Mercat de treball en 50 titulars

 

Randstad Research ha elaborat una anàlisi en profunditat amb la informació conjuntural més rellevant sobre el mercat de treball espanyol (procedent de fonts oficials, fonamentalment l’Enquesta de Població Activa de l’INE o tota la informació de registres de el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social) i l’impacte de la COVID-19, oferint una imatge simple i completa de l’evolució del mercat laboral a través de 50 titulars.

 

 

Entre els 50 titulars destaquem:

Activitat:

– La població en edat de treballar és de 39.520.000 de persones en el primer trimestre de 2020, dels quals 22.990.000 conformen la població activa.
– La població activa cau a 165 mil persones en el primer trimestre i se situa en 23,0 milions.

Ocupació:

– En 2020T1 es van perdre 285.600 ocupats, i la taxa interanual va disminuir fins al 1,1%, la més baixa des de principis de 2014.
– L’ocupació en el sector privat creix a un ritme anual de l’1,1%, idèntic a el del sector públic (+ 1,1%), encara que amb una caiguda trimestral molt més gran (-1,7% vs -0,2 %).

Atur EPA:

– La taxa d’atur (14,4%) puja sis dècimes en el primer trimestre. La taxa dels homes (12,8%), 3,4 punts per sota de la de les dones (16,2%).
– La taxa d’atur dels treballadors amb estudis universitaris (9,0%) se situa 5,4 punts per sota de la taxa mitjana d’atur, del 14,4%.
– L’atur de llarga durada descendeix en 140 mil persones en un any i se situa en el seu nivell més baix en 10 anys, però encara afecta 1,38 milions de persones.

Situació actual, afiliació, atur registrat, ERTOs i contractes:

-La crisi en l’afiliació: de créixer a un 1,91% interanual al febrer a caure un 4,58% al juny (-893.000). Entre el 9 i el 31 de març es van perdre 897.000 afiliats. Des del mínim de el 30 d’abril s’han recuperat 88.000 afiliats i la xifra actual és de 18,48 milions.
– A l’abril la xifra d’afectats per ERTOs va arribar als 3.390.000. En dos mesos s’ha reduït 1,56 milions, fins als 1,83 milions de juny, amb grans diferències regionals. 1 de cada 10 treballadors afiliats a final de juny estan en ERTO.
– 4,1 milions de persones afectades per la crisi laboral a final de juny, entre els quals han perdut la feina, els afectats per ERTOs i els autònoms amb caigudes d’ingressos. Però aquesta xifra és 1 milió inferior a la de maig.
– L’atur registrat torna a créixer en el segon trimestre i arriba ritmes d’augment de l’28,1% al juny.
– La contractació es desploma un 54% en termes interanuals en el segon trimestre de 2020.

Perspectives del mercat laboral:

– Es preveu un escenari de recuperació progressiu, tot i que les taxes d’atur tancaran l’any per sobre del 20%.
– S’espera una disminució de les persones afectades per ERTO, tot i que encara hi ha 1.830.000.
– El gruix de la recuperació s’observarà en 2021, un any en què hi haurà creixement econòmic i d’ocupació però caldrà esperar a 2022 per veure la recuperació total.

Pots consultar tota la informació clicant el següent enllaç:

 

 

Compartir a: