Agile: alt rendiment per a les organitzacions

Agile: alt rendiment per a les organitzacions

 

El passat dijous 22 de novembre vam celebrar a la seu de La Salle Campus Barcelona una interessantíssima jornada per parlar de la filosofia Agile i la seva implementació en les organitzacions.

 

Davant un auditori completament ple, amb més de 120 professionals, Pere Ribes, president d’Aedipe Catalunya, va obrir la sessió destacant la col·laboració generada amb La Salle per realitzar aquesta jornada, així com la importància dels patrocinadors que donen suport a Aedipe Catalunya en totes les seves accions. Després d’introduir-nos als ponents de la jornada va donar pas al primer d’ells, en Xavier Albaladejo, director del Màster en Metodologies Agile de La Salle Campus Barcelona i autèntic expert en la matèria.

Xavier va començar la seva exposició situant l’entorn en què conviuen les empreses dins del món VUCA actual, i destacant la importància de conèixer abans i més bé als nostres clients per poder-se avançar als competidors i donar un millor servei. És necessari progressar perquè els clients no només percebin el producte o servei, sinó el fet d’obtenir una experiència, que produirà una major satisfacció.

Les empreses han de centrar els esforços en aquells objectius que aportin més valor, aprofitant tot el procés de creació i construcció del producte com a un aprenentatge continu, i això ens porta a com es gestionen els projectes dins de les empreses.

Els processos a les empreses són, moltes vegades, molt complexos: persones, estructures organitzatives, ús de tecnologia, eines, requisits… són molts factors que dificulten l’adopció de mesures o decisions que permetin donar una resposta ràpida a les necessitats de l’empresa.

Les empreses han d’avançar en la pèrdua de la rigidesa, i per tant en simplicitat i flexibilitat. Per això cal tenir en compte factors d’èxit i productivitat com la capacitat de les persones, treballar en equips cohesionats i la simplicitat tècnica, tenint molt en compte l’experiència i coneixement de les persones en projectes similars, l’estil del middle management, la motivació dels membres, i aspectes com la mida del producte, l’estabilitat en els requisits del projecte o les eines i mètodes a utilitzar.

Per tant, pren gran rellevància invertir en el desenvolupament de les persones, en la interacció entre elles i en la seva motivació.

La creació d’equips de treball multidisciplinars i autoorganitzats facilita l’agilitat en aquests processos de presa de decisions. Donats uns objectius i límits, l’equip treballa conjuntament per trobar solucions en el menor temps possible.

Aquests equips ajuden a flexibilitzar la complexitat de l’organització. Han de ser equips autònoms, sense dependència d’altres equips o persones, i disposar de totes les capacitats per proporcionar un servei complert, i així garantir un servei ràpid i eficaç al client.

En Xavier ha remarcat especialment la importància de la motivació de les persones. Una estructura Agile requereix empleats motivats. Els empleats són els que generen el valor (producte o servei), i la qualitat del servei és proporcional a la qualitat i satisfacció dels empleats. Crear a l’empresa un espai motivador redundarà en clients satisfets i, evidentment, en l’obtenció de beneficis.

Per tot això, Agile és treballar amb equips d’alt rendiment (multidisciplinars, estables, motivats…) autònoms, i treballar amb excel·lència tècnica, per centrar-se i prioritzar la satisfacció del client final. Per aconseguir-ho el feedback ha de ser continu per incidir en una millora continuada.

També ens ha introduït els processos Scrum, com a una estructura i conjunt de bones pràctiques per aconseguir treballar en equips altament productius i obtenir el millor resultat possible en cada projecte. Scrum proposa tres rols:

  – Product Owner: s’encarrega de prioritzar els objectius i així maximitzar el valor del treball; representa a tots els interessats en aconseguir els resultats esperats, i té autoritat per prendre decisions; i col·labora amb l’equip a planificar, revisar i donar detall als objectius.
  – Equip de desenvolupament: és un grup autònom, multidisciplinar, autoorganitzat i amb responsabilitat compartida. Per assolir un màxim rendiment ha de ser d’entre 5-9 persones, estable, dedicat i motivat.
  – Scrum Master: S’encarrega d’aconseguir un equip d’alt rendiment (fidel als principis Agile); facilita les reunions perquè siguin productives i es creïn sinergies; ensenya a l’equip a autogestionar-se; treu els obstacles i protegeix i aïlla l’equip de les interrupcions.

 

   

Estructura Agile vs Estructura tradicional

L’estructura tradicional prioritza els departaments, amb equips que prioritzen la seva àrea i dificulten la col·laboració entre elles.
L’organització Agile s’orienta a propòsit de negoci, simplificant l’organització. És una organització desesglaonada, amb grups petits autònoms i que integren tota la cadena de valor. Amb aquests grups queda més ben definit l’objectiu, i més clara la responsabilitat i els punts forts i carències per aconseguir els objectius.
Les empreses Agile fugen de l’escala jerarquitzada tradicional per convertir-se en una xarxa oberta, on l’organització és per ajudar les persones i equips a connectar, guiats per un propòsit.

Finalment, en Xavier ha animat a impulsar la transformació Agile des de les persones (no Recursos Humans) i a treballar des de les empreses amb una altra perspectiva: des d’un canvi cultural i de lideratge, amb una perspectiva dels valors, canviant l’estructura i rols de l’organització, creant equips d’alt rendiment, desenvolupant les persones i les seves motivacions, identificant i gestionant el talent, treballant el sentit de pertinença i el reconeixement, creant espais motivadors…

Tot seguit va ser el torn de la Glòria Sánchez, HRBP a Mango, i del Cèsar Úbeda, Chief Experience Officer & Partner a Runroom, que van exposar les experiències professionals acumulades, i en particular de les seves empreses actuals, en l’aplicació de mesures Agile.

La Glòria va començar destacant els 12 principis Agile, i ens va parlar de com l’empresa havia fet canvis en l’estructura per generar equips de treball multidisciplinars (Squad Teams) orientats a propòsits determinats i un Equip de Serveis (Service Team) que abasteix de serveis compartits a tots els Squads. El rol dels càrrecs intermedis passa a ser el d’un expert tècnic, alhora que mentor i motivador de l’equip. Els equips creats han de ser estables i estar formats per professionals de diferents disciplines. L’experiència de Mango està sent molt positiva i per això va animar als presents a implementar equips de treball Agile, avisant que l’adaptació requereix un temps, però que els resultats arriben.

César ens va exposar que des del moment en què l’empresa va començar a créixer, l’aplicació de la filosofia Agile era una necessitat per la mateixa manera de veure el negoci. El punt de partida va ser el Why, respost amb el lema persones felices i motivades assoleixen l’excel·lència. Per això Runroom s’organitza en equips multifuncionals capacitats per gestionar de forma àgil, independent i col·laborativa un projecte en la seva globalitat, tenint una alta capacitat d’adaptació al canvi i una preocupació constant per la millora continuada.

La jornada, com es habitual, va finalitzar amb un espai de networking on prendre un refrigeri i acabar de comentar amb el ponents, i entre els assistents, els temes que les ponències van generar en l’impuls de la transformació Agile.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya