Entrevista a Jesús Domingo, Director de Persones i Organització a Mahou San Miguel

Entrevista a Jesús Domingo, Director de Persones i Organització a Mahou San Miguel

 

Amb més de 15 anys treballant en Mahou San Miguel i després de desenes de reconeixements a les polítiques de Recursos Humans de l’empresa, entrevistem Jesús Domingo, director de Persones & Organització, perquè ens expliqui les claus de la seva gestió.

 

 

Quins han estat els principals canvis que han hagut d’afrontar en la seva companyia en els últims anys?

Com a societat hem experimentat una important evolució en els darrers anys, el que s’ha vist reflectit també en les companyies i, més en concret, en les seves polítiques de Recursos Humans. Amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, puc dir que la gestió de la incertesa ha estat un dels majors reptes als quals hem hagut de fer front. Tanmateix, és gràcies a tota l’evolució que venim experimentant en els últims temps la que ens ha permès afrontar de manera exitosa els canvis que ha portat la pandèmia.

La digitalització i la incorporació de les noves tecnologies en el nostre dia a dia ha estat un important canvi que ha impactat de manera positiva en la formació dels nostres professionals per desenvolupar les seves capacitats i competències internes, i en general a la Companyia. L’adopció de les noves tecnologies ens ha permès, d’una banda, guanyar agilitat en els processos i eficiència; de l’altra, ha transformat les habilitats i ha fet que sol·licitem nous perfils que fa uns anys eren impensables en la nostra organització. El 2020 ha suposat una acceleració d’aquestes tendències i, al llarg de l’2021, seguirem impulsant la digitalització i la transformació de la Companyia.

Una altra tendència important en l’àmbit del talent i la gestió de les persones és la Igualtat i la Diversitat, valors amb els quals estem 100% compromesos en Mahou San Miguel. Comptar amb perfils diversos en la nostra organització és crucial per comptar amb un equip de professionals únics, innovadors i diversos, que aportin punts de vista dispars, que ens permetin respondre als reptes de negoci des de diferents enfocaments. Gràcies a tot el treball realitzat en aquesta matèria, aquest any hem rebut de nou el ‘Distintiu d’Igualtat a l’empresa’ atorgat pel Ministeri d’Igualtat. Queda encara molt camí per fer, però avancem per poder aconseguir una igualtat i diversitat real en el món empresarial.

Així mateix, l’arribada de la COVID-19 també ha suposat en la nostra organització un reforç en el nostre compromís amb la conciliació i el benestar dels empleats. En un moment en què les llars s’han convertit en el nostre espai de treball, les polítiques de desconnexió i l’ús racional dels dispositius electrònics s’han tornat imprescindibles. Amb la promoció d’aquestes mesures hem volgut garantir el respecte dels horaris i evitar l’enviament de correus a deshora. D’altra banda, hem promogut recursos que permetin als nostres professionals millorar la gestió de el temps, formant-los per treure el màxim rendiment a les noves eines digitals.

En línies generals, els principals canvis que ha experimentat la nostra Companyia al llarg d’aquests anys en matèria de Persones & Organització han vingut sempre derivats de l’escolta als professionals, per l’interès d’entendre les seves necessitats i mantenir el compromís amb la cultura i els objectius corporatius.

Quins creu són les seves principals fortaleses dins l’àrea de recursos humans?

Més que de les meves fortaleses dins de l’àrea m’agrada parlar de les fortaleses que té l’equip de Persones & Organització dins de la Companyia. Com deia, Mahou San Miguel es caracteritza per posar sempre a les persones en el centre de les seves decisions i estratègia, el que fa encara més important el nostre paper.

Ens caracteritza especialment l’escolta activa dels nostres professionals, tenir la voluntat d’entendre el que necessiten, valorar-los de manera individual i potenciar el desenvolupament de les seves capacitats i competències professionals. Tot això ens ha portat a una evolució de la manera de treballar, a un canvi cultural en què s’ha atorgat més independència als professionals a l’hora de prendre decisions, cosa que repercuteix directament en el compromís amb la companyia. A més, gràcies a les tendències laborals que han arribat amb la pandèmia estem aprenent a treballar amb noves fórmules, amb processos més ‘agile’ i una estructura molt més horitzontal a nivell d’organització que potencia l’autodesenvolupament dels nostres professionals.

Com definiria la cultura corporativa de la seva companyia? Quina experiència d’empleat es pot viure en Mahou San Miguel?

Mahou San Miguel és més que l’empresa líder en el sector cerveser, som una organització independent, d’origen espanyol i implantació internacional. Ens defineix el nostre esperit pioner i transformador, la il·lusió, passió, exigència i capacitat de crear moments especials per als nostres consumidors. És per això pel que, ser part de Mahou San Miguel suposa ser membre d’una comunitat global, compromesa amb la transformació, que sempre posa a les persones en el centre de l’estratègia i l’exigència d’aportar valor de forma sostenible.

Pel que fa a experiència d’empleat, els professionals són part d’una Companyia enfocada en el seu progrés, benestar i felicitat. Sentim la importància de cada persona, alhora que ens considerem una comunitat apassionant en la qual s’afronten reptes i oportunitats que permeten el creixement professional i personal de cada un d’ells. Exemple d’això són els esforços en formació que fem anualment amb l’objectiu de fomentar les capacitats i competències internes, posant especial focus en els últims anys en tot el referent a la digitalització.

En els últims anys la seva empresa ha realitzat un important esforç en el desenvolupament del talent. Com defineixen el talent en la seva companyia i de quina manera aconsegueixen atreure i fidelitzar-lo?

El nostre compromís amb l’ocupació de qualitat té una dimensió interna, amb l’objectiu de retenir el talent dels professionals, així com una dimensió externa, per captar nou talent i crear interès per Mahou San Miguel a les persones que busquen feina.

El talent amb què comptem en la Companyia es basa en perfils emprenedors, innovadors i creadors que col·laboren de manera activa per fomentar el progrés de el sector. Comptem amb professionals que tenen passió per la feina ben feta, així com una capacitat d’autogestió exigent que els porta a treure la millor versió de si mateixos. Crec que entrar a formar part d’un equip com aquest, més enllà del que representa Mahou San Miguel, suposa un gran atractiu per als professionals.

A nivell intern portem anys promovent el reskilling dels nostres empleats, impulsant la seva formació personal i professional per garantir el seu desenvolupament i creixement. A més, en els processos de selecció sempre busquem primer dins de la companyia, el que ens permet potenciar el talent intern, promoure nous reptes professionals i així garantir el creixement i progrés dels empleats.

El monitor empresarial Merco Talent situa a Mahou entre les 20 millors empreses per treballar a Espanya. Com s’ha aconseguit mantenir el nivell durant la pandèmia que hem viscut?

Al llarg de l’any 2020 hem travessat moments que han estat complicats, tant a nivell social com de Companyia, pel que hem donat més importància a la nostra premissa de posar a les persones en el centre de tot el que fem. Tot i la distància física que vam haver de assumir per garantir la seguretat dels professionals, hem seguit impulsant l’entorn de treball que ens caracteritza, marcat per la innovació, el benestar, el desenvolupament i l’assumpció de nous reptes. En un escenari com el que ens va sobrevenir, vam posar tot el nostre esforç en mantenir una comunicació constant i fluïda amb els professionals, assegurant que ens sentien més a prop que mai. Periòdicament es van compartir comunicacions amb els equips i, tant accionistes com la Direcció General, van mantenir trobades en línia amb totes les àrees. Aquestes comunicacions no només es van centrar en informació bàsica sobre la situació que estàvem vivint i el seu impacte en la Companyia, sinó que també se’ls informava sobre mesures de prevenció, alternatives d’oci, així com consells per al benestar físic i emocional, nutrició i alternatives digitals a les tasques diàries.

Totes aquestes accions van ser fonamentals per garantir que la informació fluís entre els professionals però també per recollir un feedback enriquidor per part seva. Gràcies a les seves aportacions, vam poder en tot moment adaptar les mesures que estàvem posant en marxa a les necessitats de cada persona, permetent construir un pla transversal amb múltiples punts de vista.

Quins creu que seran els principals canvis que es van a mantenir en les empreses després d’aquesta situació?

Després d’aquest any de reptes i aprenentatges, el principal canvi que veurem és l’evolució cap a un model de treball més humà, flexible i marcat pel paper de les tecnologies. En Mahou San Miguel portàvem anys treballant en la digitalització de la Companyia, però la pandèmia ha suposat l’empenta final a la implementació de nous processos i eines que es van a mantenir en les nostres rutines.
Ja estem experimentant com el teletreball s’ha convertit en una tendència molt estesa en tots els sectors, però hem d’anar un pas més enllà, capacitant totes les persones mitjançant la formació i la comunicació perquè puguin aprofitar les possibilitats que ofereix la digitalització.

A més, derivat de l’anterior, els equips de Persones hem de posar un esforç especial en el camp de les polítiques de conciliació i desconnexió digital, ja que a ldifuminar la relació entre espai professional i personal ja s’estan produint situacions no desitjades, com l’augment de la jornada laboral o la sensació, per part de les persones, que han d’estar sempre connectades.

Per evitar aquests problemes hem de seguir reforçant la independència dels professionals a l’hora de prendre decisions, passant a d’una estructura jeràrquica a una més funcional, més plana i que permeti el major desenvolupament professional de cada persona.

Considero que un dels principals beneficis que traiem d’aquesta situació és l’orgull de ser un equip fort, que ha estat capaç d’adaptar-se de manera ràpida a noves circumstàncies, amb responsabilitat, compromís i dedicació.

L’any passat vau llençar la marca “Set de Avançar” amb l’objectiu de mostrar el vostre compromís amb l’ocupació de qualitat. Ens pot explicar en què consisteix?

Set de Avançar és el marc de referència per a aquells que formem part de Mahou San Miguel i per a aquells que desitgen formar part d’un equip tan ple de talent com el nostre. Com la nostra marca de talent, és la guia per impulsar el desenvolupament dels nostres empleats, la mostra del nostre compromís amb l’ocupació de qualitat, emmarcat en el treball en equip i el lideratge dels professionals en les seves respectives responsabilitats.

En qüestions d’igualtat, Mahou San Miguel ha estat la primera companyia de el sector a aconseguir el distintiu “Empresa més Igual” del Ministeri d’Igualtat pels seus esforços en matèria de diversitat. Expliqueu-nos alguna bona pràctica que hagin dut a terme en aquest sentit.

La igualtat, la diversitat i la inclusió són claus en la nostra Companyia i portem anys treballant en això. El 2010 ens vam convertir en la primera empresa de el sector a rebre el distintiu i, recentment, hem tornat a rebre aquest reconeixement gràcies al nostre persistent treball en la matèria. A dia d’avui seguim promovent mesures i iniciatives que contribueixin a eliminar la bretxa de gènere, que se situa en un 8,62%; aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones i que serveixi de referència per a altres companyies.

Exemple d’això són els plans específics dissenyats per les nostres societats Mahou i Solán de Cabres, així com la participació en iniciatives com la consolidada Closingap, clúster creat el 2017 de què ja formem part 12 companyies compromeses amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; i Smart Girls, projecte impulsat per la Fundació ASTI per animar les joves a realitzar carreres de ciències i tecnologia.

La frenada que ha suposat 2020 per a algunes operacions no ha impedit que hàgim seguit impulsant la diversitat i la inclusió, tant dins com fora de la Companyia. El nostre objectiu segueix sent que els nostres professionals se sentin valorats, respectats i reben un tracte just i imparcial, sense prejudicis associats a lgènere, nacionalitat, raça, religió, edat, orientació sexual, forma de pensar, responsabilitats familiars o discapacitat. Al llarg de l’any vam aprovar també la nova Política de Diversitat, en línia amb el nostre compromís amb el talent divers i amb les persones amb discapacitat.

Quins creu que seran els reptes més importants en Gestió de Persones en els propers anys?

Al llarg d’aquest any anem a haver de fer front a l’avanç de la digitalització, tendència que es va veure accelerada l’any passat i que durant 2021 va donar la seva empenta final. És per això pel que el nostre major repte serà el d’assegurar que tots els nostres professionals tenen els coneixements i competències necessàries per implementar aquestes noves tendències en el seu dia a dia. En un escenari que seguirà marcat per la incertesa de la pandèmia, prendrà més rellevància la desconnexió digital, de manera que treballarem per evitar que les tecnologies generin problemes addicionals de conciliació.

Conseqüència d’això serà la retenció del talent, ja que en un context en el qual pots treballar des de qualsevol part per a qualsevol companyia, hem d’aconseguir que aquest talent es quedi amb nosaltres.

Finalment, el benestar dels professionals seguirà sent un repte, haurem de seguir promocionant l’escolta activa, entendre les seves necessitats a nivell personal i garantir la seva felicitat laboral.

 

Publicat al número 43 de la revista Dirigir Personas.

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*