Com estructurar estratègicament el pla de benestar corporatiu

Com estructurar estratègicament el pla de benestar corporatiu

 

El passat 26 de novembre vam celebrar el webinar Nous models de benestar. Com implantar i gestionar un pla de benestar estratègic, amb la col·laboració d’Aon, per posar en context els nous models de benestar, aprofundir en la necessitat de que el pla de benestar sigui estratègic i veure tendències futures en matèria de salut i benestar.

 

 

La sessió, que va comptar amb més de 90 professionals assistents, va començar amb unes paraules del President d’Aedipe Catalunya, Pere Ribes, que va destacar com, ja abans, però especialment després de la pandèmia, el benestar s’ha convertit en una de les principals preocupacions per a les empreses.

Andres Muñiz, Managing Director d’Aon per Catalunya i Balears, va fer una breu introducció, contextualitzant el període actual i com la pandèmia, les transformacions a les empreses, les noves formes de treballar, etc, han produït que el benestar corporatiu cobri major importància.

Javier Fernández Pueyo, Director Aon Human Capital & Health per Catalunya i Balears, va posar en context els nous models de benestar, com ho estan enfocant les empreses i els reptes que s’han d’encarar perquè el model de benestar sigui proactiu.

Encara hi ha molta feina a fer en les empreses pel benestar dels treballadors i per això caldrà aprofundir en la gestió de la dada (dades agregades i de múltiples fonts), en pensar en el benestar com una estratègia global i en les fórmules per poder mesurar l’aportació de valor de les accions que portem a terme.

Finalment ens va oferir dades de com un bon model de benestar pot tenir una relació directa amb la resiliència dels treballadors i amb la reducció de la rotació.

Gonzalo Martínez Coco, Director de Benestar d’Aon, va desgranar el concepte dels nous models de benestar des d’un punt vista estratègic i ens va apropar tendències de benestar, en base als pilars que defineixi cada empresa, o sigui, on posar l’enfoc de cara als pròxims anys.

Per poder definir un pla de benestar estratègic cal tenir en compte quina és la cultura, el propòsit i els valor de la nostra empresa, així com quin és l’estil de lideratge i quins i com funcionen els canals de comunicació amb els treballadors.

El pla el podem estructurar dividit en 5 pilars: benestar físic, emocional, social, professional i financer; que a la seva vegada es podran subdividir en beneficis, programes, iniciatives i formació. Per cada pilar serà fonamental definir el propòsit a assolir, així com tenir clar que cada acció inclosa en qualsevol dels seus punts coincideixi amb el propòsit del pilar.

També va destacar la importància de saber com treballar la gran quantitat de dades que ja tenim (big data) i de tenir eines per poder correlacionar i creuar les dades de les diferents fonts per obtenir conclusions útils (business intelligence).

Per finalitzar la presentació, Javier Fernández Pueyo, ja centrat en els pilar anomenats, va exposar algunes de les tendències i va exposar exemples concrets d’accions que s’estan aplicant de forma exitosa a les empreses.

Per últim, es va donar resposta, per part d’ambdós ponents, de les preguntes que els assistents van anar compartint durant la sessió.

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*