I si poguéssim afegir temps a la nostra vida?

I si poguéssim afegir temps a la nostra vida?

 

La Reforma Horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida.

Signa: Fabian Mohedano, diputat al Parlament de Catalunya i promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària.

 

La Reforma Horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar. Per aconseguir-ho, proposa una sèrie de mesures com, per exemple, compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats (tant del dinar com del sopar) o sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

Amb l’objectiu d’aconseguir un gran acord social en forma de Pacte Nacional per a la Reforma Horària, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convocat un debat ampli i transversal que veurà la llum a l’estiu. Precisament, AEDIPE Catalunya és una de les organitzacions que participen activament en el desenvolupament de la Taula de Teixit Productiu.

D’altra banda, una ponència conjunta impulsada per tots els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya esdevindrà el primer text legal que reconeixerà el repte que tenim entre mans. Ens referim a la Llei de la Reforma Horària, instrument clau a l’hora d’accelerar la transformació.

I és que són molts els esforços que s’estan fent des de diferents àmbits. Per exemple, per primer cop en aquesta dècada, es durà a terme una enquesta sobre usos del temps des del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i, per primer cop al nostre país, es realitzarà una campanya de comunicació institucional per fer arribar els propòsits de la Reforma Horària arreu del país sota el lema “La vida que t’espera”.

Una reforma integral

Sembla evident que tots aquests esforços han d’ajudar-nos a canviar la tendència actual de manera que puguem consolidar el factor temps com a variable rellevant en la recerca d’equitat i benestar. De fet, la consciència social en relació a la importància de realitzar la Reforma Horària està cada cop més present a la ciutadania. Als estudis científics els han succeït un allau de notícies aparegudes als mitjans de comunicació que han posat el tema en l’agenda política i mediàtica.

El dubte sobre l’impacte negatiu que els horaris actuals del nostre país poden exercir sobre la nostra salut ha aparegut amb força, de la mateixa manera que molta gent s’ha començat a preguntar si el fracàs escolar, tan preocupant i estès, no serà en bona part resultat de la manca de descans dels nostres fills i filles. L’alerta també ha arribat davant la constatació que les dones del nostre país són les que menys dormen de tot Europa i també les que pateixen més estrès, amb el que aquesta situació comporta quant a consum de medicaments i deteriorament de la qualitat de vida.

Per últim, les dades que confirmen el dèficit democràtic que suposa al nostre país la baixa participació social i política, degut a la manca de temps de la ciutadania, han acabat de posar sobre la taula la necessitat imperiosa d’un canvi d’horaris. Al capdavall, una decisió política necessària per a la igualtat d’oportunitats.

Les empreses com a motor del canvi

El món empresarial, evidentment, juga un rol importantíssim per poder impulsar definitivament l’acceleració d’aquest canvi en l’organització del temps. Per aquest motiu, ha nascut l’Inventari Reforma Horària: una eina d’autoavaluació per a empreses que té com a missió contribuir decididament a la recuperació de la jornada que existeix pràcticament arreu del món. El mètode està dissenyat per portar a terme l’anàlisi d’aspectes clau de les empreses quant a l’organització del temps de treball, tenint en compte les següents dimensions: direcció per valors i objectius, reconeixement, formació, flexibilitat horària, espais de participació i decisió, canals de comunicació, impacte ambiental, temps dels àpats, responsabilitat social i reforma horària.

En resum, l’Inventari Reforma Horària (penjat al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) suposa un camí a seguir per arribar a promoure la creativitat de cada persona i els processos d’innovació en tot tipus d’organitzacions. Dit d’una altra manera, consisteix a aplicar diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades. El més rellevant és que la futura Llei de la Reforma Horària impulsarà un distintiu o certificat basant en aquesta eina d’autoavaluació.

L’INSTRUMENT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El Consell de Relacions Laborals és el resultat de l’esforç i la voluntat de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya de crear un fòrum estable de diàleg i concertació social i de participació institucional en matèria de relacions laborals a Catalunya.

Des de la seva creació, l’any 2007, l’esforç de totes les parts ha permès avançar de forma conjunta en la construcció d’un marc propi de relacions laborals a Catalunya, necessari per a la millora de l’entramat productiu i social, per a la competitivitat i productivitat de les nostres empreses i per aconseguir una ocupació de qualitat i millores de les condicions de treball.

 

2010

Atès que la societat en el seu conjunt evidenciava la necessitat d’una nova organització del temps de les persones i, en particular, del temps de treball remunerat, el Consell de Relacions Laborals publica les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de les persones treballadores, atesa la tasca decisiva que la negociació col·lectiva pot desenvolupar per garantir una gestió més flexible i racional del temps. En el pròleg ja s’indica la necessitat de racionalitzar els horaris, no només els laborals sinó també els socials, cosa que, en el seu moment, ja feia imprescindible l’acció coordinada de tots els poders públics i de la ciutadania.

 

2014

Neix de la societat civil la Iniciativa per a la Reforma Horària com una plataforma per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova reorganització dels horaris en tots els àmbits de la nostra societat.

 

2015

Es publica l’informe La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària, elaborat pel CTESC en compliment de l’encàrrec del Govern de la Generalitat, fet per mitjà del Consell de Relacions Laborals (CRL), i atenent la Resolució 202/X, del Parlament de Catalunya, sobre mesures de racionalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

A l’Acord interprofessional de Catalunya 2015-2017 es remarca, en el capítol 2 del títol VII, la importància de la gestió racional i flexible del temps de treball remunerat i que aquesta vagi acompanyada de garanties i seguretat per a les persones treballadores.

 

2016

Finalment, des del Consell de Relacions Laborals es planteja un decidit impuls a la introducció de mesures sobre temps de treball remunerat a la negociació col·lectiva en el context de l’empenta ciutadana i institucional de la Reforma Horària. S’aprova l’Acord d’impuls laboral de la Reforma Horària. 10 objectius per a la Negociació Col·lectiva.

Es crea l’Inventari Reforma Horària, una eina d’autoavaluació per a organitzacions.

 

 

Publicat al número 41 de la revista Aedipe Catalunya.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya