Seminari Employee Experience: treballa i dissenya l’Employee Journey Map III

Seminari Employee Experience: treballa i dissenya l’Employee Journey Map III

 

A causa de l’èxit de convocatòria de les dues sessions organitzades, obrim la possibilitat de fer un nou grup per assistir al Seminari en una data pròxima a determinar.

 

 

T’has plantejat alguna vegada com aconseguir un talent diferencial en el teu equip, obtenint així excel·lents resultats dins de la teva organització?

En un entorn on els resultats a curt termini són objectiu de nombroses companyies, cal tenir present que aquesta consecució d’objectius va vinculada al seu principal actiu: la millora de l’experiència que viu el seu empleat. En un entorn on els KPI ‘s i paràmetres són canviants, coneixeràs eines que potencien la innovació, creativitat, competitivitat i flexibilitat al moment de gestionar equips i treure el millor de cadascun dels seus membres.

Et donarem una visió i eines totalment disruptives entenent que el sentit de la Employee Experience va més enllà del concepte de felicitat de l’empleat; va de compromís, responsabilitats, equip, eficàcia i resultats, sent els empleats els que aportin el valor diferencial. I per a això cal treballar un conjunt d’experiències per aconseguir que la seva percepció i expectatives siguin el més ajustades a la seva realitat. Una estratègia ha de ser aplicable, aconseguir fer tangibles els seus resultats, que és el que aconseguirem en la sessió.

En aquest seminari no aprendràs només les bases del Employee Journey Map, sinó que a més sabràs com identificar, analitzar i modelar les emocions dels empleats, la qual cosa repercuteix directament en l’experiència que viu el client.

Cada participant tindrà els inputs necessaris per aplicar idees en els seus equips, incidint en la seva motivació i tenint la certesa que són els responsables d’establir canvis en la seva àrea d’actuació.

 

 

Data: a determinar
Horari: de 9.00 a 18.45 h.
Lloc: Wekow Diagonal Av. Diagonal, 401 2n bis · 08008 Barcelona
Programa: descarrega’t el programa en pdf
Formulari de reserva preferent de plaça: omple el formulari

 


 A qui va dirigit

 

Directors de RH i Responsables de la Employee Experience de l’organització i que vulguin aconseguir crear una experiència d’empleat diferencial i homogènia en tots els Touch Points, en els quals es transmeti el valor d’una cultura empresarial.

Dissenyaran un Employee Journey, des d’un punt de vista innovador i aportant millores als actuals procediments.

 

 Objectius

 

– Conèixer l’estratègia, l’estructura, els objectius, així com els beneficis de l’Experiència d’Empleat.

– Definir i adaptar els processos de la teva companyia per maximitzar l’eficiència i productivitat dels teus empleats.

– Dissenyar i utilitzar el Employee Experience per al diagnòstic i innovació de la companyia.

– Identificar les claus per incorporar Employee Experience a la cultura corporativa.

 

 Programa

 

1. Experiència d’Empleat com a estratègia  (1.15 h.)

– Què és Employee Experience
– L’Experiència d’Empleat com a nou factor estratègic i tàctica.
– L’EE com a factor diferencial i els seus beneficis (facilitat trobar talent, engagement, Employer branding …)

2. Els pilars de l’Experiència d’Empleat (1.15 h.)

– Nivells de l’índex de maduresa del model d’EE en l’Organització.
– Employee Journey
– Moments de la Veritat, Motivacions, Interaccions, Accions i Processos

3. Taller Exployee Experience (5h.)

– Principis de disseny del Employee Journey
– Amb els ulls de la teva Empleat
– Passos per construir el Employee Journey
– Desenvolupament del Employee Journey
– Anàlisi i utilització del Employee Journey
– Translació del Employee Journey al teu Organització

 

 Expert

 

Agustí Molías


Referent en l’àmbit de la formació en Gestió de Clients i Empleats, amb una experiència de més de 20 anys en la direcció de programes formatius orientats a la millora de l’Experiència de l’Empleat.

Coach Executiu, Mentor de Directius i Scrum Màster; acompanya a les organitzacions en els processos de canvi cultural centrats en l’empleat com a figura clau del canvi.

Actualment és CEO de Smartcex.

Com a formador aconsegueix resultats mitjançant la mobilització dels propis recursos dels participants, a més de proporcionar la motivació, visió i eines necessàries perquè no només els participants adquireixin el coneixement, sinó que també siguin capaços de traslladar el canvi a les seves organitzacions.

Ha dissenyat i implementat projectes de transformació i del canvi a equips de reconegudes empreses de diversos sectors, entre els quals destaquen el retail, alimentació, assegurances, salut i energia, entre d’altres.

 

 Metodologia

 

Learning by doing.

Oferim un mètode pedagògic que consisteix a aprendre fent. Aquesta metodologia implica cometre errors i buscar fórmules creatives per tirar endavant projectes reals i d’aplicabilitat en el seu lloc de treball, en equip. Els participants treballaran com si el seu projecte fos la seva pròpia empresa, desenvolupant i posant en pràctica els coneixements, competències professionals i les capacitats personals.

Amb aquest sistema, s’experimenten situacions reals de l’empresa en què els participants han d’analitzar, implementar i avaluar accions posant a l’empleat en el centre; des d’un clar enfocament de lideratge que implica la presa de decisions estratègiques. El desenvolupament d’aquesta metodologia es durà a terme al taller de co-creació que es realitzarà, on els participants seran tutoritzats durant tota la sessió, identificant els seus punts a millorar i implementant plans d’acció que podran traslladar al seu lloc de treball.

 

 Horari

 

    9:00 h. Recepció d’assistents
    9:10 h. Experiència de l’Empleado com a estratègia
   10:30 h. Esmorzar
   11:00 h. Els pilars de l’Experiència de l’Empleat
   12:15 h. Taller Employee Experience (part I)
   13:45 h. Dinar de treball
   15:15 h. Taller Employee Experience (part II)
   18:45 h. Fi del seminari

 

 Resultats esperats

 

– Entendre les claus que fan que una companyia, posant a l’empleat en el centre, millori els seus resultats. Això s’aconseguirà mitjançant el coneixement d’estratègies, estructures, objectius i beneficis vinculats a l’Experiència d’Empleat.

– Aconseguir crear una experiència d’empleat diferencial i homogènia en tots els Touch Points, en els quals es transmeti el valor d’una cultura empresarial. Això s’aconseguirà analitzant i millorant els processos de les companyies de manera que millora l’eficiència i productivitat dels seus empleats.

– Aconseguir que els participants sàpiguen dissenyar un Employee Journey, des d’un punt de vista innovador i aportant millores als actuals procediments.

– Realitzar accions paral·leles a l’Employee Journey, que incideixin en el canvi cultural i alineació d’objectius en totes les esferes de l’empresa.

 

 Documentació per l’alumne

 

Els participants, a més de coneixements específics de l’àrea de Employee Experience, es portaran un lliurable en el qual s’agruparà tot el contingut a l’eina clau de la sessió: El Employee Journey Map; el qual inclou la definició i translació de com fer el correcte arquetip d’empleats, els canals mitjançant es generen els punts de contacte, quins són els MOT ‘s detectats, i els Plans d’Acció que es dissenyen per tal que l’experiència d’empleat sigui memorable .

 

 Inscripció, preus i forma de pagament

 

Reserva de plaça

Per fer una reserva preferent de plaça per la tercera edició del seminari Employee Experience: treballa i dissenya l’Employee Journey Map cal que omplis el següent formulari.

La inscripció al seminari inclorà

• Assistència al seminari
• Material
• Documentació
• Esmorzar
• Dinar de treball
• Certificat d’assistència

Quota d’Inscripció

Un cop s’obri el nou grup, per a la formalització de la reserva de plaça serà imprescindible l’abonament de la quota d’inscripció:

  • Associats………………………..325 € + 21% IVA
  • No Associats……………………450 € + 21% IVA

Cancel·lacions

Únicament es retornarà l’import de la inscripció a aquelles cancel·lacions realitzades, almenys, amb 48 hores d’antelació a l’inici del seminari.

 

 

Tornar al menú

Compartir a:

Deixar comentari

*