Empresa saludable: el benestar té retorn

Empresa saludable: el benestar té retorn

 

Un centenar de professionals han gaudit de la darrera jornada organitzada per Aedipe Catalunya que ha tractat el tema de l’empresa saludable des de la doble vessant científica i pràctica.

 

Parlar de salut de les empreses és parlar de salut en general. Segons l’OMS, la salut és un estat de ple benestar físic, mental i social, i no la simple absència de malaltia.

Un entorn de treball saludable és aquell entorn que proporciona als treballadors les condicions físiques, psicològiques, socials i organitzatives que protegeixen i promouen la salut i la seguretat.

Amb aquestes dues cites ha iniciat en Sergi Riau, membre de la Junta d’Aedipe Catalunya, la jornada Empresa Saludable: del benestar a la productivitat, destacant que del que s’està parlant principalment és de prevenció.

Les empreses han d’incorporar mesures d’entorn saludable no perquè sigui una moda, sinó per convenciment, per responsabilitat social, però també, perquè no, per interès empresarial.

Amb la seva intervenció ha introduït a la ponent principal de la jornada, la Dra. Beatriz Sora, investigadora a l’eHealth Lab de la UOC i de l’Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat de València.

Beatriz ens ha aproximat el concepte d’empresa saludable, els aspectes més importants perquè una empresa es pugui considerar saludable, i quins resultats es poden obtenir aplicant aquesta concepció.

Una empresa saludable és una organització que crea un ambient de treball positiu i que és capaç de reaccionar a eventualitats negatives de forma exitosa, i que, a més, aprofita aquestes eventualitats per aprendre i créixer. Una empresa que implementa recursos i pràctiques organitzacionals destinades a promoure la salut dels treballadors i a millorar l’ambient perquè aquests treballadors puguin desenvolupar-se.

En la seva intervenció ha destacat 4 recursos per a ser una organització saludable:

   – Organitzacionals: incideixen en el disseny del treball, en l’organització i en com es du a terme. Pràctiques que motivin al treballador a realitzar les seves tasques (autonomia, evitar la monotonia, desenvolupament de diferents habilitats, justícia entre la inversió del treballador i el que rep a canvi, comunicació clara i eficaç…).
   – Lideratge: l’estil de lideratge és clau, un lideratge transformacional dóna millors resultats que un únicament orientat a resultats, cal orientar el lideratge a les relacions. Ha d’existir intercanvi entre líder i empleat.
   – Equip: millorar el treball en equip, l’intercanvi d’informació i la col·laboració, potenciar millores en la comunicació i les bones relacions entre els empleats.
   – Individuals: tenen a veure amb les competències personals per fer front a les demandes del treball. Incidir en el capital psicològic (optimisme, esperança, resiliència, eficàcia), i en la pròpia percepció del treballador del fet que és capaç de fer les tasques.

La investigació, ara com ara, ens mostra que els efectes de ser una empresa saludable es veuen reflectits, tant en els equips de treball com en els treballadors individuals, en una millora en les actituds i comportaments laborals (major satisfacció, compromís, dedicació, orgull de pertinença…), en un millor estat de salut física (menors taxes de depressió, d’estrès) i amb un increment del benestar emocional.

I també que en l’àmbit de resultats per a les empreses es percep una major excel·lència organitzacional, un increment en la productivitat, bona relació entre l’entorn organitzacional i la comunitat, responsabilitat social corporativa, millora en la qualitat de servei, reducció d’accidentalitat i malalties i també de l’absentisme.

La realitat en les empreses és que hi ha una percepció cada vegada més gran de què la implementació de mesures saludables funciona, i que la major felicitat dels treballadors repercuteix en millors resultats empresarials.

Actualment el 50% de les empreses espanyoles afirmen que donen importància als factors psicosocials, i un 22% ho concreten en la planificació d’accions efectives.

En aquesta recerca d’un benestar laboral sostenible algunes empreses es troben que la implementació de mesures no dóna els fruits esperats. Tenint clar que el màxim rendiment i benestar el tenen treballadors productius i feliços, estudis mostren com la sobrequalificació pot produir treballadors productius, però infeliços, o com els conflictes de rol poden generar treballadors improductius, tot i que feliços.

Per arribar a tenir la consideració d’empresa saludable caldrà dur a terme una sèrie d’accions que hauran de basar-se en:

   – Validació científica: fer estudis previs de les intervencions, preveure que funcionin a curt i a llarg termini, i que puguin funcionar en diferents àmbits.
   – Disseny longitudinal: Accions avaluades, personalitzades per a l’empresa, aplicades i amb el consegüent seguiment.
   – Perspectiva participativa: la contribució dels treballadors des de l’inici ajuda a una major implicació, acceptació dels canvis i participació.
   – Múltiples perspectives: tant qualitatives com quantitatives per a una correcta interpretació de les àrees d’acció i fer accions adequades.
   – Múltiples mesures: basar les intervencions tant en les percepcions subjectives com en les objectives, no basar-nos únicament en unes d’elles.

Finalment, la ponent ha remarcat alguns aspectes que poden facilitar l’èxit de les intervencions com: implementar intervencions d’eficàcia validada; que estiguin incloses dins de les polítiques de l’empresa, garantint el compromís de tota ella i facilitant els mecanismes d’informació i participació de tots els agents; i que estiguin dissenyades de forma realista, amb objectius assolibles.

   

A continuació s’ha obert la taula d’experiències empresarials, amb la participació de Pep Marqués, Director Corporatiu de Persones i Desenvolupament de Barcelona Activa; de Xavier Casanova, Health & Safety manager Spain & Portugal de Cinesa; de María José Martínez, HSE Lead de Sanofi; i de Miguel Rodríguez, Head of Corporate SHE & Occupational Health Spain & Portugal de Henkel, moderada per Eduardo Pitto, Director Comercial de Cigna.

En les diferents intervencions s’ha destacat que la implementació de mesures d’entorn laboral saludable sorgeix del convenciment i la implicació de la direcció de les empreses, i que un altre element important és el consens i la implicació dels treballadors en el disseny dels programes per poder garantir una màxima participació.

Si bé sembla que la terminologia d’Empresa Saludable pot anar molt lligada a una moda, hi ha el convenciment de què la preocupació pels treballadors i el compromís de les empreses en aquestes mesures és un bon camí per també millorar els resultats empresarials.

També s’ha remarcat la importància d’aplicar programes basats en la detecció de la realitat de cada empresa.

Són comuns en moltes empreses els programes de promoció de la salut via nutrició (vending saludable, menjador propi amb productes sans i menús equilibrats) i via foment de la pràctica esportiva. En alguns casos també es destaquen els programes de prevenció en origen (revisions mèdiques, prevenció, proves específiques) i programes per treballar les emocions (millora en la gestió del treball, depressions, estrès…).

Entre les possibles mesures a aplicar també s’ha tractat la gestió del temps, i dotar als treballadors d’eines de flexibilització per poder gestionar i garantir la conciliació personal i familiar amb la feina.

Finalment s’ha tractat el tema del retorn, que si bé és difícil de mesurar quantitativament i s’estima que la seva repercussió és a mig-llarg termini, hi ha la convicció que el valor del pressupost que es destina a les accions és inferior al guany obtingut per les empreses, repercutint positivament en la motivació, la implicació, el compromís, l’absentisme o en la fidelització del talent, entre d’altres.

La jornada ha acabat amb un actiu networking en el que els ponents han pogut respondre qüestions i compartir amb la resta d’assistents un refrigeri.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya