Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2023

Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2023

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de l’any 2023.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

• El número d’ocupats augmenta en 603.900 persones en el segon trimestre de 2023 respecte al primer (un 2,95%) i se situa en 21.056.700, la xifra més alta en la sèrie històrica de l’enquesta. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del 1,40%. L’ocupació ha crescut en 588.700 persones (un 2,88%) en els 12 últims mesos.

• L’ocupació s’incrementa aquest trimestre en 610.100 persones en el sector privat, mentre que disminueix en 6.200 en el públic. En els 12 últims mesos l’ocupació ha pujat en 524.800 persones en el sector privat i en 63.900 en el públic.

• Els assalariats augmenten aquest trimestre en 505.500. Els que tenen contracte indefinit s’incrementen en 410.100 i els de contracte temporal en 95.400. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 549.800 (l’ocupació indefinida augmenta en 1.314.100 persones mentre que el temporal disminueix en 764.300). El nombre de treballadors per compte propi puja en 97.300 aquest trimestre i en 44.000 en els 12 últims mesos.

• L’ocupació s’incrementa aquest trimestre en els Serveis en 606.000 persones, en la Construcció en 60.900 i en l’Agricultura en 1.500, i baixa en la Indústria en 64.500. En l’últim any l’ocupació ha pujat en els Serveis en 658.000 persones i en la Construcció en 20.800 i ha descendit en la Indústria en 50.500 i en l’Agricultura en 39.600.

• Aquest trimestre l’ocupació creix en totes les comunitats autònomes. Les majors pujades es donen a Catalunya (132.700 més), Illes Balears (108.100) i Comunitat de Madrid (77.300). En l’últim any també han incrementat la seva ocupació totes les comunitats. Catalunya (133.000 més), Andalusia (101.600) i Comunitat Valenciana (72.700) presenten els majors augments.

• El nombre d’aturats descendeix aquest trimestre en 365.300 persones (–11,68%) i se situa en 2.762.500. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del –6,61%. En els 12 últims mesos l’atur ha disminuït en 157.000 persones (–5,38%).

• La taxa d’atur se situa en el 11,60%, la qual cosa suposa 1,67 punts menys que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 89 centèsimes.

• Per comunitats, l’atur baixa aquest trimestre en totes elles. Catalunya (–70.400), Illes Balears (–68.600) i Comunitat de Madrid (–49.900) presenten els majors descensos. En termes anuals, també s’ha experimentat una baixada de l’atur generalitzada, produint-se les majors reduccions a Canàries (25.200 menys), Catalunya (–23.700) i Galícia (–19.700).

• El nombre d’actius augmenta aquest trimestre en 238.600, fins a 23.819.200. La taxa d’activitat puja 42 centèsimes i se situa en el 58,97%. En l’últim any la població activa s’ha incrementat en 431.700 persones.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*