Entrevista a Félix Navas, director general de Catalonia Hotels & Resorts

Entrevista a Félix Navas, director general de Catalonia Hotels & Resorts

 

“Els nostres col·laboradors no són un número de la seguretat social, sinó algú digne de la nostra confiança, algú que ens ajuda a satisfer les necessitats dels nostres clients”. D’aquesta manera defineix Félix Navas el paper que exerceixen les persones dins de la companyia que ell mateix dirigeix des de 1997. Perquè per Catalonia Hotels & Resorts, líder en el sector de l’hostaleria a Espanya, els recursos humans són l’instrument més potent per aconseguir els objectius de servei, rendibilitat i creixement que es marquen dia rere dia.

Firma: Berta Seijo.

Amb més de 7.000 treballadors, tot apunta que l’àrea de Recursos Humans exerceix una funció vital en Catalonia Hotels & Resorts. Ara bé, ¿actualment quines tasques dutes a terme per aquest departament creu que són les més rellevants per al conjunt de la seva organització?

Considero que en els últims anys s’ha realitzat un treball important en la motivació i retenció de col·laboradors a través de les nostres polítiques de compensació i plans socials. A més, tenint en compte el nostre creixement en els darrers anys, he de destacar el treball que es realitza en l’àrea de selecció i desenvolupament de persones i carreres professionals. Aquesta tasca ens està permetent consolidar-nos i créixer d’una manera sostenible mitjançant la promoció interna i la identificació de talent.

Considera que el departament de RH de Catalonia Hotels & Resorts es veu obligat a innovar ara més que mai?

Crec que s’està aconseguint salvar aquests obstacles amb la introducció de noves polítiques i eines que, sens dubte, suposen una innovació en la gestió. Les noves necessitats, els nous perfils, la utilització de xarxes socials per a captació, com a eina de venda de marca o atracció de talent, a més de la formació a través de plataformes en línia. Totes aquestes tendències ens permeten afrontar els reptes que generen aquests canvis en el nostre sector.

Amb establiments a Europa, el Carib i Santo Domingo, com aconsegueixen que tots els seus col·laboradors vagin a una i que les diferències culturals no siguin un handicap a l’hora d’assegurar la motivació i fidelització de tots ells?

Les diferències culturals són una realitat i hem de ser conscients d’elles en el moment de definir les polítiques i determinar les accions, però no són necessàriament un handicap per aconseguir aquesta motivació i compromís. En el moment en què estan identificades el que podria generar problemes seria no tenir-les en compte o pretendre anul·lar-les. S’han de tenir en compte i actuar en conseqüència. Per exemple, han de considerar-se que hi ha activitats que poden motivar a Barcelona o Madrid però no necessàriament a Mèxic o República Dominicana, i al contrari.

Considero, però, que hem estat capaços de desenvolupar aquest orgull de pertinença i compromís en les diferents realitats geogràfiques en què actuem, en cada lloc a través d’eines diferents però sempre amb uns mateixos principis i valors comuns. La coherència i la vigilància d’aquests principis i valors poden esdevenir un element clau per assegurar aquests sentiments d’orgull i compromís tan positius per a l’organització.

Seguint amb el tema de la internacionalització, Catalonia Hotels & Resorts genera ocupació a Amèrica Central, una zona on la precarietat laboral està a l’ordre del dia. Això no obstant, han estat premiats diverses vegades com a millors ocupadors. En aquests casos, integrar el concepte de RSE al cor del negoci els aporta també avantatges competitius?

Sens dubte, l’actuació responsable en cada àrea i en cada realitat social ens dóna molta credibilitat i facilita el treball i els esforços que impliquen aquesta internacionalització. La implantació d’aquestes polítiques de responsabilitat social pot convertir-se en un excel·lent element diferenciador de la nostra organització i ho està sent. El fet de ser reconeguts per aquestes pràctiques li dóna major difusió a les nostres polítiques, però el veritable element diferenciador es troba en la integració d’aquesta dimensió de responsabilitat social a la nostra actuació empresarial. Això és el que ens dóna credibilitat i fa perdurable aquest avantatge competitiu.

Finalment, quins valors i soft skills creu que ha de tenir el responsable de RH d’una empresa com la seva: en contínua expansió i líder en el seu sector?

La transformació digital aporta importants eines per aconseguir els nostres objectius i millorar el treball que es realitza, però considero que el lideratge que cal aportar des de les funcions de responsabilitat en els recursos humans s’ha de fonamentar en valors com la coherència, l’empatia i el compromís. Els nostres responsables en la gestió de persones i equips, no només el responsable formal de recursos humans, han de ser bons desenvolupadors de persones, excel·lents treballadors d’equip i ambaixadors de l’actitud entusiasta i positiva que pretenem sigui el motor dels nostres hotels i projectes.

 

Compartir a:

Deixar comentari

*