Del teletreball al treball global

 

John Maynard Keynes va predir que, per a l’any 2030, treballaríem 15 hores a la setmana i que la societat, en els països desenvolupats, viuria vuit vegades millor que el 1930. En certa manera, el segon vaticini s’ha complert, però la setmana laboral de 15 hores sembla lluny de ser un objectiu assolible. Realment va fallar el pronòstic de l’economista britànic?

Signa: Ricard Faura i Homedes, tecnoantropòleg

 

És evident que estem immersos en la darrera de les revolucions relacionades amb el treball. Quan dic darrera no vull dir que sigui l’última, sinó que dins d’una sèrie històrica de canvis que han impactat en les maneres d’organitzar el treball, en aquests moments i de manera molt ràpida, s’està produint una nova i profunda transformació. Alguns diran que és una més i que, com sempre ha passat, ens tornarem a situar en el punt d’equilibri on el sistema proporcionarà prou feina i riquesa per seguir contribuint al benestar del màxim nombre de persones possible. Jo no ho crec. Penso que estem molt més alineats amb les prediccions que va fer Keynes fa gairebé 100 anys, quan va pronosticar un canvi radical en el sistema de treball, provocat per l’impacte de l’ús de la tecnologia en les maneres de produir. Keynes no va conèixer l’esclat de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), però sí que va analitzar històricament els avenços de la tecnologia i la profunditat amb què impactaven i revolucionaven els processos productius.

Una aproximació insuficient

Les TIC han passat de ser uns substitutius d’altres eines a provocar una acceleració en els mateixos processos de producció, un canvi en les maneres de treballar, de produir, de comercialitzar i de relacionar-nos entre productors i compradors. Aquesta transformació mai no havia estat tan radical i complexa. Ara bé, on podem situar en aquests moments fenòmens com l’anomenat teletreball?

El teletreball va tenir molt de pes durant els primers anys d’aquest segle, almenys com a proposta de transformació en les maneres de treballar. L’any 2002, els agents socials van signar l’Acord Marc Europeu del Teletreball amb l’objectiu de donar més seguretat als teletreballadors per compte d’altri de la Unió Europea. Es volia disposar d’un marc general a escala europea sobre les condicions de treball dels anomenats teletreballadors, compaginant les necessitats de flexibilitat i seguretat d’empresaris i empleats. Des de la seva elaboració, però, aquest text no ha estat objecte de cap revisió ni adaptació a una realitat tan canviat com la del treball.

15 anys després, s’ha avançat molt poc en aquests temes. Una de les tres iniciatives emblemàtiques de l’Europa 2020 en l’àmbit de l’ocupació, els assumptes socials i la inclusió és l’Agenda de noves qualificacions i treballs: donar un nou impuls a les reformes del mercat laboral i ajudar a obtenir la capacitació correcta per a futurs treballs, crear nous llocs de treball i revisar la normativa de treball de la Unió Europea. Es pot veure, doncs, que la transformació del treball va més enllà de les maneres de treballar. Estem davant d’una transformació molt més profunda que requereix canvis en els sistemes de formació, de qualificació i de la mateixa legislació. Estem davant d’un canvi sistèmic molt més en la línia que apuntava Keynes, que d’una adaptació als progressius canvis històrics de les maneres de produir.

Una autèntica revolució

Cada cop és més difícil d’imaginar el treball, en qualsevol dels àmbits, sense la mediació de les TIC. Si ens centrem en el sector serveis, cada vegada és més complicat de separar treballadors de teletreballadors; qui no sigui competent per teletreballar, difícilment podrà treballar. Podríem dir que les dues principals competències que haurà de tenir el treballador hauran de ser el domini en l’ús de les TIC i les capacitats vinculades a l’aprenentatge al llarg de la vida. Ambdues són competències que fa 15 anys ja eren fonamentals per als teletreballadors.

No estic afirmant, doncs, que el teletreball hagi mort, sinó que ja no podem separar el teletreball del treball. No és casualitat que, per primera vegada, el darrer Fòrum de Davos, on es plantegen els futurs escenaris macroeconòmics a escala mundial, es centrés en la transformació del treball i les amenaces i oportunitats que sorgeixen.

Estem davant d’una veritable revolució pel que fa als plantejaments del present i futur del treball. Tot el que no sigui donar respostes als reptes que ens planteja aquesta revolució, seran pèrdues de temps en uns moments en què el temps és cada cop un bé més escàs.

Referències:

Pla pilot de teletreball (2008-2010), Generalitat de Catalunya; Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo; Vivir y trabajar en la sociedad de la información, Llibre Verd de la Comissió Europea, i El futuro del empleo, MIT Technology Review.

 

Publicat al número 42 de la revista Aedipe Catalunya.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly