Aula Comunicació interna com a clau per a potenciar la cultura corporativa. 08/11/2023

Aula Comunicació interna com a clau per a potenciar la cultura corporativa. 08/11/2023

 

Aedipe Catalunya, en col·laboració amb  Both. People & Comms, convoca una nova formació per a abordar com la comunicació interna ens pot ajudar a enfortir la cultura de l’organització.

 

En un entorn empresarial tan dinàmic com l’actual, la cerca constant de l’excel·lència organitzacional, la cohesió i l’alineació de valors són elements essencials per a les organitzacions.

La comunicació interna s’erigeix com a pilar clau per a l’enfortiment de la cultura corporativa, una eina estratègica que no sols impulsa la col·laboració i l’eficiència, sinó que també modela la identitat de l’organització.

 

 

Data i horaris: Dimecres, 8 de novembre de 9.00 a 18.00 h.
Espai: Hotel Evenia Rosselló (C/ Rosselló, 191 · 08036 Barcelona)

Format: presencial
Hores lectives: 7 hores + 1,5 h. de tutoria grupal online
Grup amb places limitades

Programa: descárgate el programa en pdf

 

 

 

 A qui va dirigit

 

Formació dissenyada exclusivament per a:

– Directius de l’àrea de RH.
– Responsables de comunicació interna en les seves organitzacions.
– Directius que busquen comprendre i dominar la comunicació interna com a estratègia per a fomentar i potenciar la cultura organitzativa.

 Objetius

 

• Comprendre la relació entre la comunicació interna i la cultura corporativa.
• Aprendre estratègies i tècniques efectives per a comunicar la cultura corporativa de manera coherent i consistent.
• Adquirir habilitats per a alinear la comunicació interna amb els valors i objectius de l’organització.
• Desenvolupar un pla de comunicació interna que contribueixi a enfortir la cultura corporativa.
• Entendre la importància de potenciar un lideratge inclusiu que permeti als seus líders inspirar i guiar als seus equips de manera efectiva.

 Metodologia

 

La formació es realitzarà de manera dinàmica amb participació activa i contínua dels assistents.

Aquest enfocament interactiu i pràctic permetrà als participants aplicar directament els seus coneixements en situacions reals.

 Programa

 

• Introducció a la comunicació interna i la cultura organitzativa

– Definició de comunicació interna i cultura corporativa.
– Importància de la comunicació interna en la formació i l’enfortiment de la cultura corporativa.
– Casos d’estudi i exemples d’organitzacions amb una comunicació interna reeixida i una cultura corporativa sòlida.

• Diagnòstic de la cultura corporativa i els valors organitzacionals

– Avaluació de la cultura corporativa actual i la seva alineació amb els valors organitzacionals.
– Identificació dels valors i principis clau que defineixen la cultura corporativa.
– Anàlisi de les bretxes entre la cultura desitjada i la cultura actual.
– Eines i tècniques per a recopilar informació sobre la cultura corporativa.

• Definició i comunicació dels valors corporatius

– Establiment dels valors corporatius i la seva importància en la comunicació interna.
– Desenvolupament de missatges clars i coherents per a comunicar els valors corporatius.
– Selecció dels canals de comunicació més efectius per a transmetre els valors.
– Exercicis pràctics d’elaboració de missatges de valors i la seva difusió.

• Eines i canals de comunicació interna per a potenciar la cultura corporativa

– Identificació de les eines i canals de comunicació interna més apropiats per a promoure la cultura corporativa.
– Ús de la tecnologia i les plataformes digitals per a reforçar la comunicació interna.
– Desenvolupament d’estratègies per a promoure la participació i el compromís dels empleats amb la cultura corporativa.
– Casos d’estudi i exemples de bones pràctiques en la utilització d’eines i canals de comunicació interna.

• Comunicació de la visió i els objectius organitzacionals

– Transmissió efectiva de la visió i els objectius organitzacionals a través de la comunicació interna.
– Com alinear els missatges de la comunicació interna amb la visió i els objectius de l’organització.
– Estratègies per a involucrar als empleats en la consecució dels objectius organitzacionals.
– Exemples i exercicis pràctics de comunicació de la visió i els objectius organitzacionals.

• Avaluació i mesurament de la comunicació interna i la cultura corporativa

– Establiment d’indicadors clau d’acompliment (KPIs) per a avaluar l’efectivitat de la comunicació interna en l’enfortiment de la cultura corporativa.
– Mètodes de seguiment i avaluació de la comunicació interna i la cultura corporativa.
– Anàlisi de resultats i ajustos necessaris per a millorar l’estratègia de comunicació interna.
– Recopilació de feedback dels empleats i aplicació de millores contínues.

• Implementació pràctica i conclusions

– Desenvolupament d’un pla de comunicació interna integral per a potenciar la cultura corporativa.
– Aplicació pràctica dels coneixements adquirits a través d’un exercici de planificació.
– Retroalimentació grupal i discussió de casos reals relacionats amb la comunicació interna i la cultura corporativa.
– Resum dels aspectes clau del programa i conclusions finals.
– Recursos addicionals i recomanacions per a continuar enfortint la comunicació interna i la cultura corporativa.

 

 Resultats esperats

 

Comprendre la importància de la comunicació interna en les organitzacions.

Poder definir estratègies efectives i elaborar un pla de comunicació interna que alineï la comunicació amb la cultura corporativa, contribuint així a enfortir els valors i la identitat de l’empresa.

En resum, els resultats esperats d’aquesta formació inclouen una millora significativa en les habilitats de comunicació interna dels participants i la seva capacitat per a impulsar la cultura corporativa, el compromís dels empleats i l’eficiència organitzacional, la qual cosa en última instància contribuirà a l’èxit sostenible de l’empresa.

 

 Expert

 

 

Oriol Giménez

Director de l’àrea de People & Learning de Both People & Comms

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, CMBA per ESADE, Màster en Direcció de Comunicació Corporativa per la Barcelona School of Management (UPF) i Màster en Recursos Humans per la UB.

Compta amb més de 10 anys d’experiència liderant i gestionant projectes de comunicació. Va treballar en Uriach, companyia farmacèutica, com a Responsable de Comunicació i, més tard, com DirCom.

Especialitzat en Comunicació Estratègica, Interna, Employee Engagement i Externa.

 Inscripció

 

 

 

Places limitades. La reserva de plaça es realitzarà per estricte ordre de recepció completa de la documentació requerida.

La quota d’Inscripció és de:

  • Associats……………………….. 325 € + 21% IVA
  • No Associats…………………… 450 € + 21% IVA

La inscripció inclou 

  •    Assistència al seminari
  •    Material de treball
  •    Esmorzar
  •    Dinar de treball
  •    Certificat d’assistència

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*