Entrevista Victoria Fitchet-Hall, Directora de serveis d’aprenentatge i desenvolupament a ICAS World

Entrevista Victoria Fitchet-Hall, Directora de serveis d’aprenentatge i desenvolupament a ICAS World

 

Entrevistem a Victoria Fitchet-Hall, Directora de serveis d’aprenentatge i desenvolupament en ICAS World, organització mundial dedicada al desenvolupament i al benestar emocional dels empleats, per a tractar alguns aspectes relacionats amb la salut mental dels treballadors.

 

 

1. Per què la Salut Mental és un problema de “l’Organització” i no sols de l’“Individu”?

La Salut Mental dels empleats afecta a totes les àrees de la seva vida, incloent-hi el seu funcionament professional. La nostra Salut Mental impacta en la nostra presa de decisions, concentració, la nostra energia i productivitat, les nostres relacions amb col·legues i la nostra capacitat per a superar desafiaments. Totes aquestes són tasques vitals per a les persones que poden fer que les organitzacions avancin si el seu personal està saludable, o col·locar a les organitzacions en un risc tremend, si el seu personal no es troba bé. Les recents crisis globals (per exemple, Covid-19, Guerra d’Europa de l’Est, etc.) realment han ressaltat l’impacte que la Salut Mental té en la nostra força laboral, ja que molts empleats s’han vist afectats per la depressió, l’ansietat i fins i tot el trauma.

2. Què tenen a veure entre sí els temes d’aprenentatge i desenvolupament i salut mental?

La Salut Mental no és simplement l’absència de Malaltia Mental.

Si volem una força laboral d’empleats i líders mentalment sans, hauríem d’invertir en estratègies per a ajudar-los a desenvolupar els seus “músculs de salut mental” de manera proactiva perquè puguin:

– Prosperar en el treball.
– Ser més resistents als factors estressants als quals s’han d’enfrontar en el treball i en la vida.

Una de les formes més efectives d’impulsar de manera proactiva aquestes pràctiques és a través de l’exposició constant a l’aprenentatge, la qual cosa portarà als empleats al seu desenvolupament personal i a tenir consciència sobre la responsabilitat que tenen de cuidar la seva salut mental a llarg termini.

3. Quin impacte tenen les “Habilitats essencials” en el treball en la salut mental dels empleats?

Les “habilitats essencials” s’utilitzen per a descriure els atributs i capacitats personals (i cognitives) que les persones utilitzen per a dominar totes les àrees de la vida, inclosa la vida laboral.

Existeix una gran quantitat de recerques sobre l’impacte que les habilitats essencials tenen en els nostres pensaments, emocions i comportament, i certament podem mesurar el seu impacte en la qualitat de les nostres decisions, la nostra productivitat, les nostres relacions, el nostre potencial de creixement professional, la nostra vida i satisfacció laboral, la nostra salut física, el nostre èxit organitzacional i la nostra felicitat individual.

Aquests mateixos elements impacten directament en la salut mental dels empleats. Si volem millorar la salut mental del nostre personal, el millor lloc per a començar és ajudant-los a desenvolupar les seves “habilitats essencials”.

4. Quina és la falta de coneixement sobre Salut Mental en les Organitzacions?

La majoria de les organitzacions valoren els resultats de comportament que veuen en el personal (per exemple, un líder realment inspirador, o un bon comunicador, o un excel·lent col·laborador amb altres departaments, o un servei al client increïble, etc.). Però no sempre reconeixen que els líders o empleats només poden aconseguir aquests resultats quan el seu estat de salut mental ho permet.

Si els empleats estan deprimits o ansiosos, esgotats o afligits, lluitant contra l’addicció, l’abús o la discriminació, és impossible que s’exerceixin al màxim. Les llacunes de coneixement més comuns sobre Salut Mental són:

– Falta de coneixement i comprensió de la Salut mental
– Poca inversió en l’autoconsciència i la consciència dels altres
– Poca comprensió de l’autocura
– Falta d’estima per la diversitat
– Falta de coneixement de què fer o on anar per a obtenir ajuda amb les preocupacions de Salut mental
– Lideratge incapaç de reconèixer els riscos de la Salut Mental

5. Quines són les habilitats essencials més importants que ajudaran les organitzacions a impulsar la salut mental en l’entorn laboral?

ICAS L&D ha treballat en estreta col·laboració amb clients de tot el món en iniciatives de benestar destinades a impulsar la salut mental en les organitzacions i ha descobert que les següents habilitats essencials són immensament valuoses:

– Intel·ligència emocional
– Comunicació i mediació de conflictes
– Agilitat i flexibilitat davant el canvi
– Resiliència (i capacitat per a manejar l’estrès de manera efectiva)
– Foment de la seguretat psicològica (principalment per al lideratge)
– Construir la inclusivitat i el sentit de pertinença
– Resolució efectiva de problemes (inclou la capacitat de manejar l’ansietat)

6. Quin grup d’empleats és més import que realitzi aquesta formació i per què?

Per descomptat, tots els nivells d’una Organització són importants. Però sí que crec que els seus líders de primera línia (per exemple, gerents intermedis, líders d’equips, supervisors, etc.) tenen més oportunitats d’impactar en la cultura quotidiana d’una organització a través de l’observació dels seus equips i els missatges que donen sobre “el que importa” diàriament.

Aquests líders no sols tenen més oportunitats d’influir en les persones, sinó que també porten una càrrega més pesada en haver de bregar amb les demandes de “dalt” i “a baix”, i són els que corren major risc d’esgotament a més de riscos relacionats amb l’ansietat. Per tant, necessiten suport i habilitats addicionals per a ajudar-los en aquest desafiador rol de lideratge de persones.

7. Quines habilitats necessita més aquest grup objectiu?

– Resiliència i autocura
– Intel·ligència emocional i habilitats de comunicació
– Primers Auxilis de Salut Mental (saber com identificar i respondre als empleats que estan lluitant)
– Lideratge efectiu a través del canvi
– Construir una cultura de:
– Seguretat Psicològica
– Inclusió i pertinença

8. Què són els “Primers Auxilis per a la Salut Mental” i per què els necessitem ara?

Primers auxilis per a la salut mental és un conjunt d’habilitats que s’enfoquen a equipar a la persona amb el coneixement, l’autocomprensió i les eines cognitives i conductuals que necessita per a respondre als desafiaments de salut mental que li envolta. Inclou intel·ligència emocional, identificació de persones en risc de problemes de Salut Mental, habilitats d’escolta i difusió, resolució de problemes i derivació, límits i autocura.

9. Quin és el millor enfocament en l’aprenentatge i desenvolupament dels empleats per a aconseguir que la força laboral realment canviï el comportament per a millorar la salut mental?

El millor enfocament és sempre el que es pot implementar de manera més realista en termes de temps, accés i pressupost!

Si les organitzacions volen invertir en les millors pràctiques, això hauria d’implicar un model d’aprenentatge mixt en el qual els participants puguin accedir a:

– El coneixement i l’experiència d’un mestre o facilitador
– Tenir oportunitats per a implementar o practicar el seu aprenentatge, ja siguin autodirigits o guiats amb aprenentatge en línia/elearning
– Experimentar múltiples sessions de revisió mèdica al llarg del camí on el facilitador pot discutir les experiències dels alumnes i reforçar els conceptes clau

10. Si poguessis donar als líders de recursos humans un missatge clau sobre salut mental i l’aprenentatge i desenvolupament en habilitats essencials, quin seria?

Que recordin que els seus empleats i líders són éssers humans, no màquines, i que l’estat en què estan els seus cossos i ments afecta al seu treball, als seus equips i a l’èxit de la seva organització.

El que els proporcionis per a ajudar-los a créixer determinarà la qualitat dels fruits que colliràs al final de cada any financer!

 

Publicat al número 46 de la revista Dirigir Personas.

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*