Enquesta de Població Activa – Primer trimestre 2022

Enquesta de Població Activa – Primer trimestre 2022

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’informe amb els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de l’any 2022.

 

 

Els principals resultats obtinguts de l’estudi són:

– El número d’ocupats disminueix en 100.200 persones en el primer trimestre respecte al trimestre anterior (un –0,50%) i se situa en 20.084.700. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del 1,08%. L’ocupació ha crescut en 878.000 persones (un 4,57%) en els 12 últims mesos.

– L’ocupació disminueix aquest trimestre en 92.900 persones en el sector privat i en 7.400 en el públic. En els 12 últims mesos l’ocupació s’ha incrementat en 807.200 persones en el sector privat i en 70.700 en el públic.

– Els assalariats disminueixen aquest trimestre en 45.800. Els que tenen contracte indefinit s’incrementen en 164.100, mentre que els de contracte temporal es redueixen en 209.800. En variació anual, el nombre d’assalariats creix en 824.200 (l’ocupació indefinida augmenta en 557.700 persones i el temporal en 266.500). El nombre de treballadors per compte propi baix en 55.700 aquest trimestre i puja en 62.400 en els 12 últims mesos.

– L’ocupació augmenta aquest trimestre en la Construcció en 30.300 persones i baixa en la Indústria en 68.000, en els Serveis en 50.100 i en l’Agricultura en 12.500. En l’últim any l’ocupació puja en els quatre sectors. En els Serveis hi ha 738.700 ocupats més, en la Indústria 55.000, en la Construcció 54.500 i en l’Agricultura 29.700.

– El major increment d’ocupació aquest trimestre es dona en Comunitat Valenciana (39.900 més). Els majors descensos s’observen a Catalunya (–40.900), Andalusia (–32.000) i Canàries (–16.700). En l’últim any totes les comunitats incrementen la seva ocupació. Andalusia (165.600 més), Comunitat Valenciana (162.000) i Canàries (121.200) presenten els majors augments.

– El nombre d’aturats puja aquest trimestre en 70.900 persones (2,28%) i se situa en 3.174.700. En termes desestacionalizados la variació trimestral és del –0,89%. En els 12 últims mesos l’atur ha disminuït en 479.200 persones (–13,12%).

– La taxa d’atur se situa en el 13,65%, la qual cosa suposa 32 centèsimes més que en el trimestre anterior. En l’últim any aquesta taxa ha descendit en 2,33 punts.  Per comunitats, les majors baixades trimestrals de l’atur es donen a Andalusia (–45.900) i Comunitat Valenciana (–37.900). I els majors increments en Comunitat de Madrid (68.500 aturats més), Illes Balears (23.100) i Canàries (15.500). En termes anuals, les majors reduccions del nombre d’aturats es produeixen a Andalusia (112.100 menys), Catalunya (–105.500) i Comunitat Valenciana (–76.400).

– El nombre d’actius descendeix aquest trimestre en 29.400, fins a 23.259.400. La taxa d’activitat baixa 15 centèsimes i se situa en el 58,50%. En l’últim any la població activa s’ha incrementat en 398.700 persones.

Pots accedir a l’informe complet en el següent enllaç:

 

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*