Fishbowl, una metodologia participativa i enriquidora

Fishbowl, una metodologia participativa i enriquidora

 

Fishbowl és una metodologia que busca potenciar la participació, incrementar l’escolta, enfocar l’atenció i generar un ambient de confiança per generar un debat entorn d’un tema prèviament seleccionat.

Coneix més sobre aquesta interessant metodologia que, a proposta de MRC Internacional people training, utilitzarem en la nostra jornada sobre models de treball híbrids del pròxim 3 d’octubre.

 

 

El seu nom (peixera) ve de la forma en què es distribueixen els participants, amb un espai central on es produeix el debat (grup Fish Bowl) i on sempre hi ha una cadira buida, i un espai que l’envolta on se situen la resta de participants, que podran accedir a l’espai central per participar del debat.

La temàtica a debatre s’ha d’escollir prèviament i es requerirà un facilitador que exposarà quin rol ha de jugar cada grup i què se n’espera d’ells.

La dinàmica s’inicia amb el debat per part del grup Fishbowl sobre el tema seleccionat durant un temps pautat. El grup d’observadors estarà atent als arguments mostrats fins al moment en què s’obri l’espai d’interacció, a partir del qual diferents observadors es podran anar afegint al grup Fishbowl (únic espai on es pot conversar) per fer les seves aportacions.

Sempre que s’ocupi un espai lliure dins el grup Fishbowl, un integrant del grup haurà d’abandonar la seva posició per deixar un nou espai de participació lliure, de manera que tothom pugui participar sempre que tingui alguna aportació interessant a fer.

Durant tota la sessió, el facilitador acompanya la dinàmica del grup i assumeix el rol de moderador de les interaccions que se succeeixin, assegurant que la conversa flueixi i animant a la participació. En finalitzar conclourà el debat exposant els temes i conceptes més rellevants tractats.

Per un bon funcionament del sistema és important seguir unes directrius: expressar-se sempre amb respecte, mantenir la conversa en el tema determinat pel debat, no monopolitzar la conversa, permetre la lliure participació, connectar les intervencions amb alguna cosa que s’ha dit anteriorment i aportar opinions amb fets i dades.

Punts a tenir en compte

– És crucial planificar amb cura la sessió.
– El mètode Fishbowl requereix pràctica i preparació, així com un facilitador que sàpiga gestionar els grups.
– A diferència d’una reunió més clàssica, requereix un espai més ample per una correcta distribució. L’espai entre el grup Fishbowl i el d’observadors ha de ser suficient perquè no hi hagi interferències en la dinàmica de debat.
– Els participants del cercle exterior han de tenir un accés fàcil al cercle central. També es pot modificar l’estructura circular, permetent dos costats exteriors en lloc d’un cercle sencer.
– La barrera a la participació en la discussió pot ser més gran per algunes persones, ja que cal aixecar-se i anar al cercle interior.
– El mètode només permet el debat d’un tema que tots els participants hauran de tenir preparat i assumir una postura crítica que faciliti el canvi d’impressions.

Avantatges del Fishbowl

– Centra el focus en un tema principal, podent aprofundir en ell, evitant distraccions.
– Ofereix un debat obert i participatiu: és un mètode de diàleg idoni per a tenir en compte totes les opinions dels integrants.
– Evita les distraccions o converses paral·leles, ja que només es pot parlar dins el Fishbowl, on es comparteixen les aportacions amb tothom.
– Elimina les jerarquies: la cadira buida permet que totes les persones participin sempre que ho creguin oportú, totes les opinions són acceptades sense importar el rol de la persona.
– Genera compromís: com tots els participants poden entrar i sortir de la dinàmica, es crea un sentiment de pertinença en el grup.
– Dona suport a la cultura Agile: optimitza la cultura de millora contínua, ja que es debat i es comparteixen diferents punts de vista. Els integrants del grup comparteixen els seus coneixements, generant un espai col·laboratiu.

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*