Enquesta de Població Activa – Tercer trimestre 2021

Enquesta de Població Activa – Tercer trimestre 2021

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre de l’any.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

– El número d’ocupats augmenta en 359.300 persones en el tercer trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior (un 1,83%) i se situa en 20.031.000. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del 1,29%. L’ocupació ha crescut en 854.100 persones (un 4,45%) en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en 44.500 persones en el sector públic i en 314.800 en el privat. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 707.200 persones en el sector privat i en 146.900 en el públic.

– Els assalariats augmenten aquest trimestre en 409.100. Els que tenen contracte indefinit ho fan en 145.000 i els de contracte temporal en 264.200. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 808.500 (l’ocupació indefinida en 300.700 persones i el temporal en 507.800). El nombre de treballadors per compte propi baix en 49.600 aquest trimestre i puja en 38.700 en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en els Serveis (377.200 ocupats més) i en la Indústria (63.000), mentre que baixa en l’Agricultura (49.600 menys) i en la Construcció (–31.200). En variació anual l’ocupació augmenta en tots els sectors: 739.100 ocupats més en els Serveis, 44.300 més en la Construcció, 40.400 en la Indústria i 30.400 en l’Agricultura.

– L’ocupació creix aquest trimestre en la majoria de comunitats autònomes. Els majors augments es donen a Catalunya (62.300 més), Canàries (50.000) i Illes Balears (47.900). Per part seva, l’ocupació descendeix a Andalusia (–7.200) i a La Rioja (–2.100). En variació anual l’ocupació puja en totes les comunitats. Els majors increments es produeixen a Andalusia (162.300 ocupats més), Catalunya (155.500) i Comunitat de Madrid (124.000).

– El nombre d’aturats baixa aquest trimestre en 127.100 persones (–3,59%) i se situa en 3.416.700. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del –2,35%. En els 12 últims mesos l’atur ha descendit en 306.200 persones (–8,23%). La taxa d’atur se situa en el 14,57%, la qual cosa suposa 69 centèsimes menys que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 1,69 punts.

– Per comunitats, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen a Catalunya (51.900 aturats menys), Illes Balears (–28.400) i Castella i Lleó (–27.600). I els majors increments a Andalusia (41.100), Regió de Múrcia (13.800) i Canàries (4.000). En termes anuals, els majors descensos de la desocupació es produeixen a Catalunya (79.900 menys), Comunitat de Madrid (–38.600) i Castella i Lleó (–27.100). En Comunitat Foral de Navarra (3.300), Canàries (2.100) i La Rioja (1.700) el nombre d’aturats s’incrementa en variació anual.

– El nombre d’actius augmenta aquest trimestre en 232.200, fins a 23.447.700. La taxa d’activitat puja 56 centèsimes i se situa en el 59,14%. La població activa s’ha incrementat en 547.900 persones respecte al tercer trimestre de 2020.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*