Full de ruta per a la gestió del talent intergeneracional

Full de ruta per a la gestió del talent intergeneracional

 

En un món cada vegada més global no és estrany que la diversitat afecti de manera inqüestionable als entorns laborals. De fet, actualment, conviuen cinc generacions en el mercat de treball espanyol. Per aquesta raó, es precisa d’una gestió de persones innovadora i creativa que doni resposta a les aspiracions i a les circumstàncies vitals i professionals de cada un d’aquests grups. Només així aconseguirem que en la nostra organització la motivació, el compromís i l’entesa siguin presents a qualsevol edat.

 

Signa: Elena Cascante Pérez
Presidenta de 50plus i sòcia directora de l’Observatorio GT

 

Tot i que molts d’ells ja s’han jubilat i que a la resta els queda poc per fer-ho, els tradicionalistes (persones nascudes abans de 1955) són els veritables guardians dels valors i de la memòria històrica de les organitzacions. Conformen el primer grup generacional del qual parlarem en aquest article, i des de les empreses hem de potenciar que s’enfrontin a la jubilació d’una manera positiva, activa, saludable i sostenible. A més, és molt important gestionar el coneixement que es porten i que han capitalitzat durant anys perquè les generacions més joves puguin aprofitar-ho. D’aquesta manera afavorirem que aquests empleats ja retirats segueixin sento fidels abanderats de les nostres marques.

Amb por de quedar-se enrere

En segon lloc, hem de fer especial èmfasi en els baby boomers, generació nascuda entre 1956 i 1970, els membres ho tindran bastant difícil per poder jubilar-se abans dels 67 anys. Per aquest motiu, les empreses haurem d’aprendre a gestionar la seva incertesa, impulsar la seva capacitat per generar noves competències professionals per a ser ocupables al segle XXI, i promoverles cap a nous rols, funcions i projectes amb els que puguin aportar valor.

Formats però sense il·lusions

La Generació X és la següent en la llista: treballadors d’entre 36 i 46 anys, amb més formació acadèmica que els seus pares però, paradoxalment, castigats per l’atur i la crisi actual. Com a conseqüència d’aquesta situació, se senten frustrats perquè comencen a creure que el futur no els depararà les grans trajectòries professionals que van somiar. També viuen amb estrès -en un món d’immediatesa que els obliga a estar al dia si volen ser competitius- i amb la pressió afegida per no poder harmonitzar família i treball. Per aquest motiu el nostre repte és doble: projectar carreres professionals que augmentin la seva motivació i compromís en les organitzacions, i implementar mesures que els facilitin la conciliació entre la vida personal i laboral.

Sentir-se a gust és el que compta

Una altra generació amb estudis (títols universitaris, màsters, etc.) però en línies generals sumida en la precarietat laboral és la Y. Actualment, són joves que oscil·len entre els 25 i els 35 anys, els quals volen formar part d’empreses dinàmiques i creatives , i d’entorns laborals en els quals puguin aprendre contínuament. És evident que tenen les coses molt clares. Per això, si no estan a gust en el seu lloc de treball o no se senten escoltats ni reconeguts, buscaran el canvi fins que donin amb l’empresa adequada.

Crítics i emprenedors

Finalment, hem de fer menció especial de la Generació Z: els nens i nenes del canvi de mil·lenni i de la globalització, els veritables nadius digitals. Nascuts entre 1993 i 2010, els majors d’aquest grup estan acabant els seus estudis universitaris i, coneixedors del mercat laboral precari que els espera, han desenvolupat un fort esperit crític que els porta a no creure res ia posar en marxa els seus propis projectes sense cap por .

Per això, quan es tracta d’atreure i retenir les generacions més joves, hem de generar una nova cultura de treball en què s’alineïn millors i noves polítiques: adequar el perfil del lloc de treball a la qualificació que sol·licitem, dissenyar carreres professionals lligades a reptes continus, incorporar aquests joves a projectes on la innovació i la creativitat sigui un valor, lligar-los a programes de Intraemprendimiento, implantar models de treball amb flexibilitat temporal i espacial, donar-los accés als canals de comunicació online i d’autoaprenentatge, dirigir-los per projectes i per objectius, dissenyar-mesures de conciliació relacionades amb l’oci i el voluntariat, etc. En definitiva, retribuir amb reptes, flexibilitat, aprenentatge i reconeixement.

Cap a una gestió efectiva de la diversitat

Aquesta realitat generacional és una font de riquesa i èxit per al món empresarial per tres motius: perquè reflecteix internament la pròpia diversitat de la societat -evitant així que caiguem en la miopia de confondre la composició de l’organització amb les necessitats dels nostres diferents mercats i clients-, perquè incrementa la creativitat i innovació connectant el talent de tots, i perquè afavoreix el compromís dels empleats, el que es tradueix en un increment de la productivitat en les organitzacions.

Però per poder arribar a aquests beneficis, es fa ineludible la posada en marxa de polítiques actives basades prioritàriament en:

• Reconèixer el talent i la formació de les persones joves,
• regenerar el valor de l’experiència i el coneixement dels més sènior,
• aprofitar les fortaleses de cada generació en l’àrea de negoci més propícia,
• facilitar la transferència de coneixement entre generacions,
• impulsar carreres professionals que aportin valor fins a la jubilació,
• potenciar l’ocupabilitat dels més sèniors a través de la formació contínua i de nous rols,
• implantar models de treball que s’adaptin millor al moment vital i organitzatiu,
• i alinear uns estils de direcció que afavoreixin la gestió d’equips intergeneracionals i una cultura integradora que elimini les creences limitants que tenim els uns sobre els altres.

 

 

Publicat al número 43 de la revista Aedipe Catalunya.

 

Compartir a:

Deixar comentari

*