Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2021

Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2021

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del l’any.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

• El nombre d’ocupats augmenta en 464.900 persones en el segon trimestre de 2021 respecte a el trimestre anterior (un 2,42%) i se situa en 19.671.700. en termes desestacionalitzades la variació trimestral és del 0,82%. L’ocupació ha crescut en 1.064.400 persones (un 5,72%) en els 12 últims mesos (es compara amb el segon trimestre del 2020, quan es va produir el mínim d’ocupació des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa al segon trimestre de 2019 la variació és de 133.300).

• L’ocupació augmenta aquest trimestre en 42.100 persones en el sector públic i en 422.700 en el privat. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 850.800 persones en el sector privat i en 213.600 al públic.

• Els assalariats augmenten aquest trimestre en 403.200. Els que tenen contracte indefinit el fan en 98.100 i els de contracte temporal en 305.000. En variació anual, el nombre de assalariats creix en 980.600 (a l’ocupació indefinida en 314.100 persones i el temporal en 666.500). El nombre de treballadors per compte propi puja a 71.800 aquest trimestre i en 78.000 en els 12 últims mesos.

• L’ocupació augmenta aquest trimestre en tots els sectors. Als Serveis hi ha 365.700 ocupats més, en la Construcció 63.100, en la Indústria 23.000 i en l’Agricultura 13.100. Les pujades anuals són de 838.100 ocupats més en els Serveis, 155.800 més en la Construcció, 47.700 en l’Agricultura i 22.900 a la Indústria.

• L’ocupació creix aquest trimestre en totes les comunitats autònomes. Els majors augments es donen a Andalusia (102.400 més), Illes Balears (60.300) i Comunitat Valenciana (55.100). En variació anual l’ocupació també puja en totes les comunitats. els majors increments es produeixen a Andalusia (245.700 ocupats més), Catalunya (189.600) i Comunitat de Madrid (161.500).

• El nombre d’aturats baixa aquest trimestre en 110.100 persones (-3,01%) i se situa en 3.543.800. En termes desestacionalitzats la variació trimestral és de l’-0,34%. En els 12 últims mesos l’atur ha augmentat en 175.900 persones (5,22%). Pel que fa a la segona trimestre de 2019, la variació ha estat de 313.200 aturats més. La taxa d’atur se situa en el 15,26%, fet que suposa 72/100 menys que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha baixat en sis centèsimes.

• Per comunitats, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen en Regió de Múrcia (22.200 aturats menys), Catalunya (21.200) i Andalusia (19.800). En canvi, l’atur puja en 15.600 en Comunitat Valenciana. En termes anuals, els majors descensos de l’atur es produeixen en Regió de Múrcia (11.100 menys), Aragó (-6.000) i Extremadura (5900). Els majors augments anuals de l’atur es donen a Andalusia (79.700
més), Canàries (45.900) i Comunitat Valenciana (18.700).

• El nombre d’actius augmenta aquest trimestre en 354.800, fins a 23.215.500. La taxa de activitat puja 89/100 i se situa en el 58,58%. La població activa s’ha incrementat en 1.240.300 persones respecte a el segon trimestre de 2020, i en 180.000 si es compara amb la de el mateix període del 2019.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*