Enquesta de Població Activa – Quart trimestre 2022

Enquesta de Població Activa – Quart trimestre 2022

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre de l’any 2022.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

– El número d’ocupats disminueix en 81.900 persones en el quart trimestre de 2022 respecte al trimestre anterior (–0,40%) i se situa en 20.463.900. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del –0,01%. L’ocupació ha crescut en 278.900 persones (un 1,38%) en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en 20.000 persones en el sector públic, però descendeix en 101.900 en el privat. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 228.200 persones en el sector privat i en 50.700 en el públic.

– Els assalariats disminueixen aquest trimestre en 31.700. Els que tenen contracte indefinit s’incrementen en 366.100, mentre que els de contracte temporal es redueixen en 397.800. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 397.300 (l’ocupació indefinida augmenta en 1.591.100 persones i el temporal disminueix en 1.193.800). El nombre de treballadors per compte propi baix en 34.700 aquest trimestre i en 111.200 en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en l’Agricultura (24.200 ocupats més) i baixa en els Serveis (70.100 menys), en la Construcció (–28.000) i en la Indústria (–8.000). En l’últim any l’ocupació puja en els Serveis (314.300 més), en la Indústria (36.600) i en la Construcció (14.900), i baixa en l’Agricultura (–86.900).

– Els majors increments d’ocupació aquest trimestre es donen a Canàries (43.100 més), Comunitat Valenciana (27.300) i Comunitat de Madrid (26.400). Els majors descensos s’observen a Illes Balears (–83.300), Catalunya (–40.900) i Andalusia (–19.400). En l’últim any els majors augments d’ocupació es produeixen en Comunitat Valenciana (102.700 més), Canàries (52.800) i Illes Balears (33.800). I les majors baixades en Principat d’Astúries (–15.100), País Basc (–7.700) i Aragó (–5.000).

– El nombre d’aturats puja aquest trimestre en 43.800 persones (1,47%) i se situa en 3.024.000. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del 2,32%. En els 12 últims mesos l’atur ha disminuït en 79.900 persones (–2,57%). La taxa d’atur se situa en el 12,87%, la qual cosa suposa 21 centèsimes més que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 45 centèsimes.

– Per comunitats autònomes, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen a Canàries (–35.200), Regió de Múrcia (–11.700) i Galícia (–3.500). I els majors increments a Illes Balears (29.700 aturats més), Catalunya (21.900) i Comunitat de Madrid (10.600). En termes anuals, les majors reduccions del nombre d’aturats es produeixen a Andalusia (56.800 menys), Canàries (–50.100) i Illes Balears (–24.100), mentre que els majors augments s’observen en Comunitat de Madrid (57.700), Principat d’Astúries (20.000) i Castella-la Manxa (13.000).

– El nombre d’actius descendeix aquest trimestre en 38.100, fins a 23.487.800. La taxa d’activitat baixa 34 centèsimes i se situa en el 58,52%. En l’últim any la població activa s’ha incrementat en 199.000 persones.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*