Informe trimestral del mercat de treball. Setembre 2019

 

Randstad Research ha elaborat una anàlisi en profunditat sobre la situació actual del mercat de treball amb dades de l’Enquesta de Població Activa. En aquesta ocasió, el següent estudi correspon al segon trimestre de 2019.

 

L’EPA va donar símptomes de desacceleració, amb un creixement moderat de l’ocupació per tractar-se d’un segon trimestre, fet que va desaccelerar la creació d’ocupació. A més, ha vingut acompanyada per un comportament paral·lel de l’afiliació a la seguretat social, que queda situada en un 2,6% en l’últim mes, dues dècimes per sobre del creixement de l’ocupació mesurat per l’EPA.

El creixement trimestral d’ocupació que reflecteix l’EPA s’ha produït gairebé en exclusiva entre treballadors assalariats, que va créixer en 330.500 persones (+2%) en el segon trimestre, amb increments més intensos entre aquells assalariats amb contracte temporal.

Quines altres dades refelcteix l’EPA? Consulta l’informe complet!

 

 

Compartir a: