Publicat al BOE el Reial Decret-llei 28/2018 que aprova noves mesures laborals i d’ocupació

Publicat al BOE el Reial Decret-llei 28/2018 que aprova noves mesures laborals i d’ocupació

 

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, el Reial decret llei 28/2018 que inclou, entre d’altres, mesures en matèria laboral i d’ocupació.

 

La nova norma, que ha entrat en vigor l’1 de gener, incorpora mesures com:

Modificació de l’Estatut dels Treballadors mitjançant la qual s’habilita als convenis col·lectius per a establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat legal de jubilació, -la coneguda com “jubilació obligatòria” – sempre que tinguin dret al cent per cent de la pensió de jubilació. La introducció d’aquesta mesura, debatuda i acordada per unanimitat amb els interlocutors socials a la Mesa de Diàleg Social per l’Ocupació, respon a la demanda d’accions immediates per reduir la desocupació dels joves.

En aquest sentit l’establiment d’aquesta mesura s’alinea amb el Pla de Xoc per l’Ocupació Jove 2019-2021, aprovat el passat 7 de desembre, perquè afavorirà el rejoveniment de les plantilles amb noves contractacions o mitjançant transformacions de temporals en indefinits.

També s’estableix la vigència indefinida del Subsidi Extraordinari per Atur (SED), eliminant així la seva temporalitat d’acord al que estableix amb les organitzacions sindicals a la Mesa de Diàleg Social d’Ocupació i Relacions Laborals.

Aquest subsidi tenia un caràcter temporal, sent renovat semestralment fins que la taxa d’atur se situés per sota del 15 per cent. Mostrant l’EPA del tercer trimestre de l’any un índex per sota d’aquest percentatge, el subsidi desapareixeria el proper 4 de gener. Per això, i per no deixar desemparats als potencials beneficiaris -persones que han esgotat la seva prestació per desocupació- dit subsidi es prorroga indefinidament i es desvincula de la taxa d’atur. En aquest sentit, el Govern està treballant en el desenvolupament d’un nou marc de protecció per desocupació que substitueixi l’actualment vigent i que redueixi la complexitat i dispersió dels subsidis vigents a hores d’ara, d’acord es va comprometre a abordar immediatament en l’àmbit del diàleg Social. La pròrroga del SED es mantindrà fins a la implementació del nou model, que se sotmetrà a debat amb els interlocutors socials.

També en relació amb la protecció per desocupació, el Reial decret llei redueix el nombre mínim de jornades requerides per accedir al subsidi per desocupació o renda agrària en el règim de treballadors temporers, passant de 35 a 20 jornades, per pal·liar les dificultats de la seva acreditació per tenir dret a la protecció com a conseqüència de les pluges torrencials ocorregudes el passat mes d’octubre a les províncies de Sevilla, Cadis i Màlaga.

La nova norma incorpora igualment la derogació expressa de les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa d’atur superior al 15 per cent. En aquest sentit, es deroguen el contracte indefinit de suport a emprenedors, la possibilitat de celebrar contractes de formació i aprenentatge amb persones d’entre 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms, els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove, així com el contracte a la primera ocupació jove i incentius als contractes en pràctiques.

Pel que fa al salari mínim interprofessional, el Reial decret llei incorpora també normes per evitar que l’increment del 22,3 per cent aprovat divendres passat pel Consell de Ministres afecti conceptes no salarials inclosos en normes no estatals, convenis col·lectius o contractes privats, evitant distorsions indirectes indesitjables com a conseqüència d’aquest increment. Així, les referències contingudes, per exemple, en les normes locals i autonòmiques referides al SMI i els pactes entre privats referenciats a aquest import no es veuran afectats directament per la pujada del salari mínim, aplicant les normes de dret transitori previstes i habituals en altres reials decrets d’increment de l’SMI.

Finalment, el Reial decret llei inclou la derogació de la mesura d’acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge. La decisió respon a l’escassa eficàcia de la mesura durant el seu període d’aplicació, ja que amb prou feines s’han presentat sol·licituds, així com al fet que pot implicar que els treballadors beneficiaris de l’ajuda, per aquesta via del complement, percebin un salari superior que aquells altres fixos que tutoritzen la seva activitat formativa i professional.

A més, també inclou una sèrie de mesures de millora de la protecció dels treballadors autònoms:

La principal novetat és l’obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals (accident de treball i malaltia professional), cessament d’activitat – prestació que duplica el seu període de durada- i formació i prevenció , amb l’excepció del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA).

Pel que fa a les aportacions dels autònoms, per al proper any, s’estableix un increment del 1,25% a la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 euros. El tipus de cotització, s’estableix en el 30% el 2019, el 30,3% el 2020, 30,6% el 2021 i 31% el 2022.

Aquest règim de cotització dels treballadors per compte propi té un caràcter provisional, i està previst substituir el proper any per un sistema basat en els ingressos reals.

També es modifica la tarifa plana, per tal de millorar la seva efectivitat. Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals); si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria. S’amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.

Atès que la base mínima de cotització al RETA (944,40 euros) se situa per sota de l’SMI (1050 € en 12 pagues), el Reial decret llei incorpora un nou tipus d’infracció laboral greu per prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom. En aquest sentit, la multa podria arribar a entre 3.126 i 10.000 euros.

Pots consultar el document del BOE amb el Reial decret llei 28/2018 publicat a l’enllaç inferior.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya