Eina de registre salarial per a les empreses de la Generalitat de Catalunya

Eina de registre salarial per a les empreses de la Generalitat de Catalunya

 

La Generalitat de Catalunya ofereix una sèrie d’eines per gestionar el registre salarial i complir amb el mandat del RDL 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

 

 

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació [que pots consultar clicant aquí], modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors i comporta l’obligació de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuiïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual, de tal forma que les persones treballadores hi puguin accedir, a través de la representació legal de les persones treballadores de l’empresa.

Alhora, estableix que si una empresa amb almenys cinquanta persones treballadores té una mitjana de retribucions a les persones d’un sexe superior als de l’altre, en un vint-i-cinc per cent o més, l’empresa haurà d’incloure en el Registre salarial, una justificació d’aquesta diferència, que no pot estar relacionada amb el sexe de les persones treballadores.

Sens perjudici de les modificacions i ampliacions d’aquests dictats que pugui incloure el desplegament reglamentari del Reial decret llei 6/2019, la Direcció General d’Igualtat posa a l’abast de les empreses i organitzacions, una eina de Registre salarial, un recurs útil, pràctic i d’ús senzill, per donar compliment a la normativa i avançar cap a un treball lliure de discriminacions per raó de sexe.

Les principals característiques del Registre salarial són:

– Obligatori per a totes les empreses.
– Quantitatiu i no qualitatiu.
– Recull els valors mitjans, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla.

L’eina de Registre salarial consta de tres parts que pots descarregar-te clicant en cada una d’elles:

Guia per a l’elaboració del Registre salarial i el càlcul de la bretxa.
Fulls de càlcul.
Registre salarial.

 

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya