Els aspectes legals dels acomiadaments, al detall

Els aspectes legals dels acomiadaments, al detall

 

El passat 8 de març vam celebrar el webinar Els acomiadaments i les seves variables en col·laboració amb AGM Abogados i amb més de 210 professionals inscrits.

 

Pere Ribes, President d’Aedipe Catalunya, va obrir la sessió destacant l’èxit de la convocatòria donat l’interès que generen els temes legals entre els professionals de RH per actualitzar coneixements davant l’evolució legal i jurisprudencial.

Luis San José, Soci de l’àrea de Dret Laboral a AGM Advocats, va abordar de forma clara i experta l’ambiciós programa de la sessió per tractar des dels principals punts de vista legals el tema dels acomiadaments.

Va iniciar la intervenció tractant els aspectes generals de l’acomiadament disciplinari, enumerant les seves causes, els requisits formals perquè es pugi executar i destacant els seus efectes.

El segon punt principal que va tractar va ser l’acomiadament objectiu, després de definir-lo, en va detallar les causes perquè es pugui produir i els requisits formals a complir per dur-lo a terme.

A continuació va detallar els efectes de l’acomiadament, tant en el cas de ser procedent, improcedent o nul. Va abordar també les possibles indemnitzacions per danys i perjudicis, així com el cas de la readmissió impossible.

El darrer punt que va tractar va ser l’acomiadament nul, tant en els cassos de causes objectives, com no objectives.

Durant les dues hores en les que va abordar el programa, va tractar tots els punts donant referències de la llei i de múltiples sentències que han creat jurisprudència, per apropar a les realitats de l’empresa els punts legals tractats.

Luis San José va finalitzar la sessió donant resposta a algunes de les moltes preguntes que els assistents van realitzar durant la seva intervenció.

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*