Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2022

Enquesta de Població Activa – Segon trimestre 2022

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de l’any 2022.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

– El número d’ocupats augmenta en 383.300 persones en el segon trimestre de 2022 respecte en el trimestre anterior (un 1,91%) i se situa en 20.468.000. En termes desestacionalitzats la variació trimestral se de el 0,61%. L’ocupació ha crescut en 796.400 persones (un 4,05%) en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en el sector privat en 397.600 persones, mentre que descendeix en el públic en 14.300. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 782.100 persones en el sector privat i en 14.300 en el públic.

– Els assalariats augmenten aquest trimestre en 375.400. Els que tenen contracte indefinit s’incrementen en 616.700, mentre que els de contracte temporal es redueixen en 241.300. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 796.500 (l’empro indefinit augmenta en 1.076.300 persones i el temporal disminueix en 279.800). El nombre de treballadors por compte propi puja en 10.000 aquest trimestre i pràcticament no varia en els 12 últims mesos.

– L’ocupació puja aquest trimestre en els Serveis en 320.200, en la Indústria en 79.500 i en la Construcció en 21.900 i disminueix en l’Agricultura en 38.400 persones. En l’últim any en els Serveis hi ha 693.300 ocupats més, en la Indústria 111.500 i en la Construcció 13.400, mentre que en l’Agricultura hi ha 21.700 menys.

– Els majors increments d’ocupació aquest trimestre es donen a Illes Balears (80.200 més), Catalunya (63.800) i Comunitat de Madrid (61.200). Els majors descensos s’observen a País Basc (–18.400) i Principat d’Astúries (–5.200). En l’últim any, pràcticament totes les comunitats incrementen la seva ocupació. Andalusia (123.800 més), Canàries (121.100) i Comunitat Valenciana (119.000) presenten els majors augments.

– El nombre d’aturats baixa aquest trimestre en 255.300 persones (–8,04%) i se situa en 2.919.400. En termes desestacionalitzats la variació trimestral se de el –6,20%. En els 12 últims mesos l’atur ha disminuït en 624.400 persones (–17,62%).

– La taxa d’atur se situa en el 12,48%, la qual cosa suposa 1,17 punts menys que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 2,78 punts.

– Por comunitats, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen en Comunitat de Madrid (–59.700) i Illes Balears (–54.400). En termes anuals, les majors reduccions del nombre d’aturats es produeixen a Catalunya (118.000 menys) i Andalusia (–114.900).

– El nombre d’actius augmenta aquest trimestre en 128.000, fins a 23.387.400. La taxa d’activitat puja 22 centèsimes i se situa en el 58,71%. En l’últim any la població activa s’ha incrementat en 171.900 persones.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*