Avantatges d’una cultura empresarial diversa i inclusiva

 

El passat 20 de maig, i per celebrar el Dia Internacional dels Recursos Humans, Aedipe Catalunya va organitzar un webinar per tractar la gestió de la diversitat en els equips de treball, en el qual van participar prop d’un centenar de professionals.

 

Pere Ribes, President d’Aedipe Catalunya, va obrir la jornada destacant la celebració del Dia Internacional dels RH, felicitant a tots els professionals que s’hi dediquen, i reflexionant sobre la dificultat que hi ha per equilibrar la gestió de l’equip amb el necessari reconeixement de la contribució individual.

Merce Brey, experta en diversitat i en lideratge incloent, i cofundadora de +Diversity, va començar la seva intervenció ampliant el concepte diversitat de la seva valoració tradicional (generació, cultura, gènere, orientació sexual) i definint-lo com la conjunció de diferents talents, valors, actituds, habilitats i competències.

La diversitat ha d’anar lligada a la inclusió (ser vist, reconegut, valorat i apreciat per la diferència que s’aporta dins del grup) per realment fomentar el benestar de les persones i la seva creativitat, generar innovació i crear valor.

Les empreses que tenen una cultura empresarial diversa i inclusiva tenen moltes més probabilitats de millorar els seus ratis de negoci: major rendibilitat i productivitat, major atracció i retenció del talent, major creativitat i innovació, i millor reputació.

També va repassar les principals barreres a la diversitat (estereotips, prejudicis i discriminació) i el perill de no gestionar correctament la diversitat i la inclusió per acabar homogeneïtzant els membres de l’equip cap a la mediocritat.

Va destacar 5 pilars del lideratge incloent:

– Creació d’una zona de seguretat psicològica (confiança, respecte, imparcialitat)
– Practicar l’escolta, el feedback, el no judici, l’agraïment i la felicitació.
– Donar visibilitat a les minories.
– Assumir el rol de referent i exercir la pròpia influencia.
– Refusar l’homogeneïtat.

Finalment va donar, per una banda, una sèrie de paràmetres per a la gestió de la inclusió: sensibilització de la direcció, fixació d’objectius, dades de control, revisió de processos, comunicació; i, per altra banda, mesures per fomentar l’actitud inclusiva: sensibilització, llenguatge inclusiu, action teams, mentorings creuats.

Miguel Castro, Director Global d’Aliances en Diversitat i Inclusió a SAP, ens va explicar com la seva empresa aplica polítiques de diversitat i inclusió, i la importància de tenir el compromís de l’alta direcció.

Ens va explicar algunes de les interessants mesures que SAP dur a terme, com els projectes Women in Leadreship, o Autism at Work, sempre enfocades amb una visió de llarg termini, i tractant de construir una cultura saludable i inclusiva que empoderi els treballadors per treure el millor d’ells mateixos incrustant la diversitat i la inclusió en les seves interaccions diàries.

La inclusió té un valor fonamental i global que afecta a totes les àrees de negoci. Les decisions cal prendre-les basades en dades definides per poder fer valoracions i trobar les solucions òptimes. També és important invertir en diversitat i inclusió d’una manera mantinguda.

Marga Pérez Baño, Directora d’Organització i Recursos Humans Sabadell Espanya Centre Corporatiu a Banco Sabadell, va aportar el punt de vista més des de la gestió i de com ha evolucionat la gestió de la diversitat en la seva companyia.

Va destacar el compromís amb l’impuls de la diversitat a través de compromisos interns i externs, que han permès realitzar accions específiques en diferents àmbits: plans d’igualtat, codi de conducta, monitorització de processos de formació, programes de desenvolupament amb equilibri de gènere, formacions en igualtat, mesures de conciliació per homes i dones, formació de managers en igualtat, comunicació interna…

Per Banco Sabadell la diversitat és un valor afegit que es treballa i impulsa amb accions concretes, com la Xarxa Swing (Sabadell Women Inspiration Group) que la formen grups de dones de diferents territoris per compartir perspectives i avançar en la diversitat.

Per finalitzar la jornada, els tres ponents van respondre a les preguntes que els assistents van anar enviant durant les intervencions.

 

Compartir a: