Webinar Els acomiadaments i les seves variables. 08/03/2024. Inscripció oberta

Webinar Els acomiadaments i les seves variables. 08/03/2024. Inscripció oberta

 

Aedipe Catalunya, en col·laboració amb AGM Advocats, organitza aquest seminari web per a explorar en profunditat cada aspecte relacionat amb els acomiadaments laborals, des dels fonaments legals fins a les conseqüències pràctiques en l’àmbit laboral.

 

 


  Data: divendres, 8 de març de 2024
  Horari: de 9.30 a 11.30 h
  Idioma: castellà
  Format: online

 

En aquest seminari web us portem un programa complet i expert, en el qual explorarem en profunditat cada aspecte relacionat amb els acomiadaments laborals, des dels fonaments legals fins a les conseqüències pràctiques en l’àmbit laboral.

1. Aspectes generals de l’acomiadament disciplinari
a) La gravetat i culpabilitat.
b) La causalitat com a base del règim jurídic de l’acomiadament.
c) Acomiadament sense causa: nul·litat o improcedència.

2. Causes de l’acomiadament disciplinari
a) Faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat al treball.
b) Indisciplina o desobediència en el treball.
c) Ofenses verbals i físiques.
d) Transgressió de la bona fe contractual i abús de confiança.
e) Disminució continuada i voluntària del rendiment en el treball.
f) Embriaguesa habitual o toxicomania.
g) Assetjament en l’àmbit de la relació laboral.
h) Situacions concretes: teletreball i reincidència.

3. Requisits formals de l’acomiadament disciplinari
a) Expedient Previ/ Audiència Prèvia (art. 7 Conveni 158 OIT i Art. 24 CSE)
b) La carta d’acomiadament.

4. Acomiadament Objectiu
a) Concepte.
b) Causes:
– Ineptitud del treballador
– Falta adaptació modificacions tècniques
– Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció
c) Requisits Formals:
– La comunicació escrita.
– La simultaneïtat de la posada a la disposició de la indemnització.
– La falta de liquiditat.
– El termini de preavís i la llicència per a la cerca d’una nova ocupació.
– El termini de preavís i la concessió de vacances: És compatible?

5. Efectes de l’acomiadament
a) Acomiadament procedent.
b) Acomiadament improcedent.
c) Acomiadament nul:
5.1 Indemnització de danys i perjudicis
5.2 Readmissió impossible

6. Causes de nul·litat
6.1 No Objectiva
– Drets Fonamentals
– Garantia d’indemnitat
– Prova nul·la per vulneració Drets Fonamentals
– Acomiadament durant IT
– Especial esment al període de prova
– Incapacitat permanent i període de prova.
6.2 Objectiva

 

 


 

 

INSCRIPCIÓ

Pots reservar la teva plaça a través del següent enllaç:

 

 

Un cop validada la sol·licitud rebràs, al teu correu d’inscripció, l’enllaç per connectar-te a la sessió. Places limitades. Un cop assolit el màxim de places es tancarà la possibilitat d’inscripció a la sessió.

patrocinadors

 

 


 

 

PROGRAMA

9.30 h. Presentació de la jornada

Pere Ribes, President d’Aedipe Catalunya

9.35 h. Els acomiadaments i les seves variables

Luis San José, Soci de l’àrea de Dret Laboral aAGM Advocats

11.15 h. Torn obert de preguntes

11.30 h. Fi de la sessió

 

 


 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic esdeveniments@aedipecatalunya.com, o per telèfon al 934 238 413.

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*