Re-connexió: comunicació i oportunitat de lideratge

Re-connexió: comunicació i oportunitat de lideratge

 

El passat 19 d’octubre vam celebrar el webinar Re-connectant: lideratge, comunicació i compromís, per mostrar què es demana al lideratge i la comunicació per convertir el retorn a la presencialitat, o a models híbrids, en una oportunitat de reconnexió de les persones, de compromís i d’adaptabilitat empresarial a futurs escenaris.

 

 

La jornada, que va comptar amb quasi un centenar i mig d’inscrits, es va iniciar amb la intervenció del President d’Aedipe Catalunya, Pere Ribes, que va introduir el moment de reconnexió que estan vivint moltes empreses després del complicat període que hem viscut, destacant els canvis que es produeixen respecte a les formes de treballar, el nou model de funcionament i de lideratge molt més transversal, i la importància vital que ha tingut durant la pandèmia, però que mantindrà també en aquest nou context, la comunicació de qualitat.

Cristina Salvador, fundadora de Both. People & Comms., i Samantha Gásquez, consultora especialitzada en projectes de transformació i canvi cultural, van ser les dues ponents de l’acte.

Segons Salvador, deixant enrere la gestió de la crisi, de la que hem tret aprenentatges, ara toca viure una fase de transició i reconnexió. Per això, caldrà seguir potenciant la comunicació interna (tan important durant l’època de confinament), identificar els factors que més afecten el compromís i reflexionar sobre les noves formes de treball. L’objectiu final, la nova normalitat, serà gaudir d’una estructura empresarial més plana, més flexible, amb nous models d’atracció i fidelització del talent, amb un desenvolupament del lideratge i de la comunicació interna, i amb una dotació de major resiliència per millorar l’adaptació a qualsevol entorn futur.

Samantha Gásquez va introduir els diferents models de treball que s’estan donant situats entre la presencialitat i el treball en remot, destacant que les empreses i treballadors han d’entendre que estem en una fase d’aprenentatge per a tots, una fase en la que els models aniran evolucionant i adaptant-se.

També va fer un repàs de pros i contres del treball en remot i de com mitigar els possibles efectes negatius, destacant, entre d’altres, la necessitat de prioritzar en la reconstrucció dels equips, mostrar claredat i transparència en les polítiques de treball en remot, o formar als mànagers en gestió d’equips remots i lideratge emocional.

Els últims minuts de la sessió van servir perquè el Jordi Goro, Gerent d’Aedipe Catalunya, transmetés les preguntes que els assistents havien anat enviant durant la sessió a les ponents.

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*