FP Dual, solució de talent per a les empreses

FP Dual, solució de talent per a les empreses

 

El passat dilluns 22 de febrer vam celebrar el webinar FP Dual: oportunitat de talent per a les empreses, amb la participació d’una vuitantena de professionals.

 

 

Pere Ribes, President d’Aedipe Catalunya, va obrir la jornada destacant que l’FP Dual és un model d’èxit a Europa i que, per a les empreses que ja ho estan aplicant aquí, està suposant una resposta a la recerca de perfils especialitzats i de talent.

Guillem Salvans, Codirector de l’Alianza per a l’FP Dual i senior project manager de la Fundación Bertelsmann, va dividir la seva intervenció en tres blocs: que és i en quina situació està a Espanya l’FP Dual, per què és un benefici per a les empreses la implementació d’aquesta fórmula, i els reptes de futur del sistema d’FP Dual a Espanya.

L’FP Dual, va introduir, és una modalitat de formació professional que combina la formació al centre educatiu i a l’empresa, anant més enllà de les pràctiques, ja que es busca una corresponsabilitat en la formació entre escola i empresa.

La implementació a Espanya és molt desigual segons cada comunitat, amb diferències notables en elements crítics, tot i que el grau de satisfacció és bastant alt allà on es mesura.

Dins dels avantatges que ofereix l’FP Dual a les empreses va destacar:
  – Formació de treballadors de perfils especialitzats en la cultura de l’empresa.
  – Planificació de RH a mitjà i llarg termini, amb la generació d’una pedrera.
  – Disminució dels processos de selecció.
  – Participació en el desenvolupament dels programes formatius dels centres educatius.
  – Possibilitat de contractació de l’aprenent quan finalitza la seva formació a l’empresa.
  – Recuperació d’una part important dels costos de formació.
  – Promoció de la Responsabilitat Social Corporativa.

L’FP Dual cobreix una gran quantitat de perfils professionals que poden oferir a les empreses. Aquestes, si s’acullen a aquest format formatiu, podran seleccionar aprenents entre els alumnes que compleixin els requisits fixats segons un pla d’activitats prèviament pactat amb el centre educatiu. L’empresa haurà de designar un tutor responsable (que rebrà una formació específica) que realitzarà el seguiment i avaluació de l’aprenent. L’empresa també es compromet a donar d’alta a l’aprenent a la SS i, segons la comunitat, a gratificar-lo.

Per acabar la seva intervenció va destacar tres reptes de futur de l’FP Dual: la millora en la regulació estatal, el suport a les Pimes per facilitar-los l’accés a projectes d’FP Dual, i incidir en l’orientació professional dels estudiants explicant millor les possibilitats que dóna l’FP Dual.

Esteban Ciria, Director de RH a Quadis, va explicar l’experiència de l’empresa en l’aplicació de l’FP Dual. El projecte, iniciat l’any 2015, ha anat evolucionant any a any, incrementant alumnes i centres de treball, graus professionals, i, fins i tot, implicant-se, en el marc de la pertinença al gremi del motor, a l’adaptació del grau de gestió de venda en espais comercials, a la funció de comercial de l’automòbil.

Finalment va reflexionar sobre quines són les qüestions clau per a la posada en marxa d’un projecte d’FP Dual, on va destacar l’alineament cultural (aposta per la pedrera, valor de la formació en els equips…), l’encaix de titulacions i perfils demandats, la generació de processos de selecció i desenvolupament professional estructurats, i la generació d’una proposta de valor per a tots els implicats (empresa, estudiant i escola).

Roser Segarra, Directora Corporativa de RH a Aldi Espanya, va valorar positivament la implementació d’un programa d’FP Dual a les empreses. Aldi, d’origen alemany on la fórmula de l’FP Dual funciona de forma perfectament normativitzada des de fa molts anys, partia d’aquesta herència que ha permès que ja faci 8 anys que duen a terme el programa, havent comptat ja amb més de 300 estudiants.

Va destacar, com a punt important, la necessitat de tenir una normativa comuna a tota Espanya, ja que les diferències entre el funcionament a cada comunitat dificulta que l’acció de l’empresa sigui uniforme. També que s’ha de seguir treballant per millorar el prestigi de l’FP Dual que està donant tan bon resultat a les empreses, fent-la més visible i reivindicant-la.

Per a Aldi, buscar talent mitjançant l’FP Dual significa gaudir d’una pedrera que fa que l’empresa sigui més exitosa gràcies a la vinculació que es genera entre empleat i empresa.

Abans de donar per finalitzada la jornada, Jordi Goro, Gerent d’Aedipe Catalunya, va compartir amb els ponents les diferents qüestions que els assistents van anar enviant durant la celebració de la sessió.

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*