Enquesta de Població Activa – Primer trimestre 2023

Enquesta de Població Activa – Primer trimestre 2023

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de l’any 2023.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

• El número d’ocupats disminueix en 11.100 persones en el primer trimestre de 2023 respecte al trimestre anterior (un –0,05%) i se situa en 20.452.800. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del 1,16%. L’ocupació ha crescut en 368.000 persones (un 1,83%) en els 12 últims mesos.

• L’ocupació descendeix aquest trimestre en 8.800 persones en el sector privat i en 2.300 en el públic. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 312.300 persones en el sector privat i en 55.700 en el públic.

• Els assalariats disminueixen aquest trimestre en 23.200. Els que tenen contracte indefinit s’incrementen en 93.800, mentre que els de contracte temporal es redueixen en 117.000. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 419.800 (l’ocupació indefinida augmenta en 1.520.800 persones i el temporal es redueix en 1.101.000). El nombre de treballadors per compte propi puja en 12.100 aquest trimestre i baixa en 43.400 en els 12 últims mesos.

• L’ocupació augmenta aquest trimestre en els Serveis (7.800 ocupats més) i baixa en la Indústria (11.200 menys), en l’Agricultura (–5.000) i en la Construcció (–2.700). En l’últim any l’ocupació puja en els Serveis (372.200 més) i en la Indústria (93.500) i es redueix en l’Agricultura (–79.500) i en la Construcció (–18.200).

• Els majors increments d’ocupació aquest trimestre es donen a Andalusia (66.300 més), Comunitat de Madrid (31.400) i Aragó (7.300). Els majors descensos s’observen a Illes Balears (–38.600), Castella i Lleó (–21.400) i Canàries (–13.600). En l’últim any gairebé totes les comunitats incrementen la seva ocupació. Andalusia (109.700 més), Catalunya (64.000) i Canàries (55.900) presenten els majors augments.

• El nombre d’aturats puja aquest trimestre en 103.800 persones (3,43%) i se situa en 3.127.800. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del –0,03%. En els 12 últims mesos l’atur ha disminuït en 47.000 persones (–1,48%). La taxa d’atur se situa en el 13,26%, la qual cosa suposa 39 centèsimes més que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 38 centèsimes.

• Per comunitats, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen a Andalusia (–19.100), Comunitat de Madrid (–16.200) i Principat d’Astúries (–6.700). I els majors increments, a Illes Balears (48.000 aturats més), Canàries (33.500) i Catalunya (20.000). En termes anuals, les majors reduccions del nombre d’aturats es produeixen a Canàries (32.100 menys), Andalusia (–30.000) i Comunitat de Madrid (–27.000). I els majors increments en Comunitat Valenciana (34.600), Catalunya (13.000) i Castella-la Manxa (10.300).

• El nombre d’actius augmenta aquest trimestre en 92.700, fins a 23.580.500. La taxa d’activitat puja tres centèsimes i se situa en el 58,55%. En l’últim any la població activa s’ha incrementat en 321.100 persones.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*