Publicats al BOE els plans d’igualtat en l’entorn laboral

Publicats al BOE els plans d’igualtat en l’entorn laboral

 

El passat 14 d’octubre es van publicar en el BOE els RD 901/2020, de 13 d’octubre, per el que es regulesn els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el RD 713/2020 sobre el registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i el RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones.

 

EL Reial Decret 901/2020 té per objecte el desplegament reglamentari dels plans d’igualtat, així com el seu diagnòstic, incloses les obligacions de registre, dipòsit i accés, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en les previsions contingudes en els articles 17.5 i 85.2 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

El Reial Decret 902/2020 té per objecte establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra la mateixa, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents.

Pots accedir al text íntegre del RD 901/2020 en aquest enllaç:

 

Pots accedir al text íntegre del RD 902/2020 en aquest enllaç:

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya