Normativa, procediments i prevenció en la fase de convivència amb la COVID-19. ACT 26/03/2021

Normativa, procediments i prevenció en la fase de convivència amb la COVID-19. ACT 26/03/2021

 

Aedipe Catalunya et segueix apropant, un cop superat l’estat d’alarma i dins d’aquesta nova fase en la que hem de conviure amb el Coronavirus, aquells documents i accesos online que aportin informació útil per a la gestió de la situació a les organitzacions.

 

 

Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya..
Departament de Salut
26 de març

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control que porta impulsant per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen que es mantingui l’impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per reduir l’impacte de l’epidèmia.

Consulta el pdf

 

 

Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
Prefectura de l’Estat
13 de març

Paquet de mesures de suport per protegir el teixit productiu i evitar un impacte estructural sobre l’economia esdevingut per la reducció significativa dels ingresos d’empreses i autònoms.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya..
Departament de Salut
27 de febrer

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control que porta impulsant per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen que es mantingui l’impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir doblegar la corba pandèmica.

Consulta el pdf

 

 

Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2.
Ministeri de Sanitat
15 de febrer

Actualització del document elaborat per l’INSST en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i altres entitats dels àmbits de la salut i la prevenció de riscos laborals.

Consulta el pdf

 

 

Notícies RED
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
12 de febrer

Nova edició del butlletí electrònic que recull informacions de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Consulta el pdf

 

 

Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
6 de febrer

S’estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic per a persones donades d’alta al Règim especial de treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l’activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d’una empresa amb personalitat jurídica, i han de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de sis persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
6 de febrer

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control que porta impulsant per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen que es mantingui l’impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir doblegar la corba pandèmica.

Consulta el pdf

 

 

Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
5 de febrer

La Generalitat de Catalunya convoca un ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i per a persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Consulta el pdf

 

 

Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Prefactura de l’Estat
27 de gener

La situació de pandèmia generada per la propagació de virus SARS-CoV-2 roman amb tal incidència en la salut i l’economia que ha obligat, no només a mantenir les mesures ja adoptades, sinó també a adoptar noves mesures més restrictives. Amb l’objecte d’efectuar els ajustos necessaris per mantenir les mesures de suport que s’havien anat establint, la norma incideix en tres aspectes: la prestació extraordinària per cessament d’activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l’ampliació de la prestació ordinària de cessament d’activitat, compatible amb el treball per compte propi, en favor dels treballadors autònoms que no haguessin accedit a ella d’acord amb el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial, incloent el manteniment de l’accés a la prestació de cessament d’activitat dels treballadors que, per tenir mancança, la perceben fins el 31 de gener de 2021.

Consulta el pdf

 

 

Publicada la pròrroga dels ERTE i les ajudes a autònoms fins al 31 de maig.
SEPE
27 de gener

Nou Reial decret llei, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 27 de gener de 2021 que recull, en el seu Títol I, el IV Acord Social en Defensa de l’Ocupació i en el seu Títol II les diferents mesures de suport als treballadors autònoms.

Consulta el pdf

 

 

La ventilació com a mesura preventica en front al Coronavirus SARS-Cov-2.
Ministeri de Treball i Economia Social
26 de gener

Les investigacions han conclòs la transmissió de la COVID-19 mitjançant aerosols, i per tant el paper clau de la ventilació com a mesura preventiu davant la propagació del virus en ambients interiors.

Consulta el pdf

 

 

Pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig.
Consell de Ministres
26 de gener

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació que inclou l’acord amb els agents socials per prorrogar els ERTO des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
22 de gener

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control que porta impulsant per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen que es mantingui l’impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir doblegar la corba pandèmica.

Consulta el pdf

 

 

Notícies RED
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
5 de gener

Primera edició de l’any del butlletí electrònic que recull informacions de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Departament de Salut
5 de gener

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control, que, durant la segona onada epidèmica a Catalunya, ha impulsat per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Consulta el pdf

 

 

Notícies RED
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
29 de desembre

Última edició de l’any del butlletí electrònic que recull informacions de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Consulta el pdf

 

 

Qüestions de procediment sobre la gestió dels ERTO a partir del Reial decret llei 30/2020
SEPE
23 de desembre

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat aquest document amb informació general sobre situacions que poden afectar les prestacions per desocupació.

Consulta el pdf

 

 

Nota interpretativa dels escenaris de risc d’exposició que estableix el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a el nou coronavirus (SARS-COV-2).
Ministeri de Sanitat
23 de desembre

El Ministeri de Sanitat presenta aquests aclariments que tenen com a objectiu ajudar a una millor comprensió del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2, amb la finalitat d’aconseguir la seva necessària adaptació i translació a cada cas concret.

Consulta el pdf

 

 

Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-CoV-2.
Ministeri de Sanitat
21 de desembre

Actualització del document amb la darrera informació que es disposa de la infecció pel COVID-19.

Consulta el pdf

 

 

Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detenció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses.
Ministeri de Sanitat
21 de desembre

Document revisat i aprovat per la Ponència de Salut Laboral i per la Comissió de Salut Pública dins de l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19.

Consulta el pdf

 

 

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19.
Ministeri de Sanitat
18 de desembre

Actualització del document aprovat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta i per la Comissió de Salut Pública de el Consell Interterritorial i presentat al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

Consulta el pdf

 

 

Notícies RED
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
18 de desembre

Nova edició del butlletí electrònic que recull informacions de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Consulta el pdf

 

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que és puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2
Consell de Relacions Laborals de Catalunya
10 de desembre

Actualització del document amb informació disponible fins la data amb recomanacions de mesures preventives i organitzatives a empreses i persones treballadores i orientacions per planificar una feina segura, així com possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals.

Consulta el pdf

 

 

Nota informativa sobre la devolució de cotitzacions exonerades deguda a el no compliment del compromís de manteniment de l’ocupació que preveu la DA 6a del Reial Decret Llei 8/2020.
Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
10 de desembre

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social emet aquest informa per donar resposta a les consultes que ha anat rebent de forma recurrent sobre la interpretació que ha de donar-se a l’apartat 5 de la Disposicio Addicional Sisena del RDL 8/2020

Consulta el pdf

 

 

RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
4 de desembre

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de les mesures preventives i de control, que, durant la segona onada epidèmica a Catalunya, ha impulsat per lluitar contra la transmissió comunitària del virus.

Consulta el pdf

 

 

Instrucció 29/2020, de 22 de novembre, de la Secretaria General sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
22 de novembre

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya emet aquesta instrucció amb la voluntat de resoldre dubtes i clarificar el procediment a seguir en relació amb els expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a les darreres mesures adoptades.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
21 de novembre

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica la revisió de la intensitat de les mesures restrictives vigents. Es mantenen mesures de limitació d’entrada i sortida de persones al territori de Catalunya, així com limitacions de mobilitat municipal, restricció de mobilitat nocturna, limitacions en reunions i trobades familiar, i l’obligació de limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible.

Consulta el pdf

 

 

Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
13 de novembre

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica les noves restriccions, de vigència limitada, restringeixen l’entrada i sortida de persones en el territori català, amb excepcions per desplaçaments justificats, com per exemple per obligacions laborals, professionals, empresarials… També regula mesures de prevenció i higiene en centres de treball, i altres mesures d’interès professional per diferents sectors.

Consulta el pdf

 

 

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19.
Ministeri de Sanitat
12 de novembre

L’objectiu d’aquest document és definir l’estratègia de detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2, establir les mesures de control necessàries per evitar noves infeccions i disposar de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

Consulta el pdf

 

 

Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
4 de novembre

La Generalitat de Catalunya ofereix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

Consulta online

 

 

Canvis en la comunicació de baixa de prestacions per ERTO.
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
3 de novembre

El SEPE ha comunicat canvis en les comunicacions respecte els ERTOs. La baixa es comunicarà per l’empresa exclusivament a través dels fixers XML de períodes d’activitat, suprimint-se l’obligatorietat de remisió del model Excel de comunicació de baixa de prestacions.

Consulta online

 

 

Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
30 d’octubre

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica les noves restriccions, de vigència limitada, restringeixen l’entrada i sortida de persones en el territori català, amb excepcions per desplaçaments justificats, com per exemple per obligacions laborals, professionals, empresarials… També regula mesures de prevenció i higiene en centres de treball, i altres mesures d’interès professional per diferents sectors.

Consulta el pdf

 

 

Declaració en matèria de mobilitat i treball a distancia i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2.
Consell de Relacions Laborals de Catalunya
26 d’octubre

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2 per tal de manifestar l’obligació de les empreses a limitar la mobilitat dels treballadors i les treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com la necessitat que en aquells casos que el treball a distància no és possible, s’han d’implantar altres mesures com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars, per tal que s’evitin les hores punta del transport públic.

Consulta el pdf

 

 

Criteri tècnic núm 103/2020 sobre actuacions de la inspecció de treball i seguretat social relatives a l’habilitació que conté el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, en relació amb les mesures de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres de treball.
Ministeri de Treball i Economia Social
9 de setembre

La ITSS publica el criteri tècnic que conté les línies interpretatives sobre les actuacions inspectores per vigilar el compliment de les mesures de prevenció i higiene previstes en el RDL 21/2020 en els centres de treball.

Consulta el pdf

 

 

Procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals enfront a l’exposició al SARS.COV-2
Ministeri de Sanitat
7 d’octubre

El document repassa una sèrie de qüestions generals i exposa la naturalesa de les activitats i avalua els riscos d’exposició. Analitza diferents escenaris d’exposició al coronavirus en l’entorn laboral, i exposa els requeriments d’actuació de la PRL.

També analitza mesures de prevenció en l’àmbit laboral (organitzatives, de protecció personal, de treballadors especialment sensibles a l’amenaça); l’estudi i tractament de contactes amb el COVID-19, oferint formularis per gestionar-los; i valora àmpliament, en l’annex, els equips de protecció individual i el seu ús, i com actuar un cop han estat utilitzats.

Consulta el pdf

 

 

Notícies RED.
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
6 d’octubre

Recull de notícies de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Consulta el pdf

 

 

Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
1 d’octubre

La Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dicta aquesta instrucció per tractar els procediments administratius que cal tenir en compte per tramitar expedients de regulació temporal d’ocupació un cop aprobat el RDL 30/2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Consulta el pdf

 

 

Resolució de 28 de setembre de 2020, de la Secretaria General de Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
30 de setembre

Resolució de la Secretaria General d’Indústria i Petita i Mitjana Empresa envers als EPIs per necessitats de protecció pel COVID-19.

Consulta el pdf

 

 

Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Prefectura de l’Estat
30 de setembre

Noves mesures socials en defensa de l’ocupació, entre les que destaca la pròrroga de l’aplicació dels ERTO fins al 31 de gener de 2021.

Consulta el pdf

 

 

Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Prefectura de l’Estat
30 de setembre

Regulació del teletreball per a les Administracions Públiques i de Recursos Humans en el Sistema Nacional de Salut.

Consulta el pdf

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Departament de Salut
26 de setembre

Mesures decretades per la Generalitat de Catalunya per controlar l’expansió de la pandèmia.

Consulta el pdf

 

 

Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19.
Ministeri de Sanitat
25 de setembre

L’objectiu d’aquest document és definir l’estratègia de detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2, establir les mesures de control necessàries per evitar noves infeccions i disposar de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

Consulta el pdf

 

 

RDL 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.
Prefectura de l’Estat
23 de setembre

Normativa que regula la realización de trabajo a distancia.

Consulta el pdf

 

 

Instrucció 20/2020, de 10 de setembre, de la secretaria general, sobre els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació derivats de rebrots de la pandèmia COVID-19, i sobre sol·licituds de resolucions complementàries.
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
14 de setembre

La Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dicta aquesta instrucció per adaptar mecanismes, resoldre dubtes i clarificar el procediment per la tramitació d’expedients d’ocupació en cas de rebrots.

Consulta el pdf

 

 

Nota informativa sobre la possible consideració com a contingència professional de les malalties derivades de l’exposició a el nou coronavirus (Sars-Cov-2) i la procedència del recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat.
Ministeri de Treball i Economia Social
1 de setembre

Nota informativa del Ministeri de Treball i Economia Social i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb el criteri a seguir en els supòsits de que es formulin denúncies o sol·licituds per la petició del recàrrec de prestacions.

Consulta el pdf

 

 

Orientacions ergonòmiques per a treballs a distància amb ordinador a causa de la COVID-19. Recomanacions per a l’empresari.
Ministeri de Treball i Economia Social
27 d’agost

Davant la situació de priorització del Treball a distància, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha elaborat aquest document perquè el treball amb ordinador es dugui a terme dins de les millors condicions possibles de seguretat i salut.

Consulta el pdf

 

 

RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.
Departament de Salut
17 de juliol

Resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on s’esposen les mesures aplicades a una sèrie de municipis del territori català per la contenció de l’expansió de la COVID-19.

Consulta el pdf

 

 

Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detenció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses
Ministeri de Sanitat
30 de juny

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat, en funció de l’evolució i la nova informació obtinguda sobre la infecció, les pautes a seguir sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses.

Consulta el pdf

 

 

 

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya