Avantatges i beneficis d’implementar la teràpia psicològica

Avantatges i beneficis d’implementar la teràpia psicològica

 

 

En els últims anys, ha hagut un augment en el nombre d’empleats que busquen ajuda terapèutica per a afrontar problemes relacionats amb el treball. Aquest augment s’ha vist reflectit en l’increment de les baixes laborals a causa de problemes de salut mental, convertint-se en una preocupació per a moltes empreses.

Com a resultat, moltes d’elles han pres mesures, com la incorporació de mesures relacionades amb la salut mental, per a prevenir i abordar aquests problemes. El paper del psicòleg en l’àmbit laboral s’ha tornat cada vegada més important en les empreses, aconseguint millorar el benestar físic i emocional dels qui treballen.

Principals raons per les quals els empleats sol·liciten ajuda psicològica

Existeix una gran varietat de raons tant personals com professionals per la qual els empleats poden acudir a un psicòleg. Entre les causes més comunes, podem esmentar l’estrès, els conflictes interpersonals, els problemes de comunicació, la desmotivació, l’ansietat i l’assetjament laboral.

A continuació, aprofundirem en les tres raons més comunes per la qual els empleats solen necessitar ajuda professional.

Estrès o burnout

L’estrès l’origen del qual se situa en l’àmbit laboral pot ser desencadenat per la pressió, les demandes i la sobrecàrrega de treball, generant símptomes tant físics com emocionals. Entre les seves diferents formes, l’estrès es manifesta en forma de maldecaps, fatiga, ansietat, irritabilitat i dificultat per a agafar el son. És important que les persones que sofreixen d’estrès rebin acompanyament per a adquirir les eines que els permetin manejar-ho sense que això impacti sobre el seu benestar i qualitat de vida.

Ansietat en el treball

Es tracta d’un problema cada vegada més comú en el qual la tensió i la preocupació excessiva relacionada amb el Treball pot desencadenar en problemes físics i mentals. Algunes de les maneres en què pot manifestar-se l’ansietat inclouen el mal de cap, els problemes digestius, la fatiga, irritabilitat i problemes per a agafar el son.

Assetjament psicològic o assetjament laboral

L’assetjament laboral és una forma de violència en el lloc de treball que pot presentar-se de manera verbal, física o psicològica, i pot tenir un gran impacte en la salut mental i emocional de la persona afectada. L’assetjament pot ser una causa important d’ansietat i estrès en el treball, que acaba per afectar les diferents àrees de la vida dels professionals. Per tant, des d’un punt de vista d’afrontament individual, és important que les personis que ho sofreixen puguin tenir les eines per a afrontar aquesta situació. Així mateix, resulta important que des de l’empresa es posin en marxa eines de detecció i intervenció primerenca.

Beneficis la teràpia psicologia en empleats: cuida la seva salut mental

Tenint en compte les possibles conseqüències que els problemes de salut mental poden tenir tant per al benestar de l’empleat, com per a la pròpia empresa, resulta fonamental que aquestes cuidin tant la integritat física com mental dels seus empleats perquè puguin tenir un millor rendiment en el seu treball. La inclusió de teràpia psicològica com a part de la cura dels empleats ha demostrat múltiples beneficis tant per a les empreses com per als treballadors.

Reduir la taxa d’absentisme laboral

La salut és la base fonamental de molts altres indicadors que resulten importants en el treball. Així, el suport psicològic en l’àmbit laboral pot donar als empleats les eines necessàries per a manejar l’estrès i l’ansietat aconseguint el seu benestar i millorant el seu rendiment en el treball. Tot això redunda en una disminució de les taxes d’absentisme relacionades amb els problemes de salut mental.

Disminuir el nombre de baixes laborals

Aprendre a manejar l’estrès i l’ansietat permet prevenir l’aparició de malalties i lesions, tant físiques com mentals, reduint així les baixes que aquestes provoquen.

Reduir l’estrès en els empleats

En aprendre a manejar l’estrès, els empleats poden millorar el seu benestar mental i físic, sent més efectius en el seu treball. Això és possible mitjançant la incorporació de tècniques com la relaxació, habilitats per a resolució de problemes i exercicis de mindfulness, entre moltes altres. Si bé, des de l’acompanyament psicològic es pot individualitzar les estratègies per a adaptar-les a cada persona i la seva situació, la qual cosa redunda en un millor resultat i un major aprenentatge.

Fomentar espais de Treball proactius i en equip

El suport psicològic pot desenvolupar eines efectives de comunicació i de resolució de conflictes aconseguint un àmbit laboral més amable i productiu.

Saber afrontar l’ansietat i l’estrès laboral

Mitjançant l’ensenyament de tècniques per al maneig de les emocions, es pot aconseguir que els empleats afrontin aquests sentiments d’una millor manera. Els professionals de la salut mental poden brindar eines per a l’establiment de límits, de temps i el maneig de les expectatives laborals, aconseguint millorar el benestar dels empleats i del seu rendiment.

Millorar l’autoestima i l’estat d’ànim dels treballadors

Els empleats poden trobar un suport emocional, on podran identificar determinats patrons de pensament que poden resultar disfuncionals, i que, en moltes ocasions poden arribar a afecten la seva autoestima i estat d’ànim.

Millorar de rendiment i productivitat laboral.

En aconseguir millorar el benestar mental que moltes vegades afecta als empleats, el suport psicològic, aconsegueix millorar no solament l’ambient laboral sinó la productivitat de tot l’equip.

Formes i exemples de fomentar de benestar organitzacional

Hi ha diverses maneres de millorar el benestar dels empleats i aconseguir un increment en els seus rendiments, entre elles es pot suggerir incorporar algunes de les següents mesures:

– Formar i sensibilitzar sobre la importància de la cura del benestar i la salut.
– Oferir programes de benestar.
– Promoure estils de vida saludables dins de l’organització.
– Posar recursos a la disposició dels empleats, com els programes de Suport a l’Empleat, que permeten una atenció individualitzada.

 

Publicat al número 50 de la revista Dirigir Personas.

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*