Les prestacions per maternitat no han de tributar per IRPF

Les prestacions per maternitat no han de tributar per IRPF

 

Una recent sentència del Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat no han de tributar per IRPF, la norma és aplicable per als que les hagin percebut des de 2014 i per tant s’obre una via per a la reclamació pels imports indegudament tributats.

 

Quin impacte té aquesta sentència?

Aquells que hagin rebut prestacions per maternitat entre 2014 i 2017 poden reclamar l’IRPF que hagin pagat per raó de les mateixes.

Les percepcions percebudes en 2014 poden afectar fills nascuts en l’últim trimestre de l’any 2013: si el fill va néixer en l’últim trimestre d’un any, és possible que es cobrés la prestació en dos exercicis diferents i en aquest cas es podrà sol·licitar la rectificació de tots dos exercicis.

Tot i que la norma d’IRPF parla de prestacions de maternitat, no només les mares perceptores d’aquesta prestació podran instar la reclamació. També podran reclamar els pares que l’hagin percebut, perquè quan el pare gaudeix del període cedit per la mare, la prestació que ell percep segueix sent de maternitat.
 

On localitzo l’import de la prestació per maternitat?

En les dades fiscals remeses per Hisenda. Si no es conserven en paper, es poden consultar al web de l’Agència Tributària donant-se d’alta al sistema ClavePIN
 

Com reclamaria la devolució de l’IRPF?

S’ha de sol·licitar una rectificació de la declaració de l’IRPF en la qual s’hagin inclòs les prestacions per maternitat i demanar la devolució dels ingressos indeguts i dels interessos de demora.
 
Per les declaracions de la renda de 2016 i 2017 aquest tràmit es pot fer a través de la pròpia web de la Agència Tributària.

Per les dels anys 2014 i 2015, s’hauria de dirigir un escrit a l’Agència Tributària anomenat “Sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i de devolució de la prestació de maternitat”. Important dur a Hisenda dues còpies del model signat perquè et retornin una segellada amb la data de la recepció. Una altra opció és enviar l’escrit per correu certificat administratiu, en aquest cas també s’ha de dur a Correus dues còpies del model i fer que et retornin una segellada a la primera pàgina.
 

Hi ha excepcions a tot l’anterior?

No es té dret a reclamar l’IRPF:

• Si la declaració de l’IRPF ja ha estat comprovada i modificada i s’ha acceptat una autoliquidació ferma.
• Si ja s’ha rebut una sentència o resolució administrativa ferma contra la devolució de l’IRPF.
• Si l’Administració tributària ja ha practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu.

Què passarà després de sol·licitar la devolució de l’IRPF?

Si la sol·licitud es considera procedent, Hisenda haurà de rectificar la declaració presentada i tornarà la quantitat indegudament ingressada, més els interessos de demora que corresponguin.

Si Hisenda rebutgés la devolució d’ingressos indeguts, s’hauria de presentar una reclamació econòmic administrativa. Si aquesta tampoc aconsegueix un resultat positiu, s’haurà de valorar si es porta als tribunals contenciosos administratius assistit d’advocat i procurador.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya