyies, per tractar els reptes que planteja la formació a les grans empreses.

 

La jornada es va iniciar amb la ponència de Toni Ramos, coordinador de diversos llibres sobre universitats corporatives. Va destacar algunes tendències sobre la gestió del canvi, les noves competències, la innovació associada a la competitivitat i, sobretot, la necessitat d’invertir en formació com a eina estratègica per a garantir la sostenibilitat de les organitzacions.

Després d’aquesta intervenció es va donar pas a una taula rodona en la qual els participants van poder compartir les seves reflexions sobre els aspectes tractats anteriorment, confirmar o aportar matisos sobre les tendències en relació amb els seus sectors, i apuntar possibles solucions davant el gran repte que tenim per davant : afrontar la transformació digital amb el desenvolupament del talent.

Algunes de les principals idees i reflexions que serveixen de síntesi a la jornada són:

• La formació és des d’on es pot influir més en la transformació dels negocis
• La manera d’influir en el negoci des de RH ja no és només l’eficiència, sinó en liderar la transformació; la formació i el desenvolupament professional és el que han de liderar aquest canvi.
• Els programes corporatius globals de formació han de contemplar cert marge per a l’acció local.
• Cada vegada les metodologies d’aprenentatge són més diverses, en molts casos possibilitat per les noves tecnologies, però segueix sent essencial la detecció de necessitats formatives.
• La formació per donar resposta a les necessitats del dia a dia, ha d’anar acompanyada també per formació per avançar-se a fets que es preveuen per al futur; formació que cal dur a terme per donar resposta a les necessitats de transformació.
• La formació posada a disposició dels empleats a través de plataformes en línia té escàs accés si no hi ha una necessitat individual concreta.
• És important generar cultura de l’aprenentatge (que el treballador tingui interès en la seva pròpia formació), per la qual cosa la comunicació juga un paper molt important.
• Cada vegada serà més important la capacitat de donar resposta àgil a les necessitats formatives detectades.
• El repte no és tant la formació, que assoliran, sinó el canvi cultural vinculat també a les noves maneres de treballar.
• La formació serà un valor cada vegada més apreciat pels professionals, atès que l’ocupabilitat serà cada vegada més cara.

Es va fer curta la jornada perquè molts eren els factors en comú i hi ha una preocupació evident per com s’estan succeint els canvis, així com la preocupació per trobar fórmules que ens permetin afrontar-los amb garanties. Aquí hi va haver un consens clar: apostar per la formació i el desenvolupament del talent.

 

Compartir a:

Deixar comentari

*