Líders globals per a empreses internacionals

 

El passat 19 de març vam celebrar la novena activitat d’enguany organitzada per Aedipe Catalunya, aquest cop amb la col·laboració d’MRC International Training, i per parlar de com les empreses han d’aprendre a preparar-se per fer negoci en un món globalitzat tenint cura de les diferències culturals de les relacions que es generen.

 

El passat 19 de març vam celebrar la novena activitat d’enguany organitzada per Aedipe Catalunya, aquest cop amb la col·laboració d’MRC International Training, i per parlar de com les empreses han d’aprendre a preparar-se per fer negoci en un món globalitzat tenint cura de les diferències culturals de les relacions que es generen.

Després de l’agraïment als patrocinadors de l’Associació que fan possible la celebració de jornades com aquesta, i a tots els ponents i assistents que comparteixen coneixements i experiències per millorar la gestió de persones, es va procedir a presentar a la ponent principal de la jornada.

Isabel Martínez-Cosentino va iniciar la seva ponència amb un rol play amb el que va demostrar com en les relacions interculturals, tot i que es pugui tenir un objectiu comú, els diferents costums de cada cultura poden fer que no ens entenguem, que la comunicació no flueixi o no es generi el grau de confiança necessari per desenvolupar la relació i aconseguir els objectius pretesos.

Les direccions de persones busquen professionals preparats en les diferents àrees de coneixement, però, tot i ser molt conscients de la globalització dels negocis, no hi ha encara una clara aposta per preparar-los en temes d’interculturalitat.

Els professionals tenen al seu abast una sèrie de recursos per obtenir uns resultats, i com a mitjà estan les relacions. Aquestes són molt importants i, si ja poden ser dificultoses quan tractem amb gent del nostre entorn, encara ho són més si ho fem amb gent d’altres cultures.

Per millorar aquestes relacions internacionals i potenciar el talent, Isabel ens anima a formar-nos en intel·ligència intercultural, que vol dir conèixer i avançar-se, no és només adaptar-se.
La globalització dels negocis només es pot fer a través de la globalització del talent. Si el talent no està globalitzat ens serà molt difícil globalitzar l’empresa.

Amb la globalització dels negocis, quan volem expatriar a persones trobem tres mètodes:

– L’etnocentrista, en el qual preparem a la nostra gent i l’enviem a fora, amb el conseqüent desconeixement i comprensió del mercat i de la forma de treballar dels equips autòctons.
– El policentrista, en el qual contractem a un professional de lloc on s’instaura l’empresa, podent provocar desconeixement de la cultura de l’empresa i, fins i tot, dels productes de la mateixa.
– I un tercer, més òptim, en el que l’empresa formaria líders globals, capacitats per interactuar en qualsevol mercat.

Isabel ens va mostrar el model de maduresa intercultural, en el que observem com podem evolucionar a nivell cognitiu, intracultural i intercultural, des d’una fase inicial, passant per una intermèdia, fins assolir un nivell de maduresa, en el qual haurem assolit competències com la capacitat de canviar de perspectiva de forma conscient, ser capaços de qüestionar els nostres propis punts de vista en relació a la identitat social, o poder mantenir relacions diverses i estables en les que apreciar les diferències.

Per assolir aquest nivell és important ser conscient que cal preparar-se , i d’aquí surt un model de competència intercultural que busca obtenir com a resultat conèixer les pautes de comportament i de comunicació efectiva i apropiada per assolir els objectius.

Isabel ens proposa un mètode basat en 4 etapes per formar els directius i el talent de les nostres organitzacions:

– Crear consciència

Hem de ser capaços d’entendre que cada cultura té diferents valors, que fan que la nostra normalitat no sigui la d’altres cultures. Hem de conèixer les nostres limitacions i prejudicis. Saber que les perspectives des de cada cultura poden ser diferents.

– Preparar-se mitjançant l’actitut

Conèixer quines són les normes del respecte de les altres cultures, tractar de rebaixar les superioritats culturals que tenim. Serà molt important tractar d’empatitzar, no fer-ho impossibilitzarà entendre’s completament.

Ser capaç de posar en entredit el que sabem i estar obert a conèixer altres coses (humilitat cultural), i ser respectuós i no jutjar.

– Coneixement

És important tenir un coneixement clar de les competències culturals pròpies, així com les de les altres cultures, sent també molt important conèixer-se un mateix per saber com som en les diferents competències que poden afectar.

Aquestes competències que cal conèixer poden anar, entre d’altres, des de la forma en què ens comuniquem (explícita o implícita), la forma en què avaluem (deixar d’avaluar a tothom de la mateixa manera), conèixer el valor de les jerarquies, saber els mecanismes sobre la pressa de decisions, la creació del vincle de confiança, la predisposició i valoració de l’enfrontament, la percepció del temps…

– Comportament, protocol

Les pautes de comportament no són universals, varien segons cada cultura, per això serà important conèixer les diferents singularitats en temes tant habituals com la salutació, la gestualitat, l’ús del títol o càrrec, com donar i explicar la targeta, o els codis a l’hora de vestir, o les particularitats en l’alimentació.

 

Per acabar de conscienciar sobre el que s’ha parlat, les tres experiències professionals de la jornada provenen de diferents cultures: Pollyanna Nethersole, del Regne Unit; Yumiko Saito, del Japó; i Deepti Golani, de l’Índia.

Les tres ens van mostrar algunes de les diferències de les seves cultures respecte la nostra, i com d’important és tenir-les en compte a l’hora de tractar o negociar. I com partim d’algunes idees preconcebudes que no sempre són fidels a la realitat.

Els nostres prejudicis i el desconeixement de certes normes de conducta pròpies de cada cultura pot generar molta incomoditat i desconfiança, a més de dificultar l’entesa entre les parts.

Per finalitzar la jornada, el president d’Aedipe Catalunya, en Pere Ribes, va agafar la paraula per agrair especialment als ponents obrir-nos la ment a millorar la manera de relacionar-nos amb les diferents cultures.

També va exposar el calendari de pròximes activitats que proposa l’Associació, des de les més pròximes, amb una jornada sobre el present i futur de les pensions, o una nova jornada del Fòrum de Relacions Laborals, o la celebració del Foro Aedipe Catalunya, que es centrarà en el lideratge a través del talent, i de forma especial, i ja a la tornada de l’estiu, el 53 Congrés Internacional Aedipe, que enguany celebrarem a Barcelona el 10 i 11 d’octubre i que girarà entorn del Nou Lideratge.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly